Van advocaten en Peter Stuyvesant

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 7 mei 2004