10 veelvoorkomende fouten in het Engels

Text-only Preview

http://engelslerenonline.com/

(c) Bart Lander 2013

Beste student,
Ben jij klaar om jouw Engels te verbeteren? Met het downloaden van dit
e-book heb je alvast een eerste stap in de goede richting gezet.
In dit e-book worden enkele veelvoorkomende fouten op het gebied van
grammatica en woordenschat besproken. Eens je deze fouten leert, zal je
ze sneller kunnen ontwijken. Als iets moeilijk lijkt, laat het je niet
afschrikken. Het zijn niet voor niets veel voorkomende fouten bij
Nederlandstaligen.
Hopelijk ga je veel bijleren, ik wil je alvast een goede raad geven: Wees
niet bang om Engels te praten, fouten zijn menselijk en je kan
hiervan enkel bijleren! Fouten maken is deel van het leerproces, het is
dan ook beter om Engels te praten (zelfs met kleine fouten) dan helemaal
niets te zeggen!
Als je met vragen zit, opmerkingen, voorstellen, mail me dan op
[email protected]
Dit e-book is overigens gratis - je mag het dus verspreiden aan anderen.
Veel succes!
Bart Lander
http://engelslerenonline.com/

http://engelslerenonline.com/

(c) Bart Lander 2013
Voordat we aan de cursus beginnen, wil ik enkele nuttige links
delen die je misschien wel kan gebruiken.
1. Begrijp je een woord niet? Ik gebruik deze online vertaler:
http://www.interglot.com/
2. Wil je weten hoe een woord uitgesproken wordt in het Engels?
http://www.howjsay.com/
3. Wil je woordenschat studeren op jouw computer met gratis
software?
http://www.wrts.nl/

http://engelslerenonline.com/

(c) Bart Lander 2013
# 1.
A / an
Fout: She is a old woman.
Juist: She is an old woman.
Gebruik "an" als het woord begint met het geluid van a, e, i, o, u:
An apple
An open window
An egg
An hour (want bij uitspraak hoor je "o")
Gebruik "a" als het woord begint met een ander geluid.
A marriage
A child
A histology class (want bij uitspraak hoor je "h")
A one-way direction (want bij uitspraak hoor je "w")
A uniform (want bij uitspraak hoor je "y")
# 2.
Onregelmatige meervoudsvormen
Fout: "I have three childrens."
Juist: "I have three children."
Het meervoud van "child" is "children". Omdat het woord "children" al
meervoud is, moet je geen "s" toevoegen. Een andere mogelijkheid is
"kids", omdat dit een synoniem is voor children.http://engelslerenonline.com/

(c) Bart Lander 2013
Je moet er dus rekening mee houden dat er onregelmatige
meervoudsvormen zijn. Hier zijn nog enkele voorbeelden:
Person / people
Goose / geese
Fish / fish
Tooth / teeth
Sheep / sheep
Deer / deer
Mouse / mice
Man / men
Woman / women
Foot / feet
Bureau / bureaux (of bureaus)
# 3.
Need / need to
Fout: "I need eat something"
Juist: "I need to eat something"
Wanneer het woord "need" gevolgd wordt door een werkwoord, zeggen
we "need to" in plaats van "need". Wanneer achter "need" een zelfstandig
naamwoord volgt, wordt er niets toegevoegd.
I need a car.
I need to take a bus.
http://engelslerenonline.com/

(c) Bart Lander 2013
# 4.
Your / you're
Fout: Your my best friend.
Juist: You're my best friend.
Deze fout wordt zeer veel gemaakt, zelfs door native speakers. Dit komt
omdat de uitspraak zo goed als hetzelfde is. De oplossing is gelukkig heel
simpel gelet op de betekenis van de woorden.
"You're" is een afkorting van "you are". Deze afkorting wordt vaak gevolgd
door aan ander werkwoord:
You're going to be late.
I think you're lying.
I can't believe you're a lawyer.
"Your" is vrij vertaald "jouw".
Is this your book?
What is your name?
What happened to your cat?
# 5.
Marriage / wedding
Fout: " I'm going to my best friend's marriage on Saturday."
Juist: "I'm going to my best friend's wedding on Saturday."
Deze fout wordt o zo vaak gemaakt! Maar eigenlijk is de oplossing heel
simpel; de betekenis van deze woorden verschillen.http://engelslerenonline.com/

(c) Bart Lander 2013
Wedding = de ceremonie, het bruiloftsfeest
I'm going to my sister's wedding on July 3.
The wedding will be at the church.
We want to have a band at our wedding reception.
Marriage = het huwelijk, de relatie zelf
Belgium has legalized gay marriage.
Over 30% of marriages end in divorce.
My parents have been together for 25 years, they have a strong marriage.
# 6.
Said (say) / told (tell)
Fout: "She said me that she was happy."
Juist: "She told me that she was happy."
Tell betekent "informatie geven aan een persoon". Tell (tegenwoordige
tijd) en told (verleden tijd) worden altijd gevolgd door een persoon: me,
you, him, her, them, the teacher, Mark, Jan, Marie,...
Say betekent "zeggen": als je iets verteld, gebruik je "say". Als je iets
verteld aan iemand, gebruik je "tell".
Mark says this website is great.
Mark told me this website is great.

http://engelslerenonline.com/

(c) Bart Lander 2013
# 7.
Than / then
Fout: Your hair is longer then my hair.
Juist: Your hair is longer than my hair.
Then is gerelateerd aan de tijd. Je gebruikt het wanneer je verwijst naar
een bepaald tijdstip of wanneer je verwijst naar een opeenvolging van
feiten.
Than gebruik je wanneer je een vergelijking wil maken.
I took two exams in the morning, and then I spent the rest of the
day catching up on sleep.
Back then life was easier than now.
He is smaller than I am.
We learned more on the playground than we did in the classroom.
# 8.
Advice / advise
Fout: She adviced me to wear this outfit.
Juist: She advised me to wear this outfit
Advice betekent "een opinie over iets, een raadgeving". Advise is een
werkwoord met de betekenis "een raad geven aan iemand".
I miss the pieces of advice that mother used to give me.
She always advised me to remain strong.http://engelslerenonline.com/

(c) Bart Lander 2013
# 9.
Loose / lose
Fout: You loose!
Juist: You lose!
"Loose" is een bijvoeglijk naamwoord en betekent "los".
There's a dog running loose in the street.
I have a loose tooth.
"Lose" is een werkwoord en betekent "verliezen".
You lose! I win!
Do not lose your keys.
# 10.
Everyday / every day
Fout: I go to the gym everyday.
Juist: I go to the gym every day.
Deze woorden zorgen eveneens voor verwarring. Er is geen verschil in
uitspraak, enkel de schrijfwijze verschilt.
Everyday is een bijvoeglijk naamwoord met als betekenis "normaal,
gewoon, alledaags".
You shouldn't wear an everyday outfit to the wedding.
These shoes are great for everyday wear.
http://engelslerenonline.com/

(c) Bart Lander 2013
"Every day" bestaat uit twee losse wooden en betekent "elke dag".
I go to work every day.
Every day I study the beautiful English language.

The end!

Hartelijk bedankt om tot hier te lezen , hopelijk heb je iets bijgeleerd.
Ik zou het zeer fijn vinden, mochten jullie laten weten wat jullie ervan
vonden op deze link: http://engelslerenonline.com/gratis-cursus-engels/
Je kan mij natuurlijk ook altijd persoonlijk mailen of vragen stellen. Zoals
gezegd, was dit cursus(je) volledig gratis en mag je het zeker delen met
vrienden!
Vergeet trouwens ook volgende onderdelen van de website niet:
Top 5 cursussen engels
Woordenschat
Werkwoorden

Tot snel,

Bart Landerhttp://engelslerenonline.com/

(c) Bart Lander 2013