ΤΙΜΑΙΟΣ & ΚΡΙΤΙΑΣ (ΜΕΤΑΦΡΑΣ Η ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΦΙΑΣ)

Text-only PreviewMMET:


, ,
, ,
, ,,
,
,
,

,

,

, '
,
,

.
.


,
, ,
( )

,
( )(
.
)


.


(


1),
,

, ,
.
.


.
.
, ,
,
,


,
,
,


.
,

.
,,

,(
)
,
,
, (

),
,


,,


,
,
,

2
'

,,

( )
.,..
.

,
,


()

,


,


;

,.
,

.


, ,
,

3
,
,
,

(1)(2).
()


.()

,
.


.
,
,
.
( ),

.,
(

),
,
,,4

.


'
.
-
-
-


-" , ,
,


,
,


,
,


,

,( )
,


(),

() ,
".
,
,'.


" ", , ( )
" " "
:

5", , "
;

:


,
'
,
,

,


".
()

.

" ", ,
,
"
,

".;
" ",
, " ,
,

( ),

,


, ,
-


,
-

,
( )

-'
, ,

,
-

,


,

6,


,
.


,

.

,
,
' ,(),
,
'
.

.

,

,
,
( ),
,
,


) ,

7
( )
,


,

(

)
,


,


,
,
:


:


" , ,
, ,
,".
.
,
(
" "
) :
.
;
" ", , "
, ,


,
.
.

:


:

8

,, ,
.


,

.


,
,
,

,,
,, ,,


(

)
.


,
,


.


9
,,',

'

,
,
',,
,


,
,
,

,


,

, ,


,
,


.
.


10