Cau tao va nguyen ly hoat dong cua bep tu

Text-only Preview

Ngi Thc Hin :
Nguyn Thanh M Lp: 11A2
Hc sinh trng PHTH Nguyn Du a Lt

http://911.net.vn << Ghe thm website chung toi

* Cu to ca bp t:
Bep co 1 cun day to
ra t trng bin thien vi
tn s cao co th thay i
c, ta chnh nhit
ca bp bng cach thay
i tn s nay. Mt cach
gn ung co th coi tt c
t thong hng thng goc
vi mt bp xuyen len
ay ni nh hinh Ben:

Ti sao ay ni sao sinh nhit
c???
* Dong FU-CO la dong
in c sinh ra khi co
mt t thong xoay chiu
xuyen qua mt vt (mt
phng) la kim loi "thm
t", no tuan theo nh lut
"Ban tay trai". Chiu ca
dong FU-CO c minh
ha nh hinh di ben :

Nguyean Taec Hoait Noang
* Dong FU-CO nay s lam cho vt (ay ni) sinh nhit
tng i ln vi ta co th xem ay ni la cun day
th cp co in tr rt nh, cac electron di chuyn
vi tc cao s va p ln nhau nen sinh nhit,
nhit lng sinh ra nhiu hay it ph thuc vao :
Cng t trng, Tn s t trng va Din tich
mch t (ay ni)
* V nguyen ly hot ng, loi bp nay ap dng hin
tng cm in t do Faraday kham pha ra t nm
1830. Nhng mai n gn 150 nm sau cac chuyen
vien nghien cu nhom Thomson mi co y nh ap
dng hin tng nay trong vic ch to ra chic bp
t...

. Vt dn nm yen trong t trng
dong in
bin thien.
Foucalt
S bin thien ca t thong qua
mt moi trng dn in lam xut
hin ngay trong moi trng y
nhng s cm ng
Cac dong in cm ng trong
trng hp nay c gi la dong
in Foucault, bin i mt s in
nng ra nhit nng. Theo hiu ng
Joule - Lenz, va do o tng nhit
ca moi trng.

Xac nh s in nng b mt i vi dong
in Foucault
Trong mt thanh day dn hinh tr tron

xoay,ban kinh a, chiu dai h va chu tac dng
B
ca mt cm ng t bin thien tun hoan
song song vi trc.
B
Sut in ng cm ng trong mt mch tren
mt tr ban kinh r la :
dr
r
= -
2
d
dB
=-r
dt
dt
Sut in ng nay, s to ra dong in I chy
trong mch in gii hn bi cac mt tr ban
kinh r va r + dr (h.2). in tr ca mch nay la
:
h
l
2r
R = =
s
h.dr
R = ( : in tr sut ca moi trng).
Cong sut nhit c giiphong trong mch
la:
2
dP = R.I2 =
h.2
Cong sut ta nhit tren thanh
R
day dn
P = 4
a
a
h
dB
2
dP
(
)

8
dt
r=0

* Lo in cao tn : Dong in Foucalt un nong kim loi trong cac
lo in cao tn . Qun quanh lo cac vong day
ri cho dong in xoay chiu cao tn chy
~
qua. Dong in cao tn sinh ra t trng bin
thien cao tn , sinh ra dong in Foucault lo
in cao tn gay nhit ln nung chy kim
loi trong lo. Ch co kim loi mi nong chy,
lo in cao tn
con vo lo bng gm ( dong in Foucault
khong lam nong chy khi in moi).
* Kim loi chuyn ng trong t trng khong i :
Khi kim loi chuyn ng trong t trng thi cac electron t do
b t trng tac dng lc Lorentz, khin cac electron t do chuyn
ng co hng sinh ra dong in cm ng va cng gi la dong in
Foucault, dong in Foucault va sinh ra tc thi tac dng lc co
chiu cn tr chuyn ng ca vt dn (qui tc ban tay trai).
Tac dng nay c ng dng trong cac dng c o in t
nh may o in nng, b phn ham dao ng trong cac dng c
o, trong nhng b thng xe (phanh xe) in t trong nhng oto
hng nng.....

Lien h: http://911.net.vn
Cm n tac gi: Nguyn Thanh M