Clear Mint 90

Text-only Preview

Potwierdzenie Transakcji
ING Bank lski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Nr transakcji w ING Banku lskim S.A.:
97201586505
Data ksigowania:
04.05.2012
Data transakcji:
04.05.2012
Rachunek winien (Nadawca):
Rachunek ma (Odbiorca):
ING Bank lski S.A.
Podkarpacki Bank Spodzielczy O. w Jale
35 1050 1445 1000 0090 7794 1616
41 8642 1171 2017 7102 5827 0001
ADAMEK BEATA
Karolina Wako
KRAKOWSKIE PRZEDMIECIE 95 A
ul. Kociuszki 47/9
32-087 ZIELONKI
38-200 Jaso
Tytu:
Szczegoy operacji:
Kwota:
Uytkownik: GL4T
553,00
Zamowienie: Air Max 90 Clear Mint
- rozm. 44,5
Waluta:
PLN
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie realizacji polecenia przelewu. Dokument sporzdzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
Prawa bankowego (Dz.U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z poniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.
Strona: 1
z
1