Contract vanzare cumparare auto folosit

Text-only Preview

CONTRACT DE VANZARE - CUMPRARE
PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT

1. VANZTOR
PERSOAN FIZIC: ..........................................................., act de identitate seria ....., nr. ..........
PERSOAN JURIDIC: .......................................................................................................
nr. inmatriculare la Registrul Comerului ........................... reprezentata prin ........................................
Domiciliul/Sediul in ........................, str. ............................................., nr. ........... ,
bl. ........., sc. ......, ap. ......, sector/jude ................................, cod ...........................

(tampila, in cazul persoanelor juridice)
2. CUMPRTOR
PERSOAN FIZIC: ..........................................................., act de identitate seria ......, nr. ..........
PERSOAN JURIDIC: .......................................................................................................
nr. inmatriculare la Registrul Comerului ........................... reprezentata prin ........................................
Domiciliul/Sediul in ........................, str. ............................................., nr. ........... ,
bl. ........., sc. ......, ap. ......, sector/jude ................................, cod ...........................

(tampila, in cazul persoanelor juridice)
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vehiculul marca ........................., tipul ........................., numar de identificare .................................
serie motor ..................., cilindree .......... cmc, numar de inmatriculare ....................., data la care exprira
inspecia tehnica periodica ..................., numarul carii de identitate a vehiculului ......................
4. PREUL in cifre lei, in litere lei.
5.
Vanzatorul menionat la punctul (1) declara ca vehiculul este proprietatea sa, libera de orice sarcini. De asemenea
declara ca a predat cumparatorului menionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fia de inmatriculare i cartea de
identitate a vehiculului, primind de la acesta preul prevazut la punctul (4).
Cumparatorul menionat la punctul (2) declara ca a primit de la vanzatorul menionat la punctul (1) vehiculul,
cheile, fia de inmatriculare i cartea de identitate a vehiculului, achitand vanzatorului preul menionat la punctul (4).
Anexa la contract: Da Nu
Semnatura vanzatorului .........................................
Locul incheierii contractului .....................

Data ........................ Semnatura cumparatorului ......................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SPCRPC .........................

Nr. ...... din ............... Semntura i tampila
CERTIFICAT DE RADIERE
Vehiculul marca ..........................., tipul .............................., numr de identificare .......................................
serie motor ..................................., cilindree .......... cmc, inmatriculat cu numrul ........................... deinut de ctre
..................................................., domiciliat (sediul) in ............................ str. .........................................
nr. ......, bl. ........, sc. ...., ap. ......., sector / jude .......................................... a fost radiat din evidenele noastre.

i


i
eri

Instrinat ctre ............................................................., domiciliat ( sediul ) in ..............................................
str. ................................. , nr. ....... , bl. ........ , sc. ........ , ap. ...... , sector / jude ...................................
l

rad

Schimbat domiciliul / sediul in ..............................., str. ...................................... , nr.........................
bl. ................ , sc. ....................ap. ............., sector / jude .............................................
Dezmembrat Exportat Furat

Motivu


Doresc sa pstrez numarul de inmatriculare DA NU Semntura vanztorului..........................