Dödlarsförare

Text-only Preview

Vik ihop på mitten
1
© Borrbult
Hur du sätter ihop föraren
Magnus Eriksson, Micke Eriksson &
Printerinställningar
Jonas Wiklund
-- Skriv ut horisontellt, dvs som landskap.
-- Kontrollera att ingen inställning av typen
”krymp för stor sida till papperstorlek” eller
liknande är förkryssad.
-- Om inställning för att centrera sida
Trycket utåt!
finns, kryssa för den.
U t s k r i f t
2
-- Skriv ej ut denna sida (duh).
-- Skriv ut sida 2 på kartong- eller
fotopapper
Montering
-- Vik varje sida på mitten, med den
tryckta sida utåt
-- Lägg sidorna efter varandra i den
ihopvikta titelsidan
-- Häfta ihop.
Sätt in varje vikt sida
i omslagskartongen
Problem
Vissa skrivare, särskilt av märket HP
vägrar att skriva ut sidorna centrerade.
Om det inte finns inställningar för att
3
centrera sidan så vet jag faktiskt inte hur
titel
man löser detta problem utan användande
Häfta
av sax.
ihop
Upplägget på denna PDF är baserad på
ROCKFAX MiniGuides, som finns att
hämta på www.rockfax.com

2004

Förord
Vägbeskrivning
Vidsel
1974 - upptäcktes de stora möjligheterna till att klättra på Dödlarsberget i
Dödlarsberget ligger ca 20 km
Dödlarsberget
Älvsbyns kommun. Luleklättrarna var där från början och har förvaltat berget
norr om Älvsbyn efter väg
P
Övre Tväåsel
sedan dess.
374. Lättast att ta sig dit är med
bil men det går även att ta
374
1994 - när jag började klättra fanns det ett enkelt guidehäfte att införskaffa
bussen från Älvsbyn till Vidsel
Älvsbyn
på intersport i Luleå. Detta fungerade ganska väl för stunden men inom
och prata snällt med
Arvidsjaur
Luleklättrarna suktade man efter att få en “riktig” förare över berget.
chauffören så kanske han
Luleå
stannar nedanför berget.
1997 - blev detta verklighet genom Magnus Johansson & Jan Fredriksson
Piteå
som sammanställde all dåvarande klättring i fyrkanten i en och samma förare.
Med bil kör man mot Älvsbyn
Detta i ett mycket behändligt format men som tyvärr numera endast finns i
som är beläget ca 65 km från
Antingen parkerar man på P-platsen
några få exemplar kvar till försäljning hos Luleklättrarna.
Luleå. Väl framme i Älvsbyn
eller efter den lilla vägsnutten till
kör man mot Vidsel/Jokkmokk
höger (se karta). Härifrån är det en
2004 - tog jag saken i egna händer och satte ihop denna nya typ av
(374). Efter ca 20 km kommer
5-10 min promenad upp till berget.
klätterförare. Denna förare är avsedd att spridas gratis via internet för att så
man till byn Riddarhällan.
OBS! Följ markeringarna
många som möjligt, på ett lätt och smidigt sätt ska få tillgång till den fina
Strax efter Riddarhällan
(bergsleden) vid tomtgränsen och gå
klättring som finns här uppe. Till min hjälp att färdigställa den här föraren
kommer det en svag
INTE innanför inhägnaden då detta
har jag haft av M. Johansson & J. Fredrikssons version från 1997 som förlaga.
högerkurva, ett vägräcke på
kan resultera i att de som bor i huset
väster sida och en
blir arga!
Detta är en förenklad version och bör ses som ett komplement till
parkeringsplats på höger sida.
orginalföraren. Den som önskar en mer utförlig ledbeskrivning, historia om
Dödlarsberget samt ett mindre format rekommenderas M.Johanssons & J.
Fredrikssons
tryckta förare från 1997, vilken fortfarande går att köpa på
Äventyrsbutiken Hägglunds i Luleå.
I annat fall - håll till godo med Luleklättrarnas nya digitala förare för 2000-
talet!
/Magnus Eriksson, 2004
Odling
P
P
374
Vidsel
Eventuella felaktigheter i den här föraren rapporteras till: [email protected]
Älvsbyn
1
2

Klättring på Dödlarsberget
Sektion 1
Det har klättrats på Dödlarsberget
Tältplats och vindskydd finns på
sedan mitten av 70-talet. Klättringen
toppen av berget och dit tar man sig
bedrivs på bergets sydvägg och de
lättast genom att helt enkelt gå runt
flesta lederna säkras på sk
bergets östra sida.
5,6.
traditionellt vis, dvs med kilar och
friends. På vissa håll finns det fasta
Skräp och sopor hör absolut inte
bultar och även firningsankare men
hemma i naturen så därför är det
dessa bör alltid betraktas och
viktigt att man tar med sig allt sådant
besiktigas som egenhändigt lagda
hem igen!
säkringar. Bultar, vindskydd och
underhåll av berget görs att
Klättringen i den här föraren är
Luleåklättrarna. Därför är det viktigt
uppdelad i nio sektioner. Bilden
att alla åtgärder som exempelvis
nedan illustrerar hur dessa ligger i
1b.
slagning av bultar, underhåll av fast
förhållande till varandra:
utrustning m.m bör gå via klubben
och dess bultkommité.
3.
4.
6.
5.
9.
2.
4.
1.
3.
7.
8.
5.
1.
3.
6.
2.
5,6.
3
4

1.
Sagoinversen
5
(nat.)
Leden följer det stora diedret. Välsäkrad.
Sektion 2
Rickard Strand & Hans Lindberg (1980)
1b.
Stålmusen
6
(nat.)
Variant till “Sagoinversen”. Rakt över taket.
Rickard Strand (1981)
13.
10.
11.
2.
Sympotatis
7-
(nat.)
13b. 13c.
Svår småstegsklättring. Välsäkrad och “aidvänlig”.
Kari Nikkuma (1989)
8.
3.
Stålmesen
6+
(bult)
Svagt överhängande.
7.
Stefan Nilsson & Kasper Kotake (1993)
12.
4.
Peter Pan
6
(nat.)
Start på “Varikantens standplats”. Följer sedan sprickan över det lilla taket.
14.
Välsäkrad och “aidvänlig”.
Hans Lindberg & Rickard Strand (1981)
9.
5.
Varikanten
5+
(nat.)
Gemensamt insteg med “Stenansiktet Sr.”. Följ kanten över det vänstra
7b.
taket. Från standplatsen höger via det blankpolerade diedret. Gemensamt
11.
avslut med “Stenansiktet Sr.”.
Rickard Strand & Hans Lindberg (1981)
6.
Döende svanen
7
(nat.)
Samma insteg som föregående led fast rakt över taket. Följ sedan sprickan
rakt upp.
Kari Nikkuma (1989)
7.
8.
10, 11.
13.
5
6

7.
Stenansiktet Sr.
5- (nat.)
11.
Djävulens trottoar
5 (mix.)
Högra kanten i kaminen. Sedan
Från insteget går man något åt
Sektion 3
kanten på den stora “plattan”.
vänster mot en tydlig “nisch” i
väggen. Därefter rakt upp för att
Tommy Nilsson & Gunnar Hägglund, (1976)
sedan traversera in på
“Sagopassagens” standplats. Andra
7b.
The Nose
6 (nat.)
replängden följer den tydliga
Gemensamt insteg med föregående
brytningen snett upp åt vänster.
led. Över taket och travers
Välsäkrad.
till vänster. Därefter kanten mot stand
Rickard Strand & Tommy Nilsson, (1977)
på “stenansiktet jr/sr”.
19.
Magnus Johansson & Jan Fredriksson, (1995)
12.
Malin kom hem!
7 (bult?)
Kasper Kotake & Stefan Nilsson, (1993)
8.
Stenansiktet Jr.
4 (nat.)
Följer den högra kanten av pelaren
13.
Sagopassagen
6- (mix.)
19b.
upp till standplatsen. Därefter vänster
Väggklättring i färgbrytet. Andra
och utsteg sker via hörnet.
replängden följer det tydliga diedret
Rickard Strand & Gunnar Hägglund, (1976).
upp till taket. Utsteget ser till höger
omtaket.
9.
Sista färden
8- (mix.)
Rickard Strand & Tommy Nilsson, (1977)
Småstegsklättring på sva. Startar som
regel med “Stenansiktet Jr” till en
13b.
Herr Nilssons utsteg 6 (mix.)
hylla ca 15m upp där det går att göra
Variantutsteg till vänster om taket via
stand. Fortsätt från hyllan längst
16.
ett polerat dieder.
diedret och kliv ut åt höger till bb.
Sedan upp.Sista biten svårsäkrad
Tommy Nilsson, (1980)
(använd bult på “Stenansiktet Sr”).
Kari Nikkumaa, (1989)
13c.
Ko-taket
6 (mix.)
Använd bulten på “Herr Nilsson”
10.
Himlastegen
6+ (mix.)
därefter rakt upp över taket via en
extrabult!
Leden startar vid traversen på
Kasper Kotake & Stefan Nilsson, (1993)
“Djävulens trottoar”. Härifrån siktar
man på nästa bult och därefter en
travers åt vänster till en vertikal
14.
Prestige
7+ (nat.)
spricka som följs i ca 10 m. Sedan
Sprickan på väggpartiet till höger
upp över plattans högsta punkt.
ovanför “Sagopassagens” standplats.
Välsäkrad med små vajerkilar.
Greppen till höger ej tillåtna (om
18.
Hans Lindberg & Rickard Strand, (1980)
man vill räkna graden)!
19.
Kari Nikkumaa, (1990)
15.
17.
20.
21.
7
8

15.
Kroppskultur
6+ (nat.)
19.
Tommys avsked
3+ (nat.)
Start i den tunna sprickan.
Leden följer en spricka med bra
Sektion 4
Klättringen fortsätter upp och genom
säkringsmöjligheter.
taket. Avslutning i den större
Tommy Nilsson & Gunnar Hägglund, (1975)
sprickan. Små wirekilar.
Jan Wärmelin, (1989)
19b.
Vänstra utsteget
4+ (nat.)
16.
Mimmi
6 (nat.)
Sprickan till vänster ovanför
Väggklättring ovanför standplatsen
standplatsen på “Tommys avsked”.
34.
(tallen).
Tommy Nilsson & Gunnar Hägglund, (1976)
Pär Lundin & Ola Brännström, (1990)
34c.
20.
Masken
6+ (nat.)
34.
17.
Mormors utmaning 5- (nat.)
Mitt på den fristående svaplattan.
Relativt lätt klättring upp mot
Jan Wärmelin, (1990)
34b.
“Sagopassagens” standplats.
Välsäkrad.
21.
Spanska flugan
6- (bult)
33.
Jon Bergström & Hans Lindberg, (1978)
Till höger om “Masken”. Helbultad
och därmed välsäkrad!
18.
Morfars fingerkrok 6- (nat.)
Magnus Johansson & Jan Fredriksson, (1995)
32.
Passera på höger sida om taket.
Därefter något snett uppåt vänster via
31.
sprickformationer. Välsäkrad.
Rickard Strand & Hans Lindberg, (1985)
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
9
10

Sektion 5
(nat.)
(nat.)
(mix.)
4

4-
6- ginalleden
Välsäkrad
t
rand, (1976)

t
rand (1975)

Välsäkrad.
d
S

d
S

d

S
t
rand & Gunnar

43.
.
e
kt

.
Delvis bultad.
leden
i
ta

ita leden genom
ita leden dir
V
Sprickan upp till hyllan för standplats
vid tallen. Sedan höger upp till det
avslutande hörnet.
T
o
mmy Nilsson, Rickar

Hägglund, (1975)
V
dödlarshålet Första replängden går upp via hyllan, vänster in under taket. Genom det tydliga hålet i taket och avslutas via en kort andra replängd. och spektakulär Tommy Nilsson & Rickar
V Fortsätter rakt upp där or viker av åt höger Välsäkrad! Tommy Nilsson & Rickar
42.
41.
34.
34b.
34c.
39.
(nat.)
(nat.)
(bult.)
(nat.)
(mix.)
41.

(bult)
6

6
7

6
-

7-
7-
40c.
40b.
edholm, (1985)
est
v
slutas i sprickan.
Mia
A
40.
Cr
t
rand & Jerker Fr
d
S

Falcon
ung sprickklättring längs den
T
tydliga sprickan.
Rickar
Finnish
Mycket fin led över det lilla taket.
Kari Nikkumaa.
Absolut &
koskenkorva Följ bultlinjen, Greppen till höger på “Mamma Mia” är uteslutna!
Kari Nikkumaa, (1993)
Mamma
I hörnet vid kanten på det stora taket.
Jan Esensjö & Henrik Gabrielsson, (1987)
Suspekt
Aréteklättring sedan höger över
svaplattan.
Anders Bjökén, (1993)
Le look le plus cool
Följ bultlinjen över de två stora
hyllorna upp till ankaret vid kanten.
Går även att klättra till toppen via
hangeltravers ut på svaplattan (nat).
Anders Bjökén, (1995)
39b.
40.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
38.
39.
38.
(nat.)
(nat.)
(nat.)
(nat.)
(nat.)
(nat.)
36.
37.
5
3

6
-

5+
7
-

4
-

g, (1976)
36.
v
i, (1984)

34.
g, (1978)
36.
.
“Löskurt”
d

S
t
rand & Gunnar

t
efan Nilsson, (1992)

36b.
Thor
35.
t
rand & Mikael Kivijär

t
rand & Hans Lindber

d
S

o
lf

d
S

Nysnö
t
art i diedret sedan rakt upp.
Följ sprickan rakt upp. avslutning via
väggpartiet till vänster
sprickan ej tillåten. Svårsäkrad!
Kasper Kotake & S
Löskurt Väldigt lös. Ej att rekommendera! Staffan Rådelius & Hans Lindber
Nattmaran S Välsäkrad! Rickar
Err Den överhängade sprickan i starten. Rickar
Theobald Det stora taket. Sedan rakt upp över svaplattan. Stefan Nilsson, (1992)
Alpleden Tommy Nilsson, Rickar Hägglund, (1975)
34c.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
34.
11
12

.
Sektion 6
(nat.)
(nat.)
(nat.)
(nat.)
5
-

6+
4

3
+

d

S
t
rand & Gunnar

omenaden
g
ets första och lättaste led.
r
ollstigen

Flyktvariant
t
randpromenadens standplats.
Fegisvariant ut på hyllan till höger
Okänd
Skorpionen Väggklättring Per Lundin, (1993)
T Ett välsäkrat hörn upp till S Okänd
S
t
randpr
Ber Tommy Nilsson, Rickar Hägglund, (1975)
43.
47.
40c.
41.
42.
43.
(nat.)
(mix.)
(nat.)
(nat.)
(mix.)
(nat.)
7

6

4-
4
-

5

6

g
balkong
leden
g
& Gunnar Hägglund, (1978)

a
ren

t
rand & Gunnar Hägglund, (1977)

d
d
S

i
d

Popcorn
a
riant på avslutningen till Riddaren.
Mats Ekstöm, (1995)
Chips
Väggklättring. Rakt upp via 2 bb.
Gemensam standplats med Riddaren
och sedan över det lilla överhänget.
Jan Wärmelin & Petra Öhman, (1990)
R
Rickar
J
ungfruns
V Hans Thunehed & Hans Lindber
Kosmiska Går bra att klättra i en replängd med ett intakt 50 meters rep. Hans Lindber
Sputnik Direktinsteg till Kosmiska leden. Rakt över det lilla taket till vänster om tallen. Okänd
37.
38.
3
9
.

39b.
40.
40b.
ita
(nat.)
V

(mix.)
(mix.)
(nat.)
5
) längst
4
-

6-
ginalleden
6

5/6
.
ita leden.
V
en, (1978)
dgr

t
rand (1975)

.
När sprickorna
Välsäkrad.
d
S

d

S
t
rand & Gunnar

e
kt

.
Delvis bultad.
ginalleden (
42.
ita ledens standplats.
44.

Anders Nor

V
45.
46.
48.
g

&

6
) följer startsprickan hela
leden
t
rand, (1979)
d
S

i
ta

i
ta leden dir

V
a
rianten (
Sprickan upp till hyllan för standplats
vid tallen. Sedan höger upp till det
avslutande hörnet.
T
o
mmy Nilsson, Rickar

Hägglund, (1975)
V
Fortsätter rakt upp där or
viker av åt höger
Välsäkrad! Tommy Nilsson & Rickar
Bagatell Väggklättring strax till höger om leden. Välsäkrad! Anders Bjökén, (1993)
Sankt Bernhard Leden startar i sprickan som går något snett åt vänster delar sig följer or kanten på plattan åt höger Gemensamt utsteg med Hans Lindber
V
vägen upp till
Härifrån går den andra replängden
rakt upp via en tunn spricka.
Rickar
34.
34.c
35.
36.
36.b
13
14

42.
Trollstigen
4
(nat.)
Ett välsäkrat hörn upp till Strandpromenadens standplats.
Sektion 7
Okänd
43.
Strandpromenaden
3+
(nat.)
Bergets första och lättaste led.
Tommy Nilsson, Rickard Strand & Gunnar Hägglund, (1975)
44.
Tallkotten
5+
(mix.)
I diedret och därefter över det lilla taket. Välsäkrad!
Rickard strand & Lo Fischer, 1988
45.
Pimpinella
5+ (bult.)
Klassiker efter aréten. Använd även bladbulten på Petitatess.
Anders Björkén, (1992)
50.
51.
46.
Petitatess
6+ (bult.)
Väggklättring. Övre delen retrobultad på senare år.
Kari Nikkumaa, 1990
47.
Röde orm
5 (bult.)
Går i vänstra kanten på plattan. Retrobultad på senare år.
Gunnar Hägglund & L-G Johansson, (1982)
48.
Nedre insteget
4
(nat.)
Sällan klättrad. Separat led som slutar på fikahyllan.
Gunnar Hägglund & Rickard Strand, (1975)
49.
52.
54.
53.
Klättrare på “Röde orm”.
Foto: Erik Pott
15
16