dasdsa

Text-only Preview

poniedziaek
wtorek
roda
czwartek
pitek
07:00
08:00
09:00
09:15 - 11:00 | TP
09:15 - 11:00
Inform atyczne
Inform atyczne system y stero...
10:00
system y stero...
D-1 / 30
C-3 / 0.15a
Dr in. Donat Orski
Mgr in. Donat Orski
11:00
11:15 - 13:00
11:15 - 13:00
11:15 - 13:00
11:15 - 13:00
Podstaw y negocjacji
Techniki przetw arzania m edi...
Inform atyczne system y stero...
Techniki przetw arzania m edi...
12:00
C-7 / 1014
A-1 / 248
C-6 / 130
D-1 / 29
Mgr Marianna Zacharewicz
Dr in. Marek Kopel
Dr in. Krzysztof Brzostowski
Dr in. Elbieta Kukla
13:00
13:15 - 15:00
13:15 - 15:00
13:15 - 15:00
13:15 - 15:00
13:15 - 15:00
Program ow anie system ow
Projektow anie oprogram ow ania
Projektow anie oprogram ow ania
Program ow anie system ow
Podstaw y zarzdzania
14:00
w ebo...
D-1 / 29
D-2 / 127c
w ebo...
D-1 / 29
C-6 / 130
Dr in. Bogumia Hnatkowska
Dr in. Lech Tuzinkiewicz
D-1 / 30
Dr in. Kazimierz Frczkowski
Dr in. Mariusz Fra
Dr in. Ziemowit Nowak
15:00
15:15 - 16:55 | TN
15:15 - 16:55
Inynieria
Inynieria system ow baz danych
16:00
system ow baz
D-2 / 107b
danych
Dr hab. Zygmunt Mazur
D-1 / 29
Dr hab. Zygmunt
17:00
Mazur
17:05 - 18:45 | TN
Inform atyczne
system y stero...

18:00
D-1 / 311d
Dr in. Magdalena
Turowska
19:00
20:00
21:00
Wykad
wiczenia
Seminarium
Zajcia laboratoryjne
Projekt
Inne
Plan wygenerowany przez http://pwr.heroku.com | Tymon Tobolski (http://teamon.eu) 2010-2011