Detyre kursi

Text-only Preview

ALBANIAN UNIVERSITY
Detyre Kursi
Biznes Nderkombetar

Lulezim Avdylaj
5/15/2012

Pershkrimi I disa faktoreve kryesore te mjedisit kulturore qe kan ndikuar ne biznesin nderkombetar.
Raste te ndikimit te ketyre faktorve ne biznesin e SHBA-se dhe pasojat e tyre.Fakulteti Ekonomik

Biznes Nderkombetar
Departamenti Administrim Biznesi

Detyre kursi
Permbajtja:
1. Hyrje
2. Mjedisi kulturor I SHBA-se.
Gjuha
Feja
Vlerat dhe qendrimet
Doket dhe zakonet
Kultura materiale
Estetika
Arsimi
3. Permasat kulturore ne SHBA.
Distanca e pushtetit
Shmangja e pasiguris
Individualizmi
Maskuliniteti dhe Femiliniteti
4. Kultura e punes ne SHBA.
Qendrimi ndaj punes
Motivimi per arritje
Pikpamjet mbi kohenLulezim Avdylaj

15/05/2012Fakulteti Ekonomik

Biznes Nderkombetar
Departamenti Administrim Biznesi

Detyre kursi

Mjedisi Kuklturor I SHBA-se
Hyrje
Duke qene se kultura dhe elemmentet e saj jan tregues dinamik, ata
duhen studiuar dhe perditesuar here pas here. Per shumekombeshet ky
fakt eshte I rendesishem sepse nga dita ne dite mund te krijohen kompani
te reja (ose filiale). Studimi I kultures se nje vendi te informon me sjellen
qe mund te mbaj ai vend. Duke u bazuar ne sjelljet e pritshme harton
strategji per arritjen e objektivave me sukses. Pra njohja e kultures eshte
nje faktor kyc ne mbarvajtjen e biznesit ne nje ambjent te ri.
Si ndikojne elementet e kuktures ne biznesin
nderkombetar ne SHBA.
Gjuha:
Gjuha eshte nje faktore I rendesishem I kultures, sepse eshte mjeti I pare I transmetimit
te informacionit.
Njohja e gjuhes ndihmone ne shume drejtime:
Lejon kuptimin e qarte te situates
Jan me te hapur ne komunikim
Ndihmon per te kuptuar kulturen me mire.
Shpesh here lindin keqkuptime nga perkthimi I frazave nga gjuhet e tjera ne gjuhen
Angleze, kjo mund te regullohet vetem nepermjet mesimit te gjuhes.
Feja:
Feja me e perhapur ne SHBA eshte ajo Protestante.. Besimtaret e se ciles zbatojn ate
qe quhet etika protestante e punes, ne te cilen thuhet qe duhet te punosh fort dhe te
kursesh shume.
Kjo ka qene dhe nje nder arsyet e zhvillimit te kapitalizmit ne SHBA. Kursimi dhe ri-
investimi I kapitalit.

Lulezim Avdylaj

15/05/2012Fakulteti Ekonomik

Biznes Nderkombetar
Departamenti Administrim Biznesi

Detyre kursi
Vlerat:
Vlerat e nje vendi jan te rendesishme per kulturen e tij. Populli amerikan ka shume vlera
te cilat nuk I ka cdo popull. Nder to mund te permendim:
Barazine ne pune dhe zero diskriminim (te cfardo lloje forme).
Shkurtimin e oreve te punes gjate javes. (nga 6 dite/jav ne 5 dite/jav).
Qenerime:
Barazia gjinore ne pune ka rritur kerkesen e mjeteve te transportit me motor te vogel
dhe eficente nga pikepamja e karburantit qe harxhojne. Mjete te cilat jan te destinuara
per kunsomatorin femer, por qe me pare nuk gjenin treg.
Shkurtimi I diteve te punes gjate javes ka sjell shtimin e ambjenteve clodhese (si
Kinema, Opera, Golf, etj.) qe jan disponibel tashme dy dite/jav (ditet qe jan pushim).

Zakonet:
Ashtu si cdo grup njerzish, SHBA-ja ka doket dhe zakonet e saj por qe nuk jan unike.
Nje nder to eshte rrespektimi I orarit te punes. Nese diku tjeter orari nuk perben ndonje
problem, ne SHBA orari shpesh here percakton mbarvajtjen e punes.
Nje zakon tjeter I SHBA-se lidhur me biznesin eshte se lengu I portokallit zakonisht
konsumohet ne mengjes, dhe jo pije freskuese ashtu si kondumohet ne disa vende te
tjera. Kjo detyron prodhuesit e ketij produkti qe reklamat e tij ti pershtasin me
atemosferen dhe orarin e mengjesit. Ne menyre qe te jene te aksesueshme dhe
atraktive.
Ndryshe nga vendet orjentale qe mendojne se pudra ua ndot trupin, ne SHBA pudren e
perdorin pasi bejn dush. Dhe kjo tregon qe ky produkt konsumohet shpesh ne SHB A.
Familjet amerikane zakonisht jan ne numer te vogel pjestaresh. Kjo I detyron prodhuesit
e produkteve ushqiore te paketuara ne SHBA qe te prodhojne paketime ne sasi te
vogla(3-2 persona).
Djemte Amerikan blejn unaza per te dashurat/fejuarat e tyre, ndryshe nga Gjermania qe
femrat I blejn vet unazat. Ky zakon sjell ne ndryshimin e target-grupin te cilit I drejtohej
reklama. Pra ne SHBA reklama duhet destinuar tek djemte.
Lulezim Avdylaj

15/05/2012Fakulteti Ekonomik

Biznes Nderkombetar
Departamenti Administrim Biznesi

Detyre kursi
Ne negociata individet Amerikan e kan ne mode te bejne leshime, dhe presin te njejten
gje nga pala tjeter. Mirepo nje biznesmen qe nuk I njef keto zakone e ka te veshtir te
negocioj.
Kultura material:
Pergjithesisht, SHBA-ja eshte nje shtete me nje standart te larte jetese dhe e ka
infrastrukturen baze ekonomike te krijuar. Ne kete treg, me standart te larte jetese, rritet
kerkesa per produkte te Hi-Tech-ut.
Duke qene SHBA perdore teknologji te perparuar, individet amerikan shume pak
besojne ne fat. Ata mendojne se mund ta kontrollojne vete ate qe mund tu ndodhe.
Produktet qe te kene suksese ne SHBA duhet te te jene te perditsuara, me kosto
konkuruese dhe/ose me perfitime me te medha.
Fal infrastruktures banoret e SHBA-se perdorin makina komode dhe qe konsumojn
pak karburant. Nderkohe qe ne vende te botes te trete keto makina jan te pa dobishme,
per shkak te infrastruktures.

Estetika:
Teatri dhe Opera nuk jan shume te populluara ne SHBA.
Amerikanet pelqejn me shume filmat dhe jan me te familjarizuar me ta. Ky eshte nje fakt
favorizues per shumekombeshet qe te hapin nje rrjet kinemash ne SHBA.
Seksi nuk perdoret aq shume ne reklama sa perdoret ne Europe. Nje reklame e tille ne
SHBA nuk do te terhiqte numer te madh klientesh.Perkundrazi.
Ne shume vende orjentale, e badha perdoret ne fatkeqesi si shenje zie, nderkohe qe ne
SHBA perdoret per te treguar pasterti.
Arsimi
Arsimimi eshte nje faktore tjeter qe ndikon ne kulturen e biznesit.
Ne nje kombe me nje shkalle te larte arsimimi sic eshte SHBA-j, lehtesohet shume puna
e menaxhereve te shumekombesheve qe ushtrojn biznesin e tyre ne SHBA.Individi I
arsimuar eshte I prirur te gjykoj drejt mbi produktin qe I ofrohet dhe perfitimet qe mund
te realizohen prej tij.
Arsimi ne SHBA shtrihet si ne universitet ashtu edhe ne specializime ne fusha
specifike. AI ka siguruar infrastrukturen e nevojshme per zhvillimin e talenteve te reja
Lulezim Avdylaj

15/05/2012Fakulteti Ekonomik

Biznes Nderkombetar
Departamenti Administrim Biznesi

Detyre kursi
menaxheriale dhe sot SHBA-ja ka nje numer te konsiderueshem te talenteve
menaxheriale.

Permasat kulturore ne SHBA.
Sipas nje studiuesi hollandez I quajtur Geert Hofstede, kater jan permasat e cultures:
1. Distanca e pushtetit. - eshte distance qe njerzit e pushtetshem te institucioneve
ose organizatave krijojn me vartesit e tyre ose punonjesit.
Kjo distance eshte modeste ne SHBA dhe e kontrolluar. Aty ka nje frym bashke punimi
ku vartesi konsultohet me menaxherin, kur I duhet te mari nje vendim te rendesishem,
dhe anasjelltas. Keshtu, vartesi duke e vlersuar pavaresin qe I jep eprori I tij, perpiqet ta
kompesoj me performance e tij.
2. Nje tjeter permas e kultures sipas Hofstede eshte Shmangja e pasigurise. - qe
eshte masa qe njerzit ndihen te kercenuar ndaj nje situate te pa sigurt.
Ne SHBA kjo mase eshte e ulet. Menaxheret e organizatave inkurajojn punonjesit te
marin persiper me shume rrisk, duke ju krijuar atyre nje besim ne vetvete.
3. Individualizmi eshte permasa e trete sipas Hofstede, e cila shpreh prirjen e
njerzve per t'u kujdesur per veten dhe familjen e tyre. Kjo permas eshte e
theksuar ne Shtetet e Bashkuara. Njerzit jan me pak te interesuar te meren me te
tjeret. Ata kujdesen per veten dhe per nje rreth shume te ngusht personash.
Individualizmi I larte ne Shtetet e Bashkuara eshte pasoj e nje shkalle te larte
vetemjaftueshmerie. Njerzit jan te veteplotesuar dhe theksi I vihet iniciatives dhe aritjeve
personale.
Njerzit jan te prirur te marin vendime individuale pa u konsultuar shume me grupin.
Ndryshe ndodh ne vende me individualizem te ulet dhe kolektivizem te lart. Aty
vendimet meren ne grup.
4. Maskuliniteti - eshte karakteristike e kombeve qe I perkushtohen pjeses
"Sukses-para-shendet". SHBA-ja e ka shkallen e maskulinitetit te moderuar dhe
nje shkalle feminiliteti (indivit qe I perkushtohen kujdesit per cilesine e jetes dhe
per te tjeret) disi me te larte.
Vendeti si Shtetet e Bashkuara, qe kan nje shkall te ulet maskuliniteti I vene rendesi
cilesis se jetes, kooperimit, mjedisit miqsore dhe statisfaksionit me teper, dhe, me pak
rendesi fitimit, sfidave dhe karrieres.
Lulezim Avdylaj

15/05/2012Fakulteti Ekonomik

Biznes Nderkombetar
Departamenti Administrim Biznesi

Detyre kursi

Cdo menaxher qe do te investonte ne SHBA per krijimin e nje filiali bije, do ta kishte te
domosdoshme njohjen me keto kater permasa te kultures Njohja e permasave do e
ndihmonte ate per te perzgjedhur dhe trajnuar stafin qe do te vendoses te kompanin
bije. Ne te kundert do te ishte shume I veshtire ose I pa mundur suksesi ne kete
kompani bije. Drejtimi I burimeve njerrezore nderkombetare niset pikerisht nga kultura
dhe mjesdisi social.

Kultura e punes
Per te vendosur se ku do te investojn dhe si do t'I drejtojn operacionet, shumekombshet
duhet te njohin mire kulturen qe ka te bej me performance e saj,kulturen e punes.
Ne te perfshihen qendrimet ndaj punes, motivimi per arritje dhe koha.
Qendrimet ndaj punes.
Amerikanet jan te mesuar te zbatojn etiken e punes.
Atae konsiderojn punen si dicka qe te sjell perfitime ekonomoke dhe statisfaksion.
Puna kenaq nevojat e personave te punesuar dhe te familjeve te tyre. Kjo sjelle ne
perceptimin e punes si te shenjte dhe qe nuk duhet humbur. Ata kane opjektiva
afategjata per punen e tyre dhe kjo bent e kujdesen dhe te cojn perpara organizaten.
Motivimi per arritje
Studimet kan treguar se ne vende te ndryshme, njerzit ka shkalle te ndryshme motivimi.
Ne amerike kjo shkall nuk eshte shume e lart, njerzit aty nuk jan shume te motivuar per
te arritur majat. Kjo ndodh se vet populli amerikan ka njohur arritje te medha. Me te
motivuar jan individet e vendeve te Azis dhe Europes Lindore.
Nga ky aspect SHBA-ja nuk do te ishte nje shtet I preferuar per te bere biznes.
Shumekombeshet do te parapelqenin qe njerzit qe ata do te punesonin te ishin te
motivuar per te arrit sa me shume. Kjo do I nxiste at ate permiresonin performance e
tyre dhe te kompanis ne pergjithesi.
Koha dhe e ardhmja
Nje tjeter element I cultures qe shume kombeshet jan te interesesuara te dine, eshte
koha dhe perceptimi I njerzve per te, si duhet harxhuar ajo.
Lulezim Avdylaj

15/05/2012Fakulteti Ekonomik

Biznes Nderkombetar
Departamenti Administrim Biznesi

Detyre kursi
Ne Shtetet e Bashkuata ka lindur shprehja e famshme "Koha eshte flori". Koha ne
SHBA eshte nje nder faktoret qe percaketon ecurin e karieres se punonjseve.
Respektimi I orareve te punes dhe orareve te takimeve, vlersohet shume ne SHBA,
ndryshe nga disa vende qe shkuarja me vones ne takim nuk perben ndonje problem. Te
shkosh ne orar ne takim ne SHBA tregon seriozitet dhe deshire per te negociuar.
Amerikanet njihen si populli qe duan pak kohe ne marjen e vendimeve dhe me shume
kohe ne zbatimin e ketyre vendmeve.


Referenca:
a) Biznes nderkombetar 2 - Ilia Kristo
b)
c)Faleminderit per vemendjen!
Lulezim Avdylaj

15/05/2012