Dmr Test 1

Text-only Preview

I
Jelena Roganovi}
Danilo Vulovi}
I
Jelena Roganovi}
Danilo Vulovi}
Ova pozivnica je znak, da smo se i mi o ludi kamen spotakli
i odlu~ili da stupimo u brak.
Sve ostalo Vam je poznato ili iz li~nog iskustva ve} znate,
pa Vas pozivamo da do|ete i podr{ku nam date.
Ono {to je najbitnije stavili smo vam do znawa,
ostaje jo{ datum, vreme i mesto ven~awa..
29.oktobar 2011.
Skup svatova: 12:30 ~asova - Hotel Mile{eva
Ven~awe: 14:00 ~asova - Dom kulture
Sve~ani ru~an: 15:30 ~asova - Hotel Mile{eva
Molimo Vas da potvrdite dolazak do 20.oktobra 2011.
Ovo nije iznena|ewe,
Ovo nije iznena|ewe,
sve ste davno znali,
sve ste davno znali,
{ta smo do sad ~ekali,
{ta smo do sad ~ekali,
razlog nismo dali.
razlog nismo dali.

I
Jelena Roganovi}
Danilo Vulovi}
I
Jelena Roganovi}
Danilo Vulovi}
Ova pozivnica je znak, da smo se i mi o ludi kamen spotakli
i odlu~ili da stupimo u brak.
Sve ostalo Vam je poznato ili iz li~nog iskustva ve} znate,
pa Vas pozivamo da do|ete i podr{ku nam date.
Ono {to je najbitnije stavili smo vam do znawa,
ostaje jo{ datum, vreme i mesto ven~awa..
29.oktobar 2011.
Skup svatova: 12:30 ~asova - Hotel Mile{eva
Ven~awe: 14:00 ~asova - Dom kulture
Sve~ani ru~an: 15:30 ~asova - Hotel Mile{eva
Molimo Vas da potvrdite dolazak do 20.oktobra 2011.
Poklon koji elite dati,nadamo se da u koverat moe stati.
Ovo nije iznena|ewe,
Ovo nije iznena|ewe,
sve ste davno znali,
sve ste davno znali,
{ta smo do sad ~ekali,
{ta smo do sad ~ekali,
razlog nismo dali.
razlog nismo dali.

Document Outline

  • ﾿