Dni płodne - jak obliczyć dni płodne

Text-only Preview

Dni podne - jak obliczy dni podne
Jedn z metod naturalnego planowania rodziny jest metoda Ogino-Knausa. Metoda ta opiera sie na
obliczaniu dni podnych i niepodnych w oparciu o to, e cykl miesieczny kobiety powtarza sie wedug
pewnego schematu, pozwalajcego na przewidywanie, kiedy pojawi sie kolejna owulacja i miesiczka.
Metoda Ogino-Knausa zostaa opracowana przez holenderskiego lekarza ginekologa, ktory do opisania
metody wykorzysta badania prowadzone niezalenie przez dwoch innych lekarzy, Ogino z Japoni i
Knausa z Austri . Najwiekszym minusem tej metody jest zaoenie, e cykle miesieczne kobiety
przebiegaj zawsze regularnie, a kobieta cieszy sie bardzo dobrym zdrowiem. W rzeczywistooeci
wiekszooeae kobiet jest albo naraona na dziaanie niekorzystnych czynnikow zewnetrznych, albo jej
miesiczki nie zawsze pojawiaj sie z dokadnooeci co do jednego dnia. Metoda Ogino-Knausa liczy sobie
prawie sto lat, a stosowane w niej obliczenia nie nale do skomplikowanych. Dzisiaj moe za nas
obliczyae dni podne kalkulator, dostepny w internecie na wiekszooeci stron pooewieconych
macierzynstwu, ciy i antykoncepcji. Korzystanie z kalkulatora dni podnych jest bardzo proste, a w
dodatku nie wie sie z adnymi kosztami czy koniecznooeci rejestracji sie na portalu internetowym. Aby
obliczyae dni podne kalkulator bedzie potrzebowa wpisania bdY zaznaczenia kilku kluczowych danych.
Pierwszym bardzo wanym parametrem jest podanie dugooeci cyklu miesiecznego, przy czym naley
wziae pod uwage oeredni dugooeae cyklu miesiecznego, a nie tylko dugooeae ostatniego cyklu. W
praktyce oznacza to, e jeoeli miesiczki pojawiaj sie przykadowo raz co 27 dni, a innym razem po 32
dniach, do kalkulatora naley wpisaae oeredni tych wartooeci. OEredni dugooeae cyklu oblicza sie na
podstawie co najmniej kilku ostatnich cykli - dodaje sie wszystkie dugooeci, po czym dzieli przez ilooeae
cykli uwzglednianych przy liczeniu. Kobiety, ktore miesiczkuj nieregularnie, powinny skorzystaae z takich
kalkulatorow, ktore do obliczen wymagaj podania dwoch parametrow, czyli dugooeci najkrotszego i
najduszego cyklu. Wtedy dni podne kalkulator obliczy uwzgledniajc nieregularnooeae cykli. Na
podstawie wyliczen kalkulatora pojawia sie na ekranie komputera kalendarz, na ktorym zaznaczone s
rone fazy cyklu. Na planszy zaznaczony jest pocztek ostatniej miesiczki oraz pierwszy dzien przyszej

miesiczki (okreoelony wedug wyliczen kalkulatora). Zaznaczony jest take dzien owulacji oraz cay okres
podny. Chocia wiadomo, e komorka jajowa, ktora zostaa uwolniona z jajowodu, yje przecietnie
okoo jednej doby, to jednak cay okres podny jest znacznie duszy. Dlaczego? Oto kalkulator
wyliczajcy dni podne uwzglednia jeszcze inne czynniki, ktore powoduj, e kobieta jest w stanie zajoeae
w cie wspoyjc rownie poza owulacj. Po pierwsze, metoda obliczen kalkulatora bierze pod uwage
fakt, e owulacja moe sie z rozmaitych przyczyn przesunae o dzien lub dwa, dlatego uwzglednia taki
margines bezpieczenstwa. Po drugie, o zapodnieniu decyduj take plemniki, ktore yj duej
ni komorka jajowa. Zatem jeoeli do wspoycia bez zabezpieczenia doszo na dwa, trzy dni przed
owulacj, plemniki mog doczekaae w dobrym stanie do momentu, w ktorym pojawi sie jajeczko, i wtedy
moe dojoeae do zapodnienia i ciy. Obliczajcy dni podne kalkulator jest take przydatnym
narzedziem podczas naturalnego planowania zajoecia w cie. S pary, ktore mimo regularnego
wspoycia nie mog sie doczekaae wspolnego potomka, a jedn z przyczyn takiego stanu rzeczy moe
byae saba jakooeae nasienia meczyzny. W przeciwienstwie do kobiety, ktora zapas jajeczek na cae
ycie otrzymuje ju w trakcie ycia podowego, meczyzna produkuje swoje plemniki na bieco. W
niektorych przypadkach zbyt czeste uprawianie seksu moe powodowaae, e podczas kolejnego
wytrysku liczba penowartooeciowych plemnikow bedzie zbyt maa, aby doszo do zapodnienia, dlatego
zaleca sie powstrzymywanie od wytrysku przez kolejnych kilka dni. Gdy wiadomo z duym
prawdopodobienstwem, kiedy nastpi dni podne, mona tak zaplanowaae wspoycie, aby do stosunku
doszo waoenie w momencie, gdy szanse na zapodnienie s najwieksze. Wyliczenia kalkulatora dni
podnych mona poczyae z innymi metodami objawowymi, ktore pozwol na jeszcze precyzyjniejsze
okreoelenie poszczegolnych faz cyklu miesiecznego. W razie wtpliwooeci, zawsze warto skonsultowaae
sie w tej sprawie z ginekologiem.
Wicej informacji na stronie :- Dni podne - jak obliczy dni podne or http://dniplodne.org/jak-
obliczyc-dni-plodne/