dubbele easelkaart

Text-only Preview

DUBBELEEASELKAART

Benodigdheden:
A4kartonindekleurvanjekeus
Designerkarton
CreatableLR0211,LR0157,CR1210(bloemetjes)
15cmkant
Versieringenzoalsroosjesofparels
Paperdristresserenvintagephotoinkt

Werkwijze:

* Snijuithetkartoneenvierkantvan15x15cmenvouwditdubbel.
* Legdekaartopengevouwenvoorjeneerensnijaan1kanthetkartoninop7,5cm.
* Jehebnutweeflappenvan7,5x7,5cm* Vouwdezeflappendiagonaalvanbinnennaarbuitenzodatje2driehoekjeskrijg.
* Snijuitkarton2vierkantjesvan7,5x7,5cmenuitdesignerkarton2vierkantjesvan7x7cm.
* Jekunteventueelderandenhiervandistressenofbewerkenmetvintageinkt.
* Plakhetdesigneparpierophetkarton.
* Plakdedameenheerhieropenwerkhetgeheelafmetdebloemetjesenparels.
* Snijuitdesignpapiereenrechthoekvan7x14,5cmenbewerktdezeookweereventueelmet
distresseninkt.
* Werkditrechthoekweerafmetbloemetjeseneventueelkant.
* Plakdezestrookopdeonderkantvanhetgrotevierkantendekleinevierkantjesopde
driehoekjes.


______snijlijn

vouwlijn


vouwrichting

Document Outline