Family Planning(Bahasa Malaysia)

Family Planning(Bahasa Malaysia) screenshot

Text-only Preview

Perancang Keluarga
Type to enter text
O Jabatan O&G,Hospital Umum Sarawak
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Membimbing anda dalam perancangan keluarga
Hakcipta Terpilihara 201111

Apakah itu perancang
Kata Aluan
keluarga?

R isalah Kaedah Perancang Keluarga ini diwujudkan
khusus untuk wanita yang ingin mengetahui dengan lebih
mendalam berkenaan kepelbagaian kaedah yang sediada.
e
Risalah ini menerangkan kaedah perancang yang biasa
P rancang keluarga peranakan bagi lelaki
m e m b a n t u a n d a u n t u k
(vasectomy) dan wanita (BTL)
dipraktikkan dan juga merangkumi informasi seperti
merancang kehamilan dan
turut dipraktikkan dengan
keberkesanan kaedah,kesan sampingan dan keserasian
juga menentukan bilangan
meluas. Ada beberapa faktor
kaedah tersebut.
anak yang diinginkan. Ia
yang perlu diambil kira
menghalang kandungan yang
sebelum anda memutuskan
tidak dirancang dan memberi
k a e d a h y a n g s e s u a i
Objektif risalah ini diwujudkan bertujuan untuk memberi
anda kelapangan dalam
a n t a r a n y a s e p e r t i u s i a
informasi yang tepat dan berkesan kepada wanita bagi
hubungan seksual tanpa
a n d a , t a r a f
membolehkan mereka membuat pilihan yang sesuai dan
p e r l u b i m b a n g d e n g a n
k e s i h a t a n , k e b e r k e s a n a n
yang disukai. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada
kebarangkalian mengandung.
kaedah, kos dan yang paling
Dr Sukanda dan pasukannya atas usaha menyediakan dan
penting kesesuaian kaedah.
menerbitkan risalah yang amat berguna ini.
Terdapat banyak jenis kaedah
Dr. HARIS NJOO SUHARJONO
perancangan keluarga yang
P e n g a m b i l a n
d a n
KETUA JABATAN OBSTETIK &GYNAEKOLOGY
terdapat didalam pasaran.
m e m p r a k t i k k a n k a e d a h
HOSPITAL UMUM SARAWAK
Antara yang popular seperti
perancang keluarga yang
pil hormon, suntikan dan
betul melalui khidmat nasihat
Kandungan
implant.Selain daripada itu
dari jururawat dan doctor
kaedah lain seperti alat dalam
akan dapat memastikan
rahim,condom (lelaki dan
keberkesanan kaedah yang
11. Alat Dalam Rahim
w a n i t a ) , i k a t a n s a l u r a n
dipilih.
4. Apakah itu perancang


keluarga?
13. Kaedah Ikatan Peranakan
5. Pil pencegah kehamilan
15. Kaedah Halangan
8. Kaedah Suntikan
19. Kaedah kaedah lain
9. Kaedah Implan
20. Maklumat Lanjut
10. Pelekat Hormon (patch) /

Ring
3
4

Pil Pencegah Kehamilan
Membantu kitaran haid yang tetap disamping
mengurangkan kehilangan darah haid
Pendarahan yang sedikit(spotting) selalunya berlaku di
beberapa bulan pertama pengambilan pil. Diambil pada
hari pertama kitaran haid.
Hendaklah mengikuti arahan sekiranya terlupa
pengambilan 1 atau 2 pil.
#2 Progesterone pil (mini pill)
Mengandungi hormon progesterone sahaja
#1 Pil Pencegah Hamil Campuran
98% keberkesanan dalam menghalang kehamilan
Mestilah diambil pada waktu yang sama setiap hari.
Kaedah yang paling popular dan paling disukai
Kelewatan pengambilan lebih dari 6 jam akan
mengurangkan keberkesanan
Mengandungi 2 jenis hormon iaitu estrogen dan
progesterone. Ia bertindak dengan menghalang ovulasi iaitu
Pendarahan yang sedikit(spotting) boleh berlaku diawal
penghasilan telur dari kilang telur
pengambilan pil
99.9% keberkesanan jika diambil dengan betul
Amat sesuai bagi wanita menyusukan anak dan ianya
tidak mengurangkan penghasilan susu
Mesti diambil pada masa yang sama setiap hari
Sekiranya berhenti menyusukan anak,
Tidak sesuai bagi wanita yang selalu lupa mengambil pil
pil pencegah hamil campuran boleh
digunakan.
5
6

#3 Pil Pencegah Hamil Kecemasan
Kaedah Suntikan
Mengandungi hormon yang dipanggil levonorgestrel
Boleh diambil sehingga 72 jam selepas hubungan
kelamin tanpa perlindungan dilakukan
Tidak digalakkan diambil secara berterusan dan
berulang kali disebabkan kandungan hormon yang tinggi
Keberkesanan sehingga 90%
Kesan sampingan seperti loya (25%),mual,pening
Suntikan penghalang kehamilan seperti Depo-
kepala dan ketidakselesaan pada buah dada tetapi ianya
Provera mengandungi hormon progesterone yang
akan hilang selepas 24 jam pengambilan pill
akan menghalang ovulasi terjadi
Diberi 3 bulan sekali pada lengan atau punggung
Keberkesanan sehingga 99%
Kesuburan selalunya kembali selepas 4 bulan
daripada tarikh akhir suntikan
Pendarahan sedikit dan berpanjangan mungkin
berlaku diawal pengambilan suntikan.Kebanyakkan
wanita tiada kedatangan haid langsung tetapi haid
akan kembali seperti biasa selepas 3 ke 4 bulan
selepas suntikan terakhir.
7
8

Kaedah Implan (Implanon)
Pelekat Hormon (Ortho Evra)
Implanon adalah alat bersaiz 4 sm x 2 mm yang
Ianya pelekat plastic di bahagian kulit yang
mengandungi norelgestromin & ethinyl
ditanam dibawah kulit dibahagian lengan yang
estradiol
mengandungi hormon etonogestrel yang menghalang
ovulasi
Digunakan setiap minggu untuk 3 minggu
Type to enter text
yang berikutnya di kuti 1 minggu tiada
Penggunaan dan pembuangan implanon
penggunaan untuk pendarahan berlaku
memerlukan insisi kecil pada kulit
Berkesan sehingga 99% menghalang
Ia boleh digunakan sehingga 3 tahun dan 99%
kandungan
berkesan menghalang kandungan
Tahap kesuburan akan kembali normal sebaik
Hormon Rings (NuvaRing)
sahaja implanon ditanggalkan
Pada masa ini kaedah ini tidak terdapat dimana
mana klinik perancang keluarga kerajaan
Ring yang fleksibel ini akan merembeskan
hormon etonogestrel dan estrogen pada
kuantiti yang sedikit untuk tempoh 3 minggu
Ring ini akan diletakkan dalam faraj untuk 3
minggu di kuti 1 minggu tanpa ring untuk
pendarahan haid berlakku
99% berkesan dalam menghalang
kandungan daripada berlaku
9
10

Alat Dalam Rahim(IUCD)
Kaedah ini amat sesuai bagi
wanita yang ingin menjarakkan
kandungan bagi tempoh yang
lama dan mempunyai
keberkesanan yang tinggi (99%)
IUCD adalah alat bersaiz 3 sm panjang yang
diletakkkan didalam rahim untuk menghalang kandungan
Kesan sampingan termasuk kedatangan haid
yang sedikit dan tidak teratur ( < 5%) yang bersifat
IUCD berfungsi dengan menghalang pergerakan
sementara sahaja
sperma dan pensenyawaan daripada berlaku.
Boleh diletakkan semasa kedatangan haid atau
Terdapat 2 jenis IUCD
bila-bila masa dalam kitaran haid
a) IUCD Kuprum
Boleh diletakkan 4-6 minggu selepas bersalin
b) Hormon IUCD - Mirena
IUCD Kuprum boleh digunakan sehingga 3 hingga 5
tahun dan banyak terdapat di klinik perancang keluarga
Hormon IUCD (Mirena) boleh digunakan sehingga 5
tahun dan kosnya lebih mahal
Tahap kesuburan akan kembali sebaik sahaja IUCD
ditanggalkan
Cara meletakkan Mirena IUCD
11
12

Ikatan Saluran Peranakan
#1Ikatan Peranakan Wanita (BTL)
Ikatan saluran peranakan wanita ini dibuat dimana
insisi kecil dilakukan untuk mengikat dan memotong
tiub fallopio. Hanya 10-15 minute sahaja diperlukan
Amat berkesan- 99% menghalang kandungan
Kaedah perancangan kekal dan sesuai untuk
#2 Vasectomy
wanita yang tidak ingin mengandung lagi
Ianya tidak dapat dipulihkan semula
Vasectomy adalah procedure dimana saluran
peranakan lelaki iaitu cord sperma diikat dan
Ikatan ini tidak akan menggangu and menghalang
dipotong.
fungsi sexual dan fizikal.
Amat berkesan- 99% menghalang kandugan
daripada berlaku
Kaedah perancangan yang tidak boleh dipulihkan
kembali
Ianya tidak akan menghalang keinginan dan fungsi
sexual.
13
14

Kaedah Halangan
#2 Kondom Wanita
Kondom yang diperbuat dari latex dan digunakan oleh
#1 Kondom Lelaki
wanita semasa hubungan kelamin agar dapat
menghalang kandungan daripada berlaku

Kondom lelaki yang dibuat daripada latex dan
mesti digunakan secara betul untuk berkesan
digunakan oleh lelaki semasa hubungan kelamin agar
dapat menghalang kandungan
Membantu menghalang
penyakit bawaan seksual
Kondom mestilah dipakai dengan betul sewaktu
(STD)
ereksi supaya ianya berkesan
Penggunaan kondom sahaja tidaklah digalakkan
sebagai kaedah pencegah kehamilan yang berkesan
kerana mempunyai peratus kegagalan yang tinggi
#3 Spermicides
Penggunaan kondom membantu menghalang
penyakit bawaan seksual (Sexually Transmitted
Spermicide adalah bahan yanag digunakan untuk
Diseases-STD)
mematikan sperma
Ianya selalu digunakan bersama- sama dengan
kaedah lain seperti diaphragms,condoms atau cervical
caps
Spermicides tidak digalakkan untuk digunakan
kerana mempunyai kegagalan yang tinggi.
15
16

#4 Cervical Cap
Kaedah Lain
Cervical cap adalah alat yang diletakkan di
pangkal pintu rahim (servik) yang akan
#1 Pancutan Luar Faraj
menghalang sperma dari memasuki rahim
Bermaksud pancutan air mani dilakukan di luar
Mempunyai peratusan kegagalan yang tinggi
faraj
berbanding alat pencegah kehamilan yang lain
Tidak digalakkan dan mempunyai kadar
Selalunya digunakan bersama-sama dengan
kegagalan yang tinggi.Ini disebabkan rembesan
spermicide
cecair sebelum berlakunya ejaculasi mungkin
mempunyai sperma.
Ia mestilah digunakan dengan teknik yang
betul oleh wanita itu sendiri dan digunakan
#2 Kaedah kalendar
sekali sahaja untuk satu masa
Dipraktikkan dengan mengelak melakukan
Tidak begitu popular di Malaysia
hubungan kelamin semasa waktu subur
Wanita mestilah mengalami kitaran haid yang
tetap untuk mempraktikkan kaedah ini.
Walaubagaimanapun,
kaedah ini mempunyai
kegagalan yang tinggi
17
18

UNTUK MAKLUMAT LANJUT SILA HUBUNGI
KLINIK-KLINIK KESIHATAN YANG TERDEKAT
BAHAGIAN
KLINIK KESIHATAN
NO TEL
Amalkan Perancang
KUCHING
KKIA JAWA
082 240694
KKIA SEKAMA
082 332094

Keluarga Untuk Masa
KKIA MALAYSIA JAYA
082 441825
KKIA GITA
082 240991
Depan Anda
KKIA KOTA PADAWAN
082 617687
KKIA RCBM
082 611123
KKIA BATU KAWA
082 685830
KKIA BAU
082 763711
KKIA LUNDU
082 735311
KKIA BINTAWA
082 444840
SAMARAHAN
KK SAMARAHAN
082 763926


EDITORIAL
KKIA SERIAN
082 876904
SRI AMAN
KKIA SRI AMAN
083 322151
KKIA LUBOK ANTU
083 584072
Penasihat
BETONG
KKIA BETONG
083 472822
Dr. Harris Njoo Suharjono
KKIA SARATOK
083 436311
SARIKEI
KKIA SARIKEI
084 652933
Pengurus Produksi
KKIA MARADONG
084 693333
Dr. Sukanda Jaili
SIBU
KK LANANG
084 210433
KK JALAN OYA
084 323355
KKIA KANOWIT
084 752333
Editor/Graphic
MUKAH
KKIA MUKAH
084 871333
Dr. Dalvinder Singh
KAPIT
KKIA KAPIT
084 798153
KK SONG
084 776340
Penyumbang
KK BELAGA
084 461323
BINTULU
KKIA BINTULU
086 331455
Dr. Nurulhuda Samsudin
KK TATAU
086 584225
Dr. Yew Chung Khian
MIRI
KKIA MIRI
085 436042
Dr. Esther Sumi
KK TUDAN
085 654404
Dr. Jenny Kiu
KKIA MARUDI
085 755511
LIMBANG
KKIA LIMBANG
085 211046
KKIA LAWAS
085 284871
19
20