Gazeta Almedicus nr.7

Text-only Preview

_15
...është KOHA jonë...
ALMEDICUS
Prof. Luljeta Çakërri mban peng lëndën e
Fiziologjisë
1/3 e studentëve kaluan provimin me shkrim
1-2% e studentëve kaluan provimin me gojë
STUDENTË ERDHI KOHA TË
BASHKOHEMI SË BASHKU PËR TË
KËRKUAR LARGIMIN E PROF. LULJETA
ÇAKËRRI SI PEDAGOGE E LËNDËS SË
FIZIOLOGJISË! MJAFT KEMI TOLERUAR!
6 MAJ ORA 12:00 PARA
FAKULTETIT TË MJEKËSISË !
MPOSHTNI FRIKËN DHE EJANI TË
KËRKOJMË TË DREJTËN TONË!

Tetor 2009
Fakulteti i Mjekësisë , UT
GAZETA
STUDENTORE
ALMEDICU
Fakulteti i Mjekësisë, Fakulteti i Infermierisë, UT Botimi nr. 7, Prill 2009
S
Opinion
Aktualitet
Kongresi-II
Prof/Asociuar Maksim Cela
Prapaskenat e Kryetarit të Këshillit
Konferenca e II-të për shtyp
Studentor të fakultetit tonë
Disa mendime për
Alemdicus: Partner i
Demaskimi dhe rënia
studentët e mi dhe më
organizimit të Kongresit
e cinizmit
tej...
në Shqipëri
adhamudhian
Fq. 4
Fq. 2
Fq. 10
Taulant Muka
Intervistë me Rektorin e Universitetit të Tiranës, z. Dhori Kule
Kakofonia e vitit
Rregullor
Rr
ja e re
ja e r e Uni
e
v
e Uni e
v r
e sitetit të
r
të katërt, një
simfoni pa
Tiranës, një rregullor
r
e për studentët
egullor
dirigjent
Fq. 5
Farmaci
Studentët e vitit të
tretë:
Kërkojmë
shtyrje sezoni
Shëndeti Publik:
Jana Nano
Të gjithë
Prof. Karagjozi
dhe Prof. Çiço:
studentët në
Dy figura
DND
historike të FM
Zgjedhjet
Leksionet janë fakultativ
akultati e
v :
e
Voto
Taulant Muka
“Grupi
Mungesat, for
o ma presioni për të mbushur auditorët Almedicus”
me studentë
Faqja_2
me studentë
V o l u m e 2 , I s s u e 8
Fq. 6-9
Fq. 3

_2
...është KOHA jonë...
Taulant Muka
Prapaskenat e Kryetarit të Këshillit Studentor të fakultetit tonë
Demaskimi dhe rënia e cinizmit adhamudhian
Po e nis me një test të vogël psikologjik:
përfundonte me aq,me të dytën shpresuam që të
mos qe aq ordiner, por telefonatat vazhduan.
Sa mendoni se kushton një kandidaturë për
Kërcënoheshim për jetën tonë, na bëhëj shantazh
senator? Fiks 300 euro!
i hapur, ku thoshte se në qoftë se nuk do t’i jepnim
5 milion lekë do të përfundonim në burg.
Sa mendoni se kushton vota e një studenti? Një
pije falas!
Filloi të na bënte përshtypje përse ky mjeran kishte
arritur në ezasperim nervor, kështu filluam të
Sa mendoni se kushton një padi? As më shumë e
kërkonim përreth se çfarë kishte që nuk shkonte
as më pak se 5 milion lekë!
dhe ja përfundimi i kërkimeve tona:
Në qoftë se llogaritë ju dalin fiks…vuani nga

Party tek Sharm Club: 500 lekë(të
sindroma adhamudhiane, pra jeni një cinik i
reja) bileta dhe 300.000 lekë(të reja)
semurë.
të kërkuara financim nga Fakulteti i
Mjekësisë.
Në qoftë se nuk po kuptoni asgjë prej llogarive të
mësipërme, atëherë mos u beni merak se do të

Fushatë Elektorale me party të organizuara
thotë që jeni shendoshë e mirë.
falas për studentët e Fakultetit të Mjekësisë,
pije energjike(Red Bull) falas nëpër
Gazeta jonë ka denoncuar gjatë gjithë kohës të
eskursione. Ku u gjetën këto fonde?
gjitha shkeljet që kryetari i Këshillit Studentor
z.Qamil Dika ka kryer në këto tre vite.

Shantazhe dhe kërcënime të vazhdueshme
kundrejt kandidatëve për senator.
Denoncuam shurdhësinë dhe indiferencën e tij
për problematikat e Fakultetit tonë... por diku

Shantazhe dhe kërcënime te vazhdueshme
kishim shkelur në kallo e nuk e kishim kuptuar.
kundrejt studentëve të fakultetit të mjekësisë.
Vëmëndja që iu kushtua dr.Adhamudhit mos vallë

Shantazhe dhe kërcënime të vazhdueshme
e bëri të dilte në pah për çka ai ishte realisht?
kundrejt drejtuesve te gazetës ALMEDICUS.
Por të gjitha këto e dini se kur i kuptuam?
Shpresojmë që këto t’ju mjaftonjë për të
kuptuar që meskini Adhamudh nuk
Vetëm në momëntin qe filluan telefonatat
meriton të marrë as votën e tij këto
kërcënuese. Me të parën menduam se do të
z g j e d h j e .
Party tek Sharm Club: 500 lekë(të reja) bileta dhe 300.000 lekë(të reja) të
Fushatë Elektorale me party të organizuara falas për studentët e Fakultetit të
kërkuara financim nga Fakulteti i Mjekësisë.
Mjekësisë, pije energjike(Red Bull) falas nëpër eskursione. Ku u gjetën këto fonde?
www.almedicus
www
.org
.almedicus

_3
...është KOHA jonë...
Intervistë me Rektorin e Universitetit të Tiranës, z.Dhori Kule
Stafi i Gazetës
“Almedius”
Rregullorja e re e Universitetit të Tiranës,
Drejtor
Taulant Muka
një rregullore për studentët
Kryeredaktor
Ariela Pogaçi
Ariela Pogaçi
Blerta Hamolli
Redaktorët në degët:
Mjekësi e Përgjithshme
Enita Metaj
Armela Molla
Vebiana Ismailaj
Nasi Gero
Farmaci
Ani Tusha
Besiana Rudi
Pranvera Apostoli
Stomatologji
Iris Peçini
Elda Dervishi
Shëndeti Publik
Alban Hasanaj
Indrit Seferi
Ledja Moçi
Infermieri
Gjergj Leka
Erigelsa Mullaimeri
Mariglen Kashari
Psikologji
-Mirëdita Profesor!
minimale që kishin të bënin me disiplinën e punës
do të jetë qartësimi i kësaj situate duke nxjerrë
dhe cilësisë së mësimit të cilat besoj janë vënë në
kritere sa më favorizuese për të gjithë studentët.
Renina Varfaj
-Faleminderit për mikpritjen dhe gadishmërinë e
vijë të mbarë duke u nisur nga ky impakt mediatik,
Anisa Topoviti
treguar ndaj gazetës sonë.
qoftë nga protesta e mbajtur qoftë nga një bisedë
Në fakultetin e Mjekësisë po aplikohet
Lisiana Demiraj
televizive ku dhe unë vetë isha prezent. Këkesat e
marrja e mungesave në leksione, cili është
Më në fund u miratua rregullorja e re e
drejtuara rektoratit më bënë të ndjeja
mendimi juaj?
Urim Breçani
Universitetit të Tiranës, si do të ndikoj
përgjegjësinë maksimale për nevojën intelektuale
ajo ne përmirësimin e jetës studentore?
të studentëve për cilësi shërbimi, kam marr masat
Në bazë të rregullore së re të Universitetit të Tiranës
përkatëse. Marr ç’do të premte informacionin
leksionet janë fakultative, kjo do të thotë që
Grafik/Design
leksionet janë pa mungesa përveç disa lëndëve
Me rregulloren e re kemi menduar për studentët.
për të gjithë zhvillimin e proçesit mësimor nga të
Albana Muka
gjithë pedagogët e Mjekësisë.
thelbësore të cilat përcaktohen në rregulloren e
Kemi hequr mundësinë e monopolizimit të lëndës
fakultetit. Këto lendë duhet të kenë argumente të
Taulant Muka
prej një pedagogu. Studentët kanë të drejtë të
Në rregulloren e re është miratuar
forta dhe të afishohen që me kalendarin akademik.
ankohen si për mënyrën e zhvillimit të provimit,
mbrojtja e diplomës me mikrotezë. A do
Profesorët nuk duhet t’i përdorin mungesat nëpër
ku në momentin që konstatohen paregullsi ai
të aplikohet ajo që këtë vit dhe për
leksione si forma presioni për të mbushur
Kontakt
përsëritet 24 orë më vonë, ashtu dhe për notën e
fakultetin e mjekësisë?
auditoret me studentë, por duhet te vijnë të
marr në provim. Pas këtij ankimimi do të ngrihet
përgatitur duke ia bërë atraktiv leksionin studentit
Cel: 0693585558
një komision i cili do të kontrollojë fletën e
Duke bërë një përllogaritje të pedagogëve të
dhe të jetë ky i fundit që kërkonë të jetë pjesënarrës.
email: [email protected]
provimit, pra duke mos i lejuar pedagogut hapsirë
fakultetit të mjekësisë të cilët janë rreth 250 dhe
për manipulim. Kjo është një rregullore e cila
me qënë se është një punë e cila paguhet
Më 31maj – 4 qershor do të organizohet
[email protected]
mbron studentët. Në fakultetin e Mjekësisë vijnë
(udhëheqës i temës), atëherë është e mundur që
Kongresi i II ndërkombëtarë i studentëve
studentët më të mirë dhe nuk pranoj që pedagogët
të aplikohet që këtë vit kjo lloj forme e mbrojtjes
të Shkencave Mjekësorë – Tirana 2010.
të ankohen që studentët janë të dobët dhe këtë
së diplomës.
A jeni në djeni të këtij aktiviteti dhe në
pjesë te tyre unë e quaj abuziv ndaj studentëve.
qoftë se, cila ka qënë mbështetja juaj për
Në qoftë se ecuria e mësimit nuk do të jetë e mirë
Studentët laureand të këtij viti do të ishin
këtë aktivitet?
dhe si pasojë dhe rezultatet, pedagogët nuk duhet
dhe të gatshëm ta shtynin dhënien e
ta shohin problemin tek studentët por në vetë-
provimit në shtator vetëm që ai të
Kjo është një nisëm e cila që në momentin e parë që
vete. Për këtë arsye ju kërkojë, juve, që të jeni më
zhvillohej me mikrotezë, ju si mendoni?
na u prezantua menduam të jepnim ndihmën dhe
aktiv në problematikat studentore. Të paktën ju,
suportin si financiar ashtu edhe moral. Ky eveniment
duke qënë se deri më sot Këshillat Studentorë kanë
Me përllogaritjet e bëra më sipër nuk do të ishte
madhështor për fakultetin e mjekësisë, i cili lidh të
qënë të fjetur.
nevoja që ta shtynin provimin për në shtator
gjitha trevat shqipfolëse, nderon dhe ne si rektorat.
sepse afati kohor mjafton për tazhvilluar
Më 25 mars u zhvillua Lëvizja Studentore
provimin me mikrotezë në korrik.
Në përfundim prof.Dhori, do të donim të
për reformimin Arsimor-Shëndetësor. Cili
na përcillnit një mesazh për studentët e
ishte roli që luajti ajo në proçesin e
Për studentët që mbarojnë tre vjeçarin e
Fakultetit të Mjekësisë dhe për zgjedhjet
miratimit së rregullores së re të UT dhe
shëndetit publik, është e vërtetë që
e 29 prrillit?
cilat ishin masat që u ndërmorën ndaj
mesatarja do të jetë 9 e sipër?
kërkesave të kësaj lëvizjeje?
Për zgjedhjet e 29 prillit do t’ju keshilloja te
Absolutisht JO! Duke qënë se jane vetëm 80
zgjidhnit personat më të denjë në përfaqesimin
Tashmë është bërë faktike efekti pozitiv i qëndrimit
studentë tendenca është që t’u japim të gjithëve
tuaj, gjithashtu i uroj të gjithë studentëve të
të studentëve të fakultetit të tyre me lëvizjen e
mundësinë për të vazhduar master. Ne si mentorë
Fakultetit të Mjekësisë sukseset më të përzëmërta
tyre. Kërkesat e parashtruara nga kjo lëvizje ishin
duhet të kemi dëshirën e mirë që të shkollojmë sa
në studimet e tyre dhe një rrugë sa më të mbarë
legjitime dhe elemente absolute të kërkesave
më shumë të rinj, prandaj misioni im i rradhës
drejt profesionit tuaj sa human aq edhe thelbësor.

_4
...është KOHA jonë...
Prof/Asociuar Maksim Cela
Disa mendime për studentët e mi dhe më tej...
Disa ditë më parë, ish studentët e mi, më kërkuan që të shkruaj
mësuar në vitet e mëparshme. Por këtu pikërisht ka një sërë
Realieti është se, klubet në spital dhe rreth tij që jane15, ndërkohë
diçka në lidhje me mësimdhënien dhe reformën që pritet të bëhet
problemesh, unë do të veçoja disa që janë më të mprehta, dhe
që nuk ka asnjë sallë interneti, janë të mbushura plot me studentë
në këtë drejtim, në vijim të disa artikujve që janë botuar nga kolegë
natyrisht ka vend edhe për mendime të tjera të kolegëve të nderuar
dhe mjekë sa që atje është vështirë të pish ndonjë kafe. Në gjithë
të mi të nderuar si Prof. Resuli dhe Prof. Koroshi në shtypin
që mund të ndihmojnë.
ambjentet e spitalit nuk ka një stol, në atë pak gjelbërim që ka
jomjekësor dhe të ribotuar në shtypin mjekësor si gazeta
mbetur, ku studenti të ulet të nxjerrë dhe të konsultojë një liber.
“Almedicus”.
Unë do të shtroja dy pyetje:
Janë vetëm dy librari që nuk kanë lidhje me internet dhe nuk
promovohen më libra dhe revista të reja. Të gjithë e shohin këtë
Duke theksuar që në fillim se kjo temë është mjaft e gjerë dhe
E para, a jemi ne si pedagogë të pregatitur për këtë mënyrë
realitet, edhe udhëheqja e FM e cila në vend që të shqetësohet dhe
përfshin shumë probleme të rëndësishme brenda saj, të cilat kanë
mësimdhenieje? Nuk e kam fjalën per disa individë që tashmë e
të pyesë këta studentë që “dergjen” para syve të tyre me orë të tëra
një lidhje të drejtpërdrejtë me cilësinë e përgatitjes së mjekëve të
kryejnë atë deri diku, por nënkuptoj këtu shumicën e pedagogëve
në këto kafe, të kujt viti janë e me cilin pedagog kanë mësim, (të
rinj. Finalja e këtij proçesi është se sa me cilësi dhe me rezultate
(dhe jo vetëm të tyre sespe cdo mjek që punon në klinikë universitare
cilët paguhen dhe jo keq nga FM) vazhdon lojën “ ne bëjmë sikur
pozitive ne do arrijmë në kujdesin për të sëmurin dhe trajtimin
duhet të përfshihet qoftë direkt ose indirekt në mësimdhenie).
nuk shohin dhe studentët bëjnë sikur mësojnë”.
profe sional të pacienteve në përgjithësi. Kjo është çështje shumë
sensitive dhe e debatueshme jo vetëm tek ne, por kudo në botë e cila
E dyta, a janë të pregatitur studentët tanë që të përqafojnë dhe të
Por siç e thashë më lart kryesorja është që të fillohet (EVP) sepse
është në stade shumë të avancuara të kujdesit dhe trajtimit të
asimilojnë këtë metodë të mësimdhenies?
atëherë do të fillojnë të veprojnë disa institucione që ka krijuar ky
pacientëve.
shtet, që janë: qendra e akreditimit profesional të mjekëve si dhe
Unë mendoj se ata nuk janë të pregatitur për këtë, sepse ata kanë
qendra e edukimit të vazhdueshem. Edukimi ose mësimdhënia
Ne, trashëguam një shkollë (FM), e cila u themelua dhe per 10 vjet
boshllëqe të theksuara në konceptet bazë të fizikës, kimisë organike,
interaktive është një pjesë e vogël ose një hallkë e këtij mekanizmi
u orkestrua nga mjekë të ardhur nga lindja, kryesisht nga Rusia.
biologjisë, histories, duke shtuar këtu boshllëqet nga lendët bazë të
gjigand që quhet EVP dhe, të cilat do të shërbejnë për të vënë në
Në këtë fakultet vazhduan të përgatiteshin mjekë dhe specialistë
kryera ne 2 vitet e para. Pra duhet një reformë e thellë në gjithë
lëvizje gjithë hallkat ose nyjet e kësaj makine gjigande të edukimit
nga të gjitha fushat e mjekësisë. Kur marrëdhëniet social- politike
piramidën arsimore dhe nuk mund të reduktohet kjo vetëm në
të vazhdueshëm profesional në mjekësi, që do te sjellë pa dyshim
me këto vende u ndërprenë, në vitin 1962, vendin e tyre si pedagogë,
arsimin e lartë, sepse ndryshe do të ngrinim kështjella në shkretëtirë
rritjen e konkurencës brenda shërbimeve dhe departamenteve që
e zunë mjekë që ishin diplomuar në vendet e lindjes ose që kishin
dhe pa asnjë lloj vlere. Pra, mësimdhënia është një ekuacion që ka
tani bëjnë një gjum letargjik. Në kapitalizëm po hoqe qafe
shërbyer si përkthyes të tyre. I rashë pak gjatë për të kuptuar
dy krahë të cilët duhet të jenë të barazpeshuar me njeri-tjetrin.
konkurencën je kthyer në nje sistem si ai që lamë pas para 20
trashëgimine tone, e cila shpjegon se pse tek ne mbizoteron akoma
Por a ka mundësi që diçka të përmirësohet në mësimdhënie, qoftë
vitesh.
metoda didaktike në mësimdhenie e cila e ka origjinen që nga ajo
në atë paraklinik edhe klinik? Mendoj se siç e thash më sipër për
kohe. Kontaktet profesionale me lindjen ishin të ndërprera (ketu
lëndët paraklinike duhet urgjentisht të kemi loboratoret, të fillojnë
Por me të drejtë lind pytja: kush janë insitucionet që duhet të
bënte përjashtim literatura profesionale mjekësore e cila vazhdonte
eksperimentet me bretkosa, kavje, lepuj etj. Për klinikun jam në
drejtojnë këtë proçes?
të vinte deri nga fundi i viteteve 70, kur u ndërpre fare) ndërsa me
mëdyshje nëqoftëse ne kemi mundësi të bëjmë atë progres që quhet
perëndimin ishin të pamundura lidhjet nga vitet 1962 e deri në
mësimi interaktiv i bazuar ne moton “How do I do it”. Për të
Urdhri i mjekut, që nuk dihet në se ekziston, shoqata e mjekëve
fund të viteve 1989, pra imagjinoni një periudhë e errët 25 vjecare
realizuar këtë duhen marrë disa masa që tani, në mënyrë që të
shqiptarë e cila ka 20 vjet që nuk po krijohet?
e cila nuk lejonte asnjë kontakt ose shkëmbim profesional me
kemi disa rezultate pas disa vitesh, të cilat për mendimin tim janë:
Europen ose më tej. Megjithë këto kufizime në shkollën tonë
Kjo është një fushë që nuk ju takon ju të dashur studentë, përmenda
sundonte mënyra e mësimdhënies didaktike, kjo e shoqëruar me
Fillimi i implementimit në spitalin Universitar të asaj që quhet
që në fillim këtu futen shumë gjëra që dalin nga interesi juaj.
eksperimentin dhe laboratorin (në FM deri vonë kanë ekzistuar
CME (edukimi i vazhdueshëm profesional i mjekëve ose EVP) ose
laboratoret e fiziologjisë, fiz-patologjise, histo-patologjise etj) të
ajo që quhet random “life learning” i cili nuk ekziston.
Së fundi më lejoni t’ju falenderoj për kërkesën që më bëtë dhe t’ju
cilët për fat të keq nuk janë më. Pra, në këtë kohë FM vazhdoi të
jap një informatë jo shumë optimiste, reforma në sistemin
përgatiste mjekë dhe specialistë të aftë për të përballuar me sukses
Të fillojnë të behën disa shpenzime për të përgatitur infrastrukturën
shëndetësor është e lidhur ngushtë me formimin tuaj si mjekë të së
sfidat që kishte atëherë Shqipëria, nga vitet 1955-1970, duke
e mësimit interaktiv, sallat duhet të pajisen me PC me proçesore të
ardhmes, por Shqipëria është një vend i varfër ku shpenzimet për
çrrënjosur disa sëmundje endemike që ishin atëherë si sifilizi,
lartë dhe me votim elektronik në mënyrë që lektori dhe studentët
shëndetësinë zënë vetem 2.9% të GDP kur vendet që kemi fqinje
malarja, tifoja e zorrëve, ulja e ndjeshme e mortalitetit infantil etj.
të bashkbisedojnë nëpërmjet votës së tyre për pyetjet ose kuicet që
shpenzojne 6% dhe pa me këto fonde është shumë e vështirë të
Mënyra didaktike e mësimdhënies e konsideron studentin si nje
shtron lektori për ti zgjidhur nga studenti.
bëhen këto investime që ju me të drejtë i kërkoni, pra edhe për disa
“enë bosh” dhe detyra e pedagogut ose lektorit është që ta mbushë
kohë “ne do të bëjmë sikur ju mësojme ju do të bëni sikur mësoni
këtë enë me njohuri nëpërmjet teksteve, leksioneve, seminareve,
Te blihen disa video dhe module ku studentët te shohin së paku në
dhe së fundi to të bëni sikur mjekoni të sëmurin”. Pra nga kjo lojë
laboratoreve, eksperimenteve etj. Duhet pranuar se këto ishin mjaft
praktikë si kryhen disa proçedura që tek ne nuk behën, si ERCP,
virtuale me “sikur” ai që e pëson është pacienti i cili më vjen keq
të mira për kohën. Ndërsa tani pas 60 vjetësh nga themelimi i FM
heqja e gurëve nga rruget bilare pa operacion, nefrostomine etj.
por ka ngelur “jetim”.
ne vazhdojmë me metoden didaktike të mësimdhënies, por që i
Rekrutimet që do të bëhen për pedagogët e rinj: të jenë të preferuarit
kanë hequr një element shumë të rëndësishëm siç ishte loboratori

në liste ata që kanë kryer qoftë universitetin jashte (vendet
dhe eksperimenti që ishin prezent me parë. Kur ne i pyesim
perëndimore) dhe edukimin post universitar, ose ata që kanë kryer
studentët: “kush është prova që zemra ka një sistem autonom të
mastera në mjekësi dhe që kanë botime me impakt të gjerë në
punes së saj?” -nuk dinë të përgjigjen, kjo ndodh sepse
revistat e Europës perendimore.
eksperimentin përkatës të kryer në fiziologji, kur ne i shkëputnim
...
zemrën bretkosës nga trupi dhe ajo vazhdonte të punonte për disa
Duhet që lidhja e lektorëve me studentët të jetë më e ngushtë, në
minuta edhe sepse ishte jasht trupit të saj, këta studentë nuk e
kuptimin që të shpenzohet më shumë kohë nga lektori ose
kanë kryer në kurrikulumin e tyre. Këtë eksperiment e kemi kryer
supervizori me studentin tek shtrati i të sëmurit, pra të kalohet sa
të gjithë në fiziologji. Unë përmenda këtë sepse eksperimente të
më shumë kohë me të sëmurin, si duhet marrë anamneza, cfarë
tilla ishin me dhjetra të cilat edhe sot pas 40 vjetësh ne brezi që i
mendon ai për diagnozën e mundshme të të sëmurit pa parë
kemi kryer ato nuk i harrojmë.
diagnozen klinike në kartelen e tij etj. Këto që përmenda dhe disa
gjëra të tjera janë ato që mund të regullohen shpejt dhe që i ka në
Le të vimë dhe të flasim më konkretisht.
dorë FM dhe Universiteti dhe mendoj se me disa fonde shtesë dhe
Për çfarë sistemi je ti? - do të pyesni ju.
disa ndryshime në regullore mund të korigjohen shpejt.
Kjo nuk është e lehtë ta thuash. Siç e theksova në fillim të këtij
Unë mendoj, se në stadin e tanishëm nuk ka nevojë për ndonjë
shkrimi secila metodë ka avantazhet dhe disavantazhet e veta, por
reformë të madhe, boll të respektojmë dhe zbatojmë ato regulla qe
duhet pasur parasysh edhe eksperienca jonë (e FM), dhe kushtet e
kemi sepse gjërat janë majisur keq dhe duhet një ndërhyrje urgjente
reja, sfidat e reja në sistemin shëndetësor, ku semundje si diabeti,
nga udhëheqja e FM dhe Universitetit që gjendja të kthehet në
HTA, sëmundjet KV dhe onkologjike përbëjnë me të vërtetë problem
normalitet. Për më konkretisht, e kam fjalën që nuk ndikon reforma
dhe që mjekësia Shqiptare duhet të zgjidhë.
që pjesmarja e studentëve në leksione është maksimumi 25 %, nuk
është faji reformës që nuk ka asnjë kontroll për cilësinë e leksioneve
Unë mendoj se metoda didaktike e shoqëruar me laborator dhe
dhe seminareve, nuk është faji reformës që bibliotekat e fakultetit
eksperiment duhet të jetë mbizotëruese në nivelin e dy viteve të
janë bosh dhe pa lidhje me internetin, nuk është faji i reformës që
para, në studimin e lëndëve paraklinike themelore të mjekësisë,
siti i FM është në gjendje të mjeruar, ku studenti nuk gjen dot
por po e theksoj prapë se kjo duhet shoqëruar me eksperimente dhe
notën e tij dhe duhet te sorollatet në sekretari, nuk është faji i
’s time
laboratore, ndryshe nga sot.
reformës që me studentët kur kanë ciklet klinike nuk merret askush
dhe madje edhe portjerët e klinikave dhe spitaleve mezi i lejojnë të
Tani le të vimë në lëndët klinike që fillojnë me vitin e trete, në këtë
futen në ambjentet e punës, të kenë kontakt me të sëmurin. Nuk
stad të përgatitjes së tyre unë do të preferoja mësimin interaktiv në
është faji i reformës që në konviktet ku jetojnë studentët e mjekësisë
mënyrë që mjekët e rinj të së nesërmes të fillojnë të arsyetojnë në
mungon uji i rrjedhshëm, sallat e studimit janë pa tavolina pa
It
mënyrë të pavarur. Llogjika ose arsyetimi klinik arrihet pasi ata
karrige, pa xhama, pa ndriçim, pa kushtet minimale për të mësuar.
shohin një rast ose ju tregohet një situatë klinike e caktuar, dhe ju
kërkohet atyre ta zgjidhin duke futur në punë teorinë që ata kanë

_5
...është KOHA jonë...
Taulant Muka Kakofonia e vitit të katërt, një simfoni pa dirigjent
Pas tre viteve të lodhshëm studimesh, më në fund,
drejtë, na ktheheshin të revoltuar pasi ndjeheshin
qendër studentin. Profesorët tanë vazhdojnë të
të diskutonim me profesorët përgjegjës.
këtë vit, filluam të njihnim dhe të kuptonim
të lodhur e nuk na i kishin ngenë…
vijnë në leksione me duar nëpër xhepa duke
realisht se çfarë do të thotë të jesh mjek dhe të
treguar histori kafenesh, pajisur me fletushka e
E si përfundim , do doja të përmendja me
ushtrosh këtë profesion. Tashmë viti i katërt është
Përsa i përket librave që duhet të studionim, kjo
që referojnë informacione të parifreskuara
keqardhjen më të madhe formën arbitrare të të
afër përfundimit, gjithsesi në këtë artikull do të
është çështje më vete. Shumë lëndë si Pneumologjia,
kushedi që prej sa vjetësh. Dhe meqënëse janë të
vlerësuarit të studentit që pothuajse të gjitha
doja t’ju bëja një paraqitje të shkurtër të përvojës
Biokimia Klinike, Urologjia nuk kishin libra fare
paaftë të nxisin kuriozitetin dhe interesin e
katedrat e kanë njësoj. Libra me 500 faqe e më
time ( më mirë të them : të të gjithëve).
ose në rastin më të mirë, kanë libra të botuar para
studentëve, tani kanë filluar të marrin edhe
shumë përfshihen në teza të përbëra prej 3
se të lindnim ne…!! Është absurde që në vitin 2010
mungesat si një formë presioni ( Rregullorja e
pyetjesh të rastësishme. Apo në raste të tjera ku
Meqënëse filluam lëndët klinike, padyshim që
studentët e një prej fakulteteve më elitare në vend,
sapoaprovuar e Universitetit të Tiranës nuk e
në vlerësim ndikonin edhe mungesat e bëra në
edhe praktikat do t’i bënim në pavionet përkatëse.
ata të cilët nesër do të kenë në dorë jetën e çdo
përmban një klauzolë të tillë)
leksione. Vlerësimi i njohurive të studentit është
Shumë e drejtë! Ama…jo shumë rrallë na ndodhte
qytetari shqiptar, të vuajnë mungesën e burimit
një proçes shumë i rëndësishëm dhe si i tillë, duhet
që në një pavion të kishte më shumë se 3 grupe
bazë të informacionit akademik.
Ky është rasti më i mirë. Në shumë lëndë të tjera,
t’i jepet rëndësia e duhur. Gjithsesi, kjo temë është
njëherazi. Ishte një kakofoni e vërtetë; një simfoni
nuk kemi zhvilluar asnjë orë leksioni. Nuk i
debatuar shumë. I përket Dekanatit, që së shpejti,
pa dirigjent: gumëzhima e studentëve nëpër
Pastaj, të mos flasim për leksionet…Vazhdohet
njohim pedagogët e lëndës. Këtë semestër kishim
të miratojë njëherë e përgjithmonë rregulloren e
korridore apo në ballkonet e Spitalit nr.1, pacientë
akoma të përdoren format e vjetra, rudimentare
30 orë Gjenetikë dhe nuk kemi zhvilluar asnjë. E
brendshme të fakultetit duke i dhënë fund
që rënkonin apo urgjencat e herpashershme,
të sistemit rus…Jo pak kemi folur për ndryshimin
të mendosh që e kanë për detyrë të vijnë e të japin
abuzimeve dhe arbitrariteteve gjatë vlerësimit.
infermieret që vraponin, pa harruar të përmend
e metodikës së mësimdhënies të cilën e ngritëm si
mësim se për këtë paguhen!
Ky ishte një fragment i shkurtër nga gjithë përvoja
të afërmit e pacientëve që jo vetëm vijnë të shumtë
një problematikë kryesore edhe gjatë Lëvizjes
ime e këtij viti. Ndihem keq kur mendoj që studentët
në numër por nuk respektonin as oraret e
studentore të 25 Marsit. Shumë pedagogë si Prof.
Në të shumtën e praktikave gjatë cikleve nëpër
nëpër botë këto gjëra i kanë ‘’for granted’’ ‘’ i
pritjeve. E si mund të punosh në këto kushte?
Dr. Bashkim Resuli apo Prof. Dr. Alketa Koroshi
pavione nuk kemi zhvilluar mësim fare. Me të vertetë
gjejnë të gatshme’’ ndërsa ne përpëlitemi e luftojmë
Nuk e kam fjalën vetëm për mjekët, se me aq sa
reaguan duke shkruajtur në mediat kryesore të
studimi është fakultativ, por ama kujdesi i profesorit
me ngulm për të marrë atë që do të na takonte
kam parë ata e kanë pranuar këtë gjendje, po
vendit lidhur me nevojshmërinë urgjente të një
është i pazëvendësueshëm. Cikle të gjata si i
natyrshëm. Mos rreshtni së kërkuari të drejtën
edhe për ne studentët: shpesh, pacientët me të
metodike interaktive të mësimdhënies me në
Kardiologjisë rrallë patëm shansin të mblidheshim e
tuaj! Ne meritojmë më të mirën!
Problematika e librave,
Marrja e mungesave në leksionin e urologjisë
dega Mjekësi e Përgjithshme
Studentët e vitit të tretë të degës së
Drejtuar Dekanit të Fakultetit te Mjekësisë, z.Alfred Priftanji
Taulant Muka
farmacisë, letër dekanit:
M j e k e s i
Viti i 3
Kërkojmë shtyrje sezoni

Fiziologjia patologjike: një libër shënimesh dhe me gabime të shumta shkencore(ka
nevojë urgjente për një libër te ri)

Imunologjia: Libri është fotokopje dhe duhet rifreskuar me informacion të ri
Pranvera Apostoli

Anatomia Patologjike: ka nevojë për një atlas
KËRKESË

Semilogjia Kirurgjikale:Liber i vitit 1970
Viti i 4
Drejtuar: Dekanit të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të

Tiranës, z.Alfred Priftanji
Kardiologjia:Libër fotokopje: ka nevoje për një liber te ri

Gastro-hepatologjia: Libër fotokopje : ka nevojeë për rifreskim të informacionit
Ne të nënshkruarit, studentë të degës së farmacisë viti i tretë kërkojmë të

Pneumologjia: punohet me revista. Nevojë urgjente një libër i ri
kemi një shtyrje sezoni deri në datën 15 korrik për arsyet e më poshtme:

Urologjia: Libër i viteve 1970
-Ne jemi viti i parë në të cilin bëhet një ndryshim programi në lëndët Kimi

Farmaceutike dhe Teknologji .Sasinë totale të leksioneve që vitit e tjera të
Anestezia: fotokopje me informacion të cunguar dhe të organizuar në formë shënimesh
treta paraardhëse i kanë bërë përgjatë vitit të tretë, të katërt dhe të pestë

Biokimi Klinike: fotokopje: Ka nevojë urgjente për një libër të ri
në do ti ezaurojmë brenda dy viteve.Kështu që një ngarkesë më e madhe ka
Viti i 5
nevojë për më tepër ditë që të përsëritet ashtu siç duhet për një rezultat
pozitiv në provim.

Neurologjia: Mësohet me librin e stomatologjisë
-Ndërkohë që vitet e tjera të treta si ai i degës së stomatologjisë ka 4 provime

Hematologjia: Nuk ka libër
përfundimtare dhe kanë një sezon nga data 25 maj deri në 12 korrik(totale

Toksologjia: Nuk ka libër
49 ditë),kurse viti i tretë i degës së mjekësise ka një total prej 5 provimesh

përfundimtare me një sezon nga data 25maj deri në 12 korrik.Ndërkohë
Onkologjia: Nuk ka libër
që viti i tretë farmaci ka një sezon nga data 5 qershor deri në 5 korrik me

Transfuziologjia: Nuk ka libër
një total prej 5 provimesh.Duke qënë se vështirësitë e lëndeve dhe
Viti i 6
ngjashmëria midis tyre është e madhe nuk arrim të kuptojmë pse duhet të
bëhet ky trajtim i pa barabartë për studentët e degës së farmacisë të vitit të

Onkologjia mësohet me librin e infermierisë(e patolerueshme)
tretë.

ORL-libër i para viteve 90
Është shumë e nevojshme që kërkesa jonë të merret parasysh.

Shendeti Publik
Me respekt, studentët e degës së farmacisë të vitit të tretë.

_6
...është KOHA jonë...
Grupi ALMEDICUS
Gr
Kush jemi? Cfar
K
e k
ush jemi? Cfar
emi ber
e k
e?
emi ber
Para 2 vjetësh, formëzuam ekzistencën tonë me botimin e një gazete, e cila ishte e para e këtij lloji për Fakultetin e Mjekësisë. Për herë të parë, studenti u
Para 2 vjetësh, formëzuam ekzistencën tonë me botimin e një gazete, e cila ishte e para e këtij lloji për Fakultetin e Mjekësis
vu në qëndër të vëmëndjes duke shpr
vu në qëndër të vëmëndjes duk
ehur hapur shqetësimet, problemet, padrejtësitë apo edhe të tjera aspekte neg
ejtësitë apo edhe të tjera aspekte ne ati
g
v
ati e
v të jetës studentor
të jetës
e në FM.
Një historik i shkurtër i gazetës:
• Denoncuam dhe kritikuam hapur pedag
Denoncuam dhe kritikuam hapur peda o
g gë që nuk meritojnë të mbajnë këtë titull
o
• Organizuam protesta në ndihmë të studentëve të viteve të pesë dhe të gjashtë kundër fenomenit ‘’Pushi’’
• Hartuam tre peticione drejtuar strukturave drejtuese të Fakultetit dhe rektoratit
• Organizuam një demostrate të madhe e cila mori përmasa mediatike, e cila rrëzoi apatinë shumë vjeçare të reformave në sistemin arsimor
Organizuam një demostrate të madhe e cila mori përmasa mediatike, e cila rrëzoi apatinë shumë vjeçare të reformave në sistemin
shëndetësor. T
shëndetësor
ashmë Univ
ashmë Uni e
v rsiteti i Tiranës dhe të gjitha fakultetet pjesë përbërëse të tij, operojnë sipas një rregullor
e
eje që i përafr
eje që
ohet standartev
te e
v të
sistemev
sisteme e
v akademike e
akademik
v
e e ropiane. V
opiane
ala e ndr
. V
yshimit përfshiu rea
e gimin e disa pr
a
ej profesorëv
of
e tanë të cilët u shpr
esorëv
ehën hapur ,në mediat kr
ehën hapur ,në m
yesor
y
e të
vendit, në lidhje me reformat imediate që duhen ndërmarrë në FM.
• Kërkuam dhe përmirësuam cilësinë e jetës tonë akademike në fakultet nëpërmjet presioneve të vazhdueshme të bëra strukturave drejtuese të
Kërkuam dhe përmirësuam cilësinë e jetës tonë akademike në fakultet nëpërmjet presioneve të vazhdueshme të bëra strukturave dre
fakultetit nëpërmjet Gazetës: rikonstruktimi i biblotekës së fakultetit, përfundimit të punimeve për godinën e re të lëndëve paraklinike, vendosjen e
fakultetit nëpërmjet Gazetës: rikonstruktimi i biblotekës së fakultetit, përfundimit të punimeve për godinën e re të lëndëve p
një sistemi ëireless në fakultetet etj.
• Kemi luftuar ashpër Këshillin Studentor të FM që për gati tre vjet ka qënë një strukturë inekzistente, e paaftë të përfaqsojë në shkallë të gjerë
Kemi luftuar ashpër Këshillin Studentor të FM që për gati tre vjet ka qënë një strukturë inekzistente, e paaftë të përfaqsojë
interesat e studentëve apo të drejtat e tyre. Roli i kësaj strukture dilte në pah vetëm kur cënoheshin interesat personale të vetë kryetarit apo në
interesat e studentëve apo të drejtat e tyre. Roli i kësaj strukture dilte në pah vetëm kur cënoheshin interesat personale të v
organizmin e festa
org
v
anizmin e festa e
v të vazhdueshme për të cilat,
të v
për të thënë të vërtetën, FM-se nuk i kanë munguar në këta tr
FM-se nuk i kanë mun
e vjet.
Së dyti, jemi përpjekur të aktivizojmë studentët dhe të nxisim bashkëpunimin me profesorë dhe mjekë të QSUT duke botuar një revistë mjekësore
Së dyti, jemi përpjekur të aktivizojmë studentët dhe të nxisim bashkëpunimin me profesorë dhe mjekë të QSUT duke botuar një
që i
revistë mjekësore
drejtohet pacientëve
ejtohet pacientëv .
e Kjo i shërben jo vetëm k
Kjo i shërben jo v
omunitetit për ndërgje
etëm k
gjësimin dhe sensibilizmin e një jetese të shëndetshme por
omunitetit për ndërgje
edhe pasurimit të literaturës
gjësimin dhe sensibilizmin e një jetese të shëndetshme por
mjekësore në gjuhën shqipe ng
e në gjuhën shqipe n a ku çdo kush mund të inf
g
or
a ku çdo kush mund të inf mohet në lidhje me çështje mjekësore.
e Nga ana tjeter
Ng
,
a ana tjeter aktivizimi studen
akti
tor në këto pr
vizimi studen
ojekte,
ojekte
përmbush disi, mung
mun esën e v
g
eprimtari
esën e v
v
eprimtari e
v të mirfillta shkencor
të mirfillta shk
e që i mung
e që i mun ojnë studentëv
g
e të FM.
ojnë studentëv
Së treti, punuam për hapjen e një ëebsite-i
Së treti, punuam për hapjen e një
për FM i cili do t’i shërbente jo vetëm studentëve të FM për zhvillimin e tyre akademik ( informacione, leksione ,
ëebsite-i
libra) por edhe do të ishte një urë shumë e mirë ndërlidhëse me studentët e tjerë në mbarë botën
Së katërti, jemi në proces për botimin e një libri xhepi mjekësor
oces për botimin e një
,
libri xhepi mjekësor i cili është për

punuar ng
punuar n a studentë dhe peda
g
g
a studentë dhe peda o
g gë të FM. K
o
y
gë të FM. K është një ng
është një n a pr
g
ezantimet tona
e
më serioze me pacientët tanë,
më serio
përveç r
v
evistës
e
,
vistës i cili ka për qëllim të rrisë vetëdijen e qytetarëv
risë v
e shqiptarë ndaj Shëndetit Pu
etëdijen e qytetarëv
blik.
e shqiptarë ndaj Shëndetit Pu
Së pesti, e fundit por jo më pak e rëndësishmja:
Arritjet e Lëvizjes studentore të 25 Marsit:
1- Fakulteti i Mjekësisë në fillim të çdo viti ka për detyrë të përgatisë për studentët Kalendarin Akademik
Fakulteti i Mjekësisë në fillim të çdo viti ka për detyrë të përgatisë për studentët
ku do të paraqitet e gjithë veprimtaria
Kalendarin Akademik
akademike e atij viti duk
akademik
e përfshirë datat e pr
e e atij viti duk
ovime
o
v
vime e
v dhe ato të pushimev
dhe ato të pushime e
v si dhe ngjar
si dhe n
je të tjera të rëndësishme për fakultetin
je të tjera të rëndësishme për fakultet
2- Shpallja e përgjigje
Shpallja e përgji
v
gje e(çelësi i përgji
v
gje
e(çelësi i përgji
v
gje e
v )
e të pr
)
o
të pr vimit menjëherë pas përf
o
undimit të tij n
vimit menjëherë pas përf
g
undimit të tij n a katedra përkatëse për të shman
g
gur arbitraritetet në k
a katedra përkatëse për të shman
ori
gur arbitraritetet në k
gjim
ori
3- Çdo student ka të drejtën e ankimimit të notës
Çdo student ka të drejtën e
së marrë sipas shkallës: shef departamenti-dekan-rektor
ankimimit të notës
4- Çdo student ka të drejtë të shly
ejtë të shl ejë deri në
y
10 % të mun
ejë deri në
g
10 % të mun esa
g
v
esa e
v të bëra gjatë lëndës
e
.
të bëra gjatë lëndës
5- Çdo katedër ka për detyrë të afishojë datat e pr
Çdo katedër ka për detyrë të
ovime
o
v
vime e
v si dhe oraret e konsultime
et e k
v
onsultime e
v me peda

g
me peda o
g gët përkatës
o
6- Heqja e penalizimit në vlerësimin e studentëv
Heqja e penalizimit
e
në vlerësimin e studentëv .
e Pav
Pa a
v rsisht nqs përgjigjesh g
sisht nqs përgji
abim apo nuk përgji
gjesh g
gjesh far
abim apo nuk përgji
e,
e vlerësohesh me zero pikë
7- Në vlerësimin përfundimtar të studentit,
Në vlerësimin përf
çdo element, si pikët e provime
o
v
vime e
v të modulev
të module e
v ,
e përgatitja e tema
përg
v
atitja e tema e
v apo mung
apo mun esat,
g
do të k
do
enë një përqindje
të k
te caktuar në notën përfundimtar
te caktuar në notën përf
e.
e Pra, do të punohet sipas sistemit të pikëzimit. Ndarja e këtyre përqindjev
ja e këtyre përqindje e
v do të përcaktohet n
caktohe
g
t n a r
g
regullor
e
ja e
brendshme e fakultetit. Gjithsesi, sistemi i pikëzimit i përmendur më lart, lehtëson punën e studentit gjatë vitit duke e shpër
lehtëson punën e studentit gjatë vitit duk
ndarë ng
ndarë n ark
g
esën
ark
mësimore dhe shmang monopolizimin e lëndës n
e dhe shman
g
g monopolizimin e lëndës n a shefi i katedrës duk
g
e i dhënë rëndësi në vlerësim edhe pr
a shefi i katedrës duk
ofesorëv
of
e të seminar
esorëv
ev
e e
v .
e
8- Viti i 3,
V
4, 5 do të kalojnë me sistemin e vjetër (me nr. pr
5 do të kalojnë me sistemin e vjetër (me nr
ovimesh,
o
përkatësisht 7,8,8)
9- Numri i përmirësimev
mirësime e
v u rrit në tr
rit në e lëndë për vit pa
e lëndë për vit
v
pa arësisht nr
v
. të pr
arësisht nr
ovimev
ovime e
v të mbartura dhe në vitin e fundit lejohet të për
tura dhe në vitin e f
mirësohen katër lëndë
që mund të përzgjidhen ng
që mund të përzgjidhen n a të gjitha vitet
g
10- U hoq provimi me shkrim përfundimtar përpara marrjes së diplomes dhe u zëvendësua me përgatitjen e një mikroteze. Kjo vlen edhe për studentët
10- U hoq provimi me shkrim përfundimtar përpara marrjes së diplomes dhe u zëvendësua me përgatitjen e një
që janë aktualisht në vitet e fundit të studimeve.
Në këta dy vjet, i rikthyem edhe njëherë dinjitetin që i takon FM , si një ng
si një n a fakultetet elitare në Shqipëri, duke kërkuar me ngulm
standarte akademike dhe përmirësim të jetës studentore. Gjatë rrugës tonë arritëm të lekundnim fuqishëm themele…po është e vërtetë:
Ja dolëm!!!...por tashmë na pret një detyrë akoma më e madhe : Të rindërtojmë një TEMPULL SHKENCE!!!

_7
...është KOHA jonë...
Programi i “Grupi ALMEDICUS”
1 . Refor
Ref ma e Kur
ma e K
rikulav
rikula e
v -- është një ng
- është një n a çeshtjet me thelbësor
g
e të sistemit arsimor shëndetësor e cila kërkon zgjidhje urgjente
simor shëndetësor e cila kërk
. Ajo ka të bëjë me shumë
on zgjidhje urgjente
aspekte të studimit të shkenca
aspekte të studimit të shk
v
enca e
v mjekësore: ndryshimi i fo
yshimi i f r
o mës teorike të mësimdhënies në një f
mës teorik
o
e të mësimdhënies në një f r
o më interaktiv
më interakti e
v e cila nxit mendimin ori
e cila nxit me
gjinal dhe
ndimin ori
tridimensional të zgjidhjeve të rasteve klinike në mjekësi; nxitja e të mesuarit në grup (team-based) për të realizuar punime studimore ( project-based)
tridimensional të zgjidhjeve të rasteve klinike në mjekësi; nxitja e të mesuarit në grup (team-based) për të realizuar punime s
me ndihmën e ekspertëve n
tëv
g
e n a f
g
usha të ndr
a f
yshme të mjekësisë për një perspektiv
spekti e
v më të gjerë të zgjidhjes së problemit; aplikimin e kur
oblemit; aplikimi
rikulav
rikula e
v në
formën e moduleve; eksperienca klinikë e filluar që në hershmërinë e studimeve përbën bërthamën e edukimit të mjekëve të ardhshëm; aktivizimi në
formën e moduleve; eksperienca klinikë e filluar që në hershmërinë e studimeve përbën bërthamën e edukimit të mjekëve të ardhsh
komunitet në çeshtje të shëndetit publik dhe monitorimi i ndryshimeve në shëndetin e qytetarëve;
2 . Aplikimi i Reformës Europiane për Shëndetësinë: të
Aplikimi i Reformës Europiane për Shëndetësinë:
bëhet e mundur që të gjithë studentët të hyjnë në specializim menjëherë pas

mbarimit të
bëhet e mundur që të gjithë studentët të hyjnë në specializim menjëherë pas
gjashtë-vjeçarit.
3. Pas aprovimit të Rr
o
egullores së Uni
e
v
gullores së Uni e
v rsitetit të Tiranës ng
rsitetit të Tiranës n elet një n
g
g
elet një n a sfidat kr
g
yesore
y
hartimi dhe aprovimi i një r
o
regullor
e
eje për Fakultetin e
Mjekësisë,
Mjekësisë e cila do të ng
e cila do të n rihet mbi bazën e asaj të UT. Është shumë e rëndësishme që pas fillimit të detyrës Këshilli Studentor
rihet mbi bazën e asaj të UT
,
. Është shumë e rëndësishme që pas fillimit të detyrës Këshilli Studentor pas mar

rjes së mendimit
të të gjithë studentëve të FM nëpër
të të gjithë studentëv
mjet përfaqësuesve të tyr
mjet përfaqësuesv
e,
e të paraqesë një pr
,
ojekt-rregullor
e
e e cila do të përcaktojë mbarëvajtjen e jetës akademik
caktojë mbarëv
e
ajtjen e jetës akademik
dhe studentore në FM.
4 . Zhvillimi dhe nxitja e jetës akademike të studentëve:
• Organizimi jashtë pr
Org
og
o ramit mësimor i leksionev
ramit mësimor i leksione e
v me figura të njohura të mjekësisë shqiptar
me fi
e dhe të huaj. Bashkëpunimet mendohen të jenë
e dhe të huaj. Bashkëpunimet mendohe
me struktura apo agjensi ndërk
uktura apo a
ombëtar
gjensi ndërk
e si ËHO,
e si ËHO UNDP,
UNDP OSCE, European Commission of Human Rights
Human Ri
. Org
ghts
anizimi i tyr
. Org
e do të jetë nën
e do të jetë në
kujdesin e Dr. Lori Am
kujdesin e Dr
y ,
. Lori Am
pedag
peda o
g g
o e
g e Southern Georgia Univ
n Georgia Uni e
v rsity. Këto f
sity
o
. Këto f r
o ma të reja aktivitetesh i shërbejnë çdo studenti për
eja akti
të dalë n
vitetesh i shërbejnë çdo studenti për
g
të dalë n a
g
tablloja monotone e studimeve duke i hapur dhe krijuar horizonte të reja
• Organizimi i Konferencave studentore të shkencave mjekësore ku studentët e FM, mund të paraqesim studime apo punime të tyre. Në
Organizimi i Konferencave studentore të shkencave mjekësore
Maj-Qershor zhvillohet konferenca e parë e këtij lloji në Shqipëri në bashkëpunim me Kosovën ku ALMEDICUS është partnerë i organizimit të
Maj-Qershor zhvillohet konferenca e parë e këtij lloji në Shqipëri në bashkëpunim me Kosovën ku ALMEDICUS është partnerë i orga
Kong
Kon resit në Shqipëri. Kjo eksperiencë e fituar na mundëson që në të ardhmen të orga
dhmen të org nizojmë ev
nizojmë e enimente të për
v
masav
masa e
v të tilla.
e
5. Krijimin e marrëveshjeve të reja me spitale private apo shtetërore, në të cilat studentët mund të punojnë në mënyrë vullnetare dhe të ushtrohen
5. Krijimin e marrëveshjeve të reja me spitale private apo shtetërore,
në praktikën klinikë. Ne, si ALMEDICUS, së shpejti përfundojmë marrëveshjen me Universal Hospital Tirana, ku studentë të Fakultetit të Mjekësisë do të
në praktikën klinikë. Ne, si ALMEDICUS, së shpejti përfundojmë marrëveshjen me Universal Hospital Tirana, ku studentë të Fakult
ang
n azhohen në një pr
g
og
o ram vullnetar: Service Learning Pr
nin
og
o ram
6. Krijimi i një jete sociale:
• Krijimin e grupeve sociale në Fakultetin e Mjekësisë që janë disa forma organizimi studentore, ku gjatë kohës së lirë, studentët grupohen dhe
Krijimin e grupeve sociale në Fakultetin e Mjekësisë që janë disa forma organizimi studentore, ku gjatë kohës së lirë, studentë
diskutojnë psh. pas ndjekjes sëbashku të një filmi me tematike mjekësor
diskutojnë psh. pas ndjekjes sëbashku të një filmi me tematik
e apo ng
e apo n ritjen e grupev
upe e
v të studimit ku studentët nën mbik
të studimit ku studentët nën mb qy
ik
er
qy jen e një
profesori përforcojnë njohu