GCE O Level (O/N)Bahasa Melayu Paper1

Text-only Preview
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
O


General Certificate of Education Ordinary LevelBAHASA MELAYU
1201/01

Kertas 1 October/November 2001
1 hour 30 minutesBACA ARAHAN-ARAHAN INI DAHULU

Apabila kamu telah diberikan Buku Jawapan patuhilah arahan-arahan di muka surat depan Buku
Jawapan tersebut.

Tulis nombor Pusat, nombor calon dan nama kamu pada setiap kertas jawapan.

Jawapan hendaklah dirulis di kedua-dua muka surat kertas jawapan dengan menggunakan
dakwat biru atau hitam.

Jangan gunakan staple, klip kertas, en warna penerang, gam atau pemadam jenis cecair.

Rujuk kepada arahan yang diberikan bersama soalan.

Ikat semua kertas jawapan kamu dengan rapi sesudah peperiksaan berakhir.

Markah yang sama diberikan bagi setiap soalan.


This document consists of 2 printed pages.

1201/01/O/N/2001-2011
[email protected]


Pilih satu daripada tajuk-tajuk karangan di bawah dan tulis sebuah karangan. Panjang
karangan tidak kurang daripada 350 patah perkataan. Pertimbangan markah akan diberi
kerana gaya bahasa, isi karangan dan teknik penulisan.

1
Kamu telah membaca beberapa buah novel, sebuah daripada novel itu telah
menceritakan suatu kisah yang amat menyayat hati. Tuliskan semula kisah dalam novel
itu dengan ringkas.

2
Seorang daripada sahabat pena kamu dari Negara Jepun telah berkunjung ke Negara ini.
Setelah beberapa hari berada di Negara ini dia menyatakan bahawa `Negara Brunei
Darussalam berpotensi menjadi sebuah Negara maju dalam beberapa dekad yang akan
datang'. Berikan pendapat kamu berhubung dengan kenyataan sahabat kamu itu.

3
Pada minggu yang lalu kamu telah menghantar borang penyertaan pertandingan pidato
anjuran Jabatan Radio dan Televisyen Brunei (RTB). Salah satu daripada tajuk pidato
yang dipertandingkan berbunyi `Keselamatan di jalan raya adalah tanggungjawab
bersama'. Tulis pidato itu dengan lengkap.

4
Badan Budaya Kampong Seri Menanti telah mengadakan satu mesyuarat yang bertujuan
untuk melaksanakan kempen kebersihan di kampung kamu. Tulis faedah-faedah yang
kamu perolehi semasa menyertai kempen tersebut dan berikan cadangan-cadangan untuk
mengekalkan kebersihan kampung.

5
Kamuu telah menonton sebuah rancangan dokumentari berhubung dengan gempa bumi
yang menimpa sebuah negara. Kamu dikehendaki menulis laporan mengenai musibah
tersebut.

6
Institut Perkhidmatan Awam sedang menganjurkan satu pertandingan menulis rencana
yang bertajuk, `Pekerja Jujur Negara Makmur'. Jika kamu berminat menyertai
pertandingan ini tulislah rencana tersebut dengan lengkap.

7
Tuliskan sebuah cerita yang boleh menjelaskan makna peribahasa `Seperti lebah, mulut
membawa madu, ekor membawa sengat'.
1201/01/O/N/2001-2011
[email protected]
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
O


General Certificate of Education Ordinary LevelBAHASA MELAYU
1201/01

Kertas 1 October/November 2002
1 hour 30 minutesBACA ARAHAN-ARAHAN INI DAHULU

Apabila kamu telah diberikan Buku Jawapan patuhilah arahan-arahan di muka surat depan Buku
Jawapan tersebut.

Tulis nombor Pusat, nombor calon dan nama kamu pada setiap kertas jawapan.

Jawapan hendaklah dirulis di kedua-dua muka surat kertas jawapan dengan menggunakan
dakwat biru atau hitam.

Jangan gunakan staple, klip kertas, en warna penerang, gam atau pemadam jenis cecair.

Rujuk kepada arahan yang diberikan bersama soalan.

Ikat semua kertas jawapan kamu dengan rapi sesudah peperiksaan berakhir.

Markah yang sama diberikan bagi setiap soalan.


This document consists of 2 printed pages.

1201/01/O/N/2001-2011
[email protected]


Pilih satu daripada tajuk-tajuk karangan di bawah dan tulis sebuah karangan. Panjang
karangan tidak kurang daripada 350 patah perkataan. Pertimbangan markah akan diberi
kerana bahasa, isi dan teknik penulisan.

1
Maklumat yang dipaparkan melalui Internet terlalu banyak, amat sukar untuk kita
mengenal pasti antara maklumat palsu dan maklumat yang memang benar.
Bersetujukah kamu dengan pendapat ini? Jelaskan pendapat kamu dengan
memberi contoh-contoh yang konkrit.

2
Tulis sebuah rencana yang bertajuk `Pencemaran Alam Sekitar Membawa Kesan
Buruk Kepada Alam Sejagat'.

3
Kamu dikehendaki menyampaikan satu ceramah yang bertajuk `Geografi Satu
Mata Pelajaran Yang Menarik'. Tuliskan ceramah itu dengan menyatakan
beberapa contoh yang bersesuaian.

4
Sebagai seorang penyanggah (pembangkang) dalam satu pertandingan bahas,
nyatakan hujah-hujah kamu tentang `Kemajuan Teknologi Maklumat Menjejaskan
Nilai-nilai Murni Hidup Bermasyarakat'.

5
Para remaja perlu dibekalkan dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat secara seimbang.
Huraikan penyataan di atas.

6
`Pelajar tidak dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah'. Bincangkan.

7
Sebuah Pepatah Melayu berbunyi `kata biarlah dikotakan'. Tulis pengajaran yang
terkandung dalam pepatah ini.1201/01/O/N/2001-2011
[email protected]
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
O


General Certificate of Education Ordinary LevelBAHASA MELAYU
1201/01

Kertas 1 October/November 2003
1 hour 30 minutesBACA ARAHAN-ARAHAN INI DAHULU

Apabila kamu telah diberikan Buku Jawapan patuhilah arahan-arahan di muka surat depan Buku
Jawapan tersebut.

Tulis nombor Pusat, nombor calon dan nama kamu pada setiap kertas jawapan.

Jawapan hendaklah dirulis di kedua-dua muka surat kertas jawapan dengan menggunakan
dakwat biru atau hitam.

Jangan gunakan staple, klip kertas, en warna penerang, gam atau pemadam jenis cecair.

Rujuk kepada arahan yang diberikan bersama soalan.

Ikat semua kertas jawapan kamu dengan rapi sesudah peperiksaan berakhir.

Markah yang sama diberikan bagi setiap soalan.


This document consists of 2 printed pages.

1201/01/O/N/2001-2011
[email protected]Pilih satu daripada tajuk-tajuk karangan di bawah dan tulis sebuah karangan. Panjang
karangan tidak kurang daripada 350 patah perkataan. Pertimbangan markah akan diberi
kerana gaya bahasa, isi karangan dan teknik penulisan.

1
Banyak peristiwa berlaku di kampung kamu, sama ada peristiwa sedih atau
peristiwa gembira. Tuliskan sebuah peristiwa yang pernah berlaku di kampung
kamu itu.

2
Kamu pernah membaca beberapa buah novel yang ditulis oleh penulis-penulis
tempatan di Negara kita ini. Pilih sebuah novel kemudian ceritakan kisahnya dan
pengajaran yang kamu dapati daripada novel itu.

3
Terdapat sebilangan pelajar yang lebih suka tinggal di asrama daripada tinggal di
rumah bersama ibu bapa. Sebaliknya ramai juga kalangan pelajar yang lebih suka
tinggal dengan keluarga daripada tinggal di asrama. Bincangkan kebaikan dan
keburukan jika seseorang itu tinggal di asrama.

4
Terdapat sebilangan remaja yang tidak menghormati masa, ketika azan maghrib
berkumandang mereka masih lagi rancak bermain bola sepak di padang. Beri
pendapat kamu tentang hal ini.

5
Kamu telah pernah mendengar sebuah Khutbah Jumaat yang bertajuk
`Sembahyang Adalah Tiang Agama'. Khutbah ini telah menimbulkan satu
kesedaran dan keinsafan yang tinggi kepada kamu. Huraikan mengapa khutbah
tersebut memberi kesedaran kepada kamu.

6
Sebuah halaman rumah yang cantik dihiasi dengan pelbagai bunga yang
berwarna-warni, ada landskap air terjun, ada laluan menuju ke pondok kecil yang
diperbuat daripada buluh, ada kolam, di dalamnya pula ada ikan-ikan kecil sedang
berenang-renang, di sebelah kolam itu ada dua buah bangku diperbuat daripada
potongan kayu, sungguh indah halaman ini. Mulakan cerita kamu dengan ....
Sungguh indah halaman ini...

7
Perambahan Brunei `Kikik Sauk-sauk' bermaksud orang yang tidak tetap fikiran
atau pendirian. Huraikan pengajaran yang terdapat dalam perambahan ini.


1201/01/O/N/2001-2011
[email protected]
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
O


General Certificate of Education Ordinary LevelBAHASA MELAYU
1201/01

Kertas 1 October/November 2005
1 hour 30 minutesBACA ARAHAN-ARAHAN INI DAHULU

Apabila kamu telah diberikan Buku Jawapan patuhilah arahan-arahan di muka surat depan Buku
Jawapan tersebut.

Tulis nombor Pusat, nombor calon dan nama kamu pada setiap kertas jawapan.

Jawapan hendaklah dirulis di kedua-dua muka surat kertas jawapan dengan menggunakan
dakwat biru atau hitam.

Jangan gunakan staple, klip kertas, en warna penerang, gam atau pemadam jenis cecair.

Rujuk kepada arahan yang diberikan bersama soalan.

Ikat semua kertas jawapan kamu dengan rapi sesudah peperiksaan berakhir.

Markah yang sama diberikan bagi setiap soalan.


This document consists of 2 printed pages.

1201/01/O/N/2001-2011
[email protected]Pilih satu daripada tajuk-tajuk karangan di bawah dan tulis sebuah karangan. Panjang
karangan tidak kurang daripada 350 patah perkataan. Pertimbangan markah akan diberi
kerana gaya bahasa, isi karangan dan teknik penulisan.

1
Gejala sosial banyak diperkatakan dalam media massa: Antara mereka yang
terlibat dalam pelbagai gejala sosial itu ialah golongan remaja. Dalam bentuk
sebuah ceramah, nyatakan kesan-kesan remaja dalam gejala sosial.

2
Sewaktu cuti, kamu bersama keluarga telah mengikuti satu ekspedisi berkayak di
sepanjang hulu Sungai Belalong. Ceritakan pengalaman kamu di sepanjang
ekspedisi itu.

3
Jabatan Radio dan Televisyen Brunei telah menganjurkan pertandingan bahas
yang terbuka kepada persatuan-persatuan belia di Negara ini. Tajuk perbahasan
berbunyi `Remaja lari dari rumah adalah kerana institusi keluarga yang tidak
kukuh'. Tuliskan hujah-hujah kamu sebagai salah seorang pencadang.

4
Sebahagian pelajar mengatakan bahawa pelajaran Sains sangat susah. Walau
bagaimanapun terdapat beberapa keistimewaan dalam mengikuti mata pelajaran
ini, terutama mata pelajaran Kimia. Menurut pandangan kamu apakah
keistimewaan mengikuti mata pelajaran ini?

5
Hasil minyak dan gas menjadi sumber utama pendapatan Negara. Selain itu, bumi
Negara Brunei Darussalam juga kaya dengan sumber-sumber lain. Berdasarkan
pembacaan atau pemerhatian kamu sendiri, apakah sumber-sumber lain yang
boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan negara kita?

6
Masa sangat berharga, sedetik masa berlalu ia tidak akan kembali lagi. Tuliskan
satu rencana yang menyatakan tentang `Masa adalah kehidupan'.

7
`Kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang.' Berdasarkan maksud pepatah ini
tuliskan sebuah cerita.

1201/01/O/N/2001-2011
[email protected]
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
O


General Certificate of Education Ordinary LevelBAHASA MELAYU
1201/01

Kertas 1 October/November 2006
1 hour 30 minutesBACA ARAHAN-ARAHAN INI DAHULU

Apabila kamu telah diberikan Buku Jawapan patuhilah arahan-arahan di muka surat depan Buku
Jawapan tersebut.

Tulis nombor Pusat, nombor calon dan nama kamu pada setiap kertas jawapan.

Jawapan hendaklah dirulis di kedua-dua muka surat kertas jawapan dengan menggunakan
dakwat biru atau hitam.

Jangan gunakan staple, klip kertas, en warna penerang, gam atau pemadam jenis cecair.

Rujuk kepada arahan yang diberikan bersama soalan.

Ikat semua kertas jawapan kamu dengan rapi sesudah peperiksaan berakhir.

Markah yang sama diberikan bagi setiap soalan.


This document consists of 2 printed pages.

1201/01/O/N/2001-2011
[email protected]Pilih satu daripada tajuk-tajuk karangan di bawah dan tulis sebuah karangan. Panjang
karangan tidak kurang daripada 350 patah perkataan. Pertimbangan markah akan diberi
kerana gaya bahasa, isi karangan dan teknik penulisan.

1
Kamu telah berkesempatan mengunjungi pameran kereta dan motosikal.
Ceritakan pengalaman kamu semasa di tempat pameran tersebut.

2
Di negara kita banyak taman rekreasi yang menarik disediakan oleh kerajaan.
Berikan cadangan untuk menarik ramai pengunjung dan cara-cara mencantikkan
kawasan tersebut.

3
Kamu akan menyertai satu pertandingan syarahan yang bertajuk `Sikap negatif
masyarakat terhadap orang cacat perlu diubah'. Sediakan syarahan kamu itu
selengkapnya.

4
Dua orang sahabat sedang berbual tentang masalah keruntuhan moral di kalangan
remaja pada masa ini. Tuliskan perbualan itu dalam bentuk dialog tentang punca-
punca dan cara mengatasi masalah tersebut.

5
Minat pelajar terhadap mata pelajaran Sains dan Matematik didapati merosot.
Kemukakan pendangan kamu tentang factor-faktor dan usaha-usaha
mengatasinya.

6
Kamu dan penumpang-penumpang lain sedang dalam penerbangan menuju suatu
destinasi. Kamu terdengar satu dentuman yang kuat dari bahagian belakang
pesawat yang kamu tumpangi. Para penumpang menjerit kecemasan.


Mulakan karangan kamu dengan: `Para penumpang menjerit kecemasan ...

7
Tuliskan sebuah karangan berdasarkan peribahasa `Gajah sama gajah berjuang,
pelanduk mati di tengah-tengah'.1201/01/O/N/2001-2011
[email protected]