HyperShots.CSGO - UMOWA

Text-only Preview

Umowa - doczenie do gamingu
HyperShots.

Zawarta w dniu 10/09/13 pomidzy HyperShots a byym
MyAnthology:
Damian "RAZORMACHINE" Machaa
Krzysztof "FARREl" Janicki
Pawe "reatz" Jaoczak
Sebastian "joker" Pawowicz
Sebastian "KYF" Wolski

1
Gracz Zobowizuje si do reprezentowania tylko i wycznie HyperShots Multigaming w dywizji
Counter-Strike Global Offensive jako gracz. Zobowizuje si on take do zdobywania osignid pod
bander gamingu HyperShots.

2
Umowa zostaje zawarta na czas 3 miesicy.
3
Za zdobywanie osignid razem z reszt druyny gracz otrzyma wynagrodzenie w postaci: Wyjazdu na
turnieje OFFLINE (LANy, wpisowe + koszulki), nagrody w postaci Giftow Steam, bd te skinow do
gry Counter-Strike: Global Offensive; Wynagrodzenia nie bd zawsze dawane, np. przy maych
osigniciach. Organizacja bdzie dostrzegaa starania oraz osignicia dywizji, starajc si nagradzad
ich jak najczciej.Za uywanie zewntrznych programow uatwiajcych rozgrywk, np. wallhack,
aimbot, norecoil itd. zawodnik automatycznie zostaje wyrzucony z gamingu bez moliwoci
ponownego przystpienia.
4
Podpisanie umowy odbywa si poprzez Internet - podanie swoich danych osobowych.