Ik wil van mezelf geen profeet maken

Ik wil van mezelf geen profeet maken screenshot

Text-only Preview

N
Z

1
3
-
1
1
-
1
0

k
a
t
e
r
n

5

p
a
g
i
n
a

interview ex-bankier Kilian Wawoe
0
6
Kilian Wawoe, tot voor kort bankier bij ABN Amro, zegt al jaren dat
het beloningssysteem bij de bank pervers en gevaarlijk is. Niemand
luistert. Nu heeft hij er een hilarisch boek over geschreven: B onus.
‘Ik wil van mezelf
geen profeet maken’
Waw o e ?
het wel echt was. Hij trouwde met een volledig wit
thuis ontvangen wordt, zo anders dan op kantoor,
„Een West-Afrikaanse naam.”
meisje, dat in Nijmegen pedagogiek studeerde –
waar de vijf parkeerplaatsen bij de ingang niet ge-
Wawoes moeder.”
reserveerd zijn voor klanten, maar voor leden van
Als Obama?
de directie, inclusief hemzelf. ‘Op de bank was de
„Obama is Oost-Afrikaans. Van vaderskant stam ik
Hun ouders deden er niet moeilijk over?
klant koning, maar de bankier keizer.’ Hij verbaast
af van slaven die naar Curaçao werden gevoerd,
„Het belangrijkste was dat ze hetzelfde geloof had-
zich erover dat Nederland zichzelf een ‘i s l a m i t i s ch
maar zich al snel konden vrijkopen. Ze mochten
d e n .”
gevaar ’ aanpraat, maar niet ziet dat het risicovolle
hun eigen naam houden.”
gedrag van bankiers pas echt een bedreiging is.
Kilian Wawoe is van 1972. Hij ziet er met zijn zwar-
Monaco was in 2003, vijf jaar voordat het bank-
Waarom konden ze zich vrijkopen?
te krullen en lichtbruine huid uit als een Marok-
wezen bijna in elkaar stortte en Fortis – net eige-
„Geen idee. Misschien waren ze slimmer dan de
kaan, ook voor Marokkanen. Die vragen hem of hij
naar geworden van ABN Amro, samen met de Roy-
a n d e r e n .”
uit het Noorden of uit het Zuiden komt. Voor de
al Bank of Scotland en Santander – door de
statistieken is hij een Antilliaanse allochtoon van
Nederlandse staat moest worden gered van een
Of sterker.
de tweede generatie. Elke paar jaar krijgt hij een
faillissement. Nu, in 2010, is hij nog veel verbaas-
„Het waren sowieso de sterksten die daar aankwa-
onderzoeker over de vloer die hem in opdracht van
der: Nederland is door dat risicovolle gedrag van
men. Ze waren in wat we nu Sierra Leone en Ghana
de overheid vragen stelt over zijn drugsgebruik,
bankiers tientallen miljarden euro’s kwijtgeraakt
noemen geselecteerd op kracht en gezondheid. Ze
zijn contacten met de politie, het aantal vrouwen
en nóg gaat het in de politiek vooral over immigra-
hadden de reis overleefd. De omstandigheden op
bij wie hij kinderen verwekt heeft.
tie en integratie.
die schepen waren destijds niet heel comfortabel.”
Het kan hem niets schelen, zegt hij. Hij voelt
Kilian Wawoe: „In het regeerakkoord komt het
zich geen allochtoon en de mensen met wie hij om-
woord ‘bank’ niet voor, wel het woord ‘b o e r k a’.
Al op zoek naar uw roots geweest?
gaat, zien hem niet als allochtoon. Het is wel een
Hoeveel boerkadraagsters hebben we in Neder-
„Nee. Er is vast nog wel een volk te vinden waar ik
thema in het boek dat hij net geschreven heeft over
land? Ik heb nog nooit last van ze gehad, ze kosten
vaag aan verwant ben. Maar wat dan nog?”
de bankencrisis en de belangrijkste oorzaak daar-
me geen geld. De bankencrisis heeft iedere belas-
van: het perverse beloningssysteem. Als hij voor
ting betalende Nederlander al duizenden euro’s
Wawoes vader, zoon van een aannemer, kwam in
ABN Amro een jaar in Monaco werkt, komt hij tus-
g e k o s t .”
1956 naar Nederland om theoretische sociologie te
sen ‘alle haviken’ maar ‘één duif’ tegen: de Marok-
Dat dáár geen opstand tegen uitbreekt, dat
studeren, in Nijmegen. Een streng katholieke fa-
kaanse schoonmaakster Hadda, een vrouw van
snapt hij niet. Maar ook weer wel, want een man
milie, volledig zwart. In de kerk voelde Wawoes va-
rond de vijftig zonder siliconenborsten of wit ge-
met een baard en een bom is concreet, en een ban-
der soms een vinger over zijn huid of haar strijken:
maakte tanden, zonder tandarts ook. Hij beschrijft
kencrisis is abstract, zeker als de gevolgen daarvan
iemand op de bank achter hem die wilde weten of
hoe gastvrij hij op een avond bij haar en haar gezin
nog maar door een enkeling gevoeld worden.

NRC WEEKB LAD
7

N
Z

1
3
-
1
1
-
1
0

k
a
t
e
r
n

5

p
a
g
i
n
a

0
8
Iets van een bekeerling heeft hij wel. Jarenlang
Kilian Wawoe begon in 2001 met een onderzoek
Beslissend moment
U dacht ook aan uw eigen spaargeld?
werkte hij mee aan het systeem van targets stellen
naar de voorspellende waarde van het selectiepro-
„Ik had geen toegang tot mijn internetbankreke-
en bonussen uitdelen, en hij profiteerde er zelf ook
Verdediging van mijn proefschrift
ces van nieuwe werknemers. Wat maakt iemand tot
ning, ik kon niets doen. Maar al had ik wel wat
van. Voordat hij naar Monaco vertrok, werd hem
aan de Vrije Universiteit van Ams-
een goede bankier? Het was het jaar waarin bij ABN
kunnen doen, waar moest ik met mijn geld naar-
een bonus van 5.000 euro beloofd. Een jaar later
terdam op 21 juni 2010. ‘Ik werkte
Amro een nieuwe chief executive officer was aangetre-
toe? En was het straks nog wat waard? Ik dacht: dit
kreeg hij ruim 25.000 euro en hij vond dat nor-
er sinds 2002 aan. ‘s Avonds leerde
den: Rijkman Groenink. Die wilde dat de bank bij de
is de Apocalyps.”
maal. In zijn boek schrijft hij dat hij 5.000 euro in-
ik dat wat ik overdag deed bij de
grootste van de wereld zou gaan horen. Eten of ge-
middels „als een absolute belediging” zou hebben
bank, niet zo verstandig was.’
getenworden. Iedereen,vanhoogtot laag,moestal-
Toen werd u wel boos?
ervaren, dat kreeg de secretaresse. Hij was het ook
leen nog de dingen doen die geld opbrachten. Pres-
„Vooral op mezelf. Ik was getuige geweest van de
normaal gaan vinden om op kosten van de bank –
taties werden meetbaar gemaakt en aan het eind van
grootste economische misdaad uit de geschiede-
de klanten, de aandeelhouders – te gaan dansen in
het jaar werden mensen daarop afgerekend.
nis. Erger, ik was medeschuldig.”
de duurste discotheken en colaatjes van 35 euro per
Dus ging de hypothekenverkoper te veel of te
glas te drinken. De vriendjes van de fotomodellen
dure hypotheken verkopen. De handelaar in de
Grote woorden.
daar bestelden champagne van 2.000 euro. Lachen!
dealingroom nam steeds krankzinniger risico’s. Het
„Maar wel waar.”
Nu vindt hij dat walgelijk.
zijn clichés geworden. De perversiteit ervan is in-
Hij woont in Utrecht, in een mooi huis op een lelij-
middels ook bekend: bij succes verdiende de werk-
Had u iets kunnen doen dan?
ke plek – een drukke weg bij een stoplicht. Twee jon-
nemer, bij pech verloor de bank, en uiteindelijk de
„Nee. Alleen zeggen dat bonussen zouden moeten
ge kinderen. Zijn vrouw is advocaat, ze doet vooral
maatschappij. Iemand kon zijn baan verliezen,
worden afgeschaft. Dat had ik gedaan.”
asielzaken. Zelf was hij, toen hij studeerde, vrijwilli-
Kilian Wawoe
maar dan was er altijd nog een vertrekpremie.
ger bij de daklozenopvang op het Jansveld. Hij was
Op Wawoes afdeling, Werving en Selectie, wer-
En niemand die luisterde.
lid van studentenvereniging Veritas. Het is nog te
19 7 2 op 23 december geboren in
den de targets uitgedrukt in aantallen aan te ne-
„Dus voelde ik me behoorlijk gefrustreerd.”
zien aan zijn iets te lange, achterovergekamde haar,
Nijmegen
men mensen.
aan zijn ongepoetste schoenen onder een grijze krijt-
1999 Human Resources bij
Op 21 oktober 2008 deed Kilian Wawoe iets dat
streep. Hij zegt: „Het waren twee werelden die elkaar
ABN-Amro Bank
Dus?
not done was voor een werknemer van de bank: hij
niet verdroegen. Vooral de daklozen zaten vol voor-
20 03 hoofd Human Resources,
„Werkten we niet meer samen, maar werd het ieder
liet zich zonder toestemming van zijn bazen in-
oordelen tegen studenten. Dat was tuig.”
Private Banking kantoor, Monaco.
voor zich. ‘Jij pakt mijn kandidaat af’ in plaats van
terviewen door de Volkskrant. Een paar dagen later
Het moment van inkeer kan hij niet precies aan-
20 04 regionaal hoofd Human
‘maakt niet uit wie wat doet, als we maar goede
stond zijn verhaal op de voorpagina, onder een
wijzen, daarvoor ging het te geleidelijk. En mis-
Resources voor West- en Zuid-
mensen binnenhalen’.”
grote foto van (toen nog) presidentskandidaat
schien zat het er altijd al in, al zegt hij dat zelf niet
Europa
Ruzie, huilen, en een managementteam van
Barack Obama. Geen bankier die op dat moment
zo. In de vijfde klas van het gymnasium schreef hij
2010 vertrek ABN-Amro Bank.
acht leden van wie er zes met een burn-out thuis
al had toegegeven dat de banken zelf grote fouten
een werkstuk over de vraag of de mens van nature
heden zelfstandig ondernemer,
kwamen te zitten. Dat was nog voordat Kilian Wa-
hadden gemaakt. Jean-Paul Votron, tot juli 2008
goed of slecht is. Toch wel geneigd tot het goede,
docent Human Resources
woe naar Monaco ging. In zijn boek beschrijft hij
de chief executive officer van Fortis, zou eind 2008
vond hij. Slechtheid werd uitgelokt door de om-
Management aan de VU te
dat hij voor zijn vertrek een twee voor zijn presta-
nog een bonus van 2,5 miljoen euro krijgen om-
standigheden. Hij studeerde af op een scriptie over
Amsterdam.
ties kreeg, op een schaal van vijf. Bij het onderdeel
dat hij ABN Amro had overgenomen én omdat
het voorspellen van succes als mensen in het bui-
Wawoe is getrouwd met Cecile en
leidinggeven stond: ‘Kilian, je legt je prioriteiten
zijn aandelen daarna zo in waarde waren ge-
tenland gingen werken. Dat was bij arbeids- en or-
heeft twee kinderen Samuel (2005)
niet goed en besteedt te veel tijd aan je mensen, in
daald.
ganisatiepsychologie. Hij deed ook internationale
en Carmen (2009)
plaats van je te focussen op targets.’
’Op de bank was de klant koning, maar de bankier keizer’
betrekkingen.
U schrijft dat u ’s morgens nogal gespannen
Hoe voelde dat?
naar uw werk ging.
U wilde begrijpen waarom uw vader een suc-
„Het gaat hun om de mogelijkheden om zich te
„Toen vond ik het vervelend, nu vind ik het een
En toen?
vroeg op de rand van zijn bed in zijn hotel, nog on-
„Toen ik door het poortje bij de beveiliging wilde
cesvolle allochtoon was?
o n t w i k k e l e n .”
c o m p l i m e n t .”
„N i e t s.”
geschoren, zonder deodorant en in paniek.
lopen, deed mijn pasje het niet. Ik dacht dat ze het
„Nee hoor. Het was een onderzoek naar expats, aan
De volgende dag zou hij er nog een gesprek over
geblokkeerd hadden, dat ik ontslagen was. In de
welke persoonlijkheidskenmerken het ligt of ze
Zeggen ze.
hebben met zijn manager. Het ging niet door, ze
U boos?
Wat gebeurde er?
lift keek iedereen naar me. Later in de kantine zag
zich al dan niet zullen aanpassen.”
„Toch is het zo. Het is een vooroordeel om te den-
meldde zich ziek.
„Ik wil van mezelf geen profeet maken. Ik had in
„Ik zag op mijn blackberry de koers wegglijden.
ik mensen elkaar aanstoten. Daar heb je hem.”
ken dat het mensen die naar het bedrijfsleven gaan
Na Monaco reisde Kilian Wawoe de hele wereld
2006 nog niet zo door wat de gevaren waren.”
Min tien, min veertien, min zeventien. Het ging
Conclusie?
om het geld te doen is.”
over om bij vier banken de effecten van belonings-
maar door. Elke tien minuten drukte ik op de re-
Dat was geen verbeelding?
„Het belangrijkste is hoe goed iemand in zijn vak
systemen te onderzoeken, hij zou erop gaan pro-
Toen kwam maandag 29 september 2008, de dag
fresh-knop en dan was het weer erger. Ik belde naar
„Absoluut niet.”
is. Als hij of zij toch mislukt, dan is het doordat het
Ook niet de mensen die naar een bank gaan?
moveren. Hij kon het doen in de tijd van ABN Am-
waarop Fortis op de beurs een kwart van zijn waar-
Nederland: gaat het wel goed daar? Nee, het ging
gezin zich niet aanpast. De taal niet leren, voeding
„Ook niet. Van de zestien mensen met wie ik in het
ro, later Fortis. Eind 2006 – alles ging nog goed bij
de verloor. De Amerikaanse bank Lehman Brothers
niet goed. Spaarders haalden hun geld weg, aan-
En niemand zei iets?
geven aan heimwee.”
traineeklasje zat, waren er vier lid van het corps ge-
de banken – begon hij zijn eerste conclusies te trek-
was al failliet en sleurde over de hele wereld andere
deelhouders dumpten hun aandelen, banken leen-
„Nee. Niemand bij de bank heeft er ooit iets inhou-
weest. Het was er absoluut niet brallerig.”
ken. Ondernemende, assertieve en dominante me-
banken mee in zijn val. Kilian Wawoe was in Chen-
den elkaar geen geld meer uit. Ik dacht: nu dondert
delijks over gezegd. Alleen met mijn leidinggeven-
Uw vader was goed in zijn vak?
dewerkers kregen de hoogste bonussen, zag hij.
nai, in het zuiden van India. Hij zat ’s morgens
het hele systeem in elkaar.”
de heb ik het erover gehad.”
„Heel goed. Een echte intellectueel.”
En een paar jaar later zijn ze beledigd als ze aan
Maar niet omdat hun prestaties zo goed waren. Ze
het eind van het jaar maar 5.000 euro krijgen.
durfden de grootste risico’s te nemen. Ze streefden
En?
Kilian Wawoe wilde naar het bedrijfsleven, omdat
„Als het iets zegt over hun plaats in de pikorde wel,
r ü ck s i ch t s l o s hun eigen belangen na.
‘Ik was getuige van de grootste economische misdaad
„Die was het met me eens.”
het ‘p r a k t i s ch’ en ‘concreet ’ was. Niet om het betere
ja. Een bankier die 20 miljoen euro krijgt terwijl
salaris, zegt hij. Volgens hem is dat nooit de reden
een collega die het volgens hem minder goed doet
Dat rapporteerde u ook?
uit de geschiedenis. Erger, ik was medeschuldig’
Maar het mocht niet worden gezegd?
dat jonge mensen naar het bedrijfsleven willen.
30 miljoen krijgt, is ook beledigd.”
„J a .”
„Nee. Ik stelde voor om de bonussen af te schaffen

N
Z
en van het geld aandelen terug te kopen van de
En vernederender.
den het heel knap wat ze deden. Ze werden topman

1
3
-
1
overheid. Het personeel wordt voor klein deel eige-
„Z e k e r.”
van het jaar, ze kregen complimenten van de mi-
1
-
1
0
naar en dan delen we op die manier in de winst. Het
n i s t e r- p r e s i d e n t .”

k
a
t
e
straalt vertrouwen uit en we doen iets terug voor de
Kilian Wawoe nam na een jaar zelf ontslag, hij ging
r
n

5

p
b e l a s t i n g b e t a l e r.”
bij de universiteit werken, de Vrije Universiteit in
Die status zijn ze nu wel kwijt.
a
g
i
n
Amsterdam, bij organisatiepsychologie. Zijn stu-
„Ze zijn de zondebokken, maar het systeem blijft
a

1
0
En?
denten, zegt hij, begrijpen hem heel goed als hij
intussen in stand. Politici hoeven maar dít te
„Goed idee.”
hun vertelt over de gevaren van een beloningssys-
doen…’ Hij knipt met zijn vingers. ‘..of er bestaan
teem dat mensen aanzet tot het nemen van grote ri-
geen bonussen meer. Ze durven het niet. Ik heb
Daar bleef het bij?
s i c o’s zonder dat ze zelf de gevolgen ondervinden
met Tweede Kamerleden van alle partijen gepraat,
„J a .”
als het misgaat. Iederéén begrijpt hem, zegt hij.
met oud-ministers. Ze zeggen: u heeft gelijk,
Ook de topmensen van banken en bedrijven.
maar we krijgen er de handen niet voor op el-
Werd u nog op het matje geroepen?
Hij zegt: „Achter gesloten deuren zeggen ze al-
k a a r.”
„Op de ochtend dat het interview in de krant stond,
lemaal dat het bonussysteem beter kan worden af-
was de raad van bestuur bijeen in crisisoverleg. Ik
geschaft. Dat zij het niet doen, kan ik me nog wel
Vecht u tegen windmolens?
denk dat ze me graag meteen op straat hadden ge-
voorstellen. Ze zijn gekocht, ze hebben er voordeel
„Dat kan best, maar dat doe ik dan wel omdat ik me
gooid. Maar dat had nog meer publiciteit opgele-
bij. Maar de mensen die níet op die apenrots zitten,
zorgen maak. Wat als het weer misgaat? Henry
verd en ik vermoed dat ze daar geen zin in hadden.
waarom zeggen die niet: hou hier eens mee op.”
Paulson [in 2008 de Amerikaanse minister van Fi-
Ik heb niets van ze gehoord.”
nanciën] deed op het dieptepunt van de crisis de
Nou?
deur van zijn werkkamer niet eens meer open. Hij
Doodzwijgen was gemakkelijker.
„Misschien omdat mensen als Groenink en Sche-
zat aan de telefoon met zijn vrouw. Ze las hem bij-
„Dat denk ik.”
ringa en Votron ook onze helden waren. We von-
belteksten voor om hem op de been te houden.” ‹