ilk yardım soruları

Text-only Preview

5. GRUPLK YARDIM BLGSN
1. Aaidakilerden hangisi kesik eklindeki
5. I Motosiklet yolculari
yaralanmalarda yapilan ilk yardim uygula
II Motosiklet suruculeri
malarindandir?
III Motorlu bisiklet yolculari
IV Motorlu bisiklet suruculeri
A) Yara uzerine alkol dokup acik birakmak
Resimde gorulen koruma
B) Yarayi tenturdiyotlu pamukla sarip sicak
baliini yukarida verilenler
tutmak
den hangilerinin kullanmasi
C) Yara kenarlarini birbirine yaklatirdiktan
zorunludur?
sonra sarmak
D) Kesilen bolgenin kalp seviyesinin altinda
kalmasini salamak
A) I II

B) III IV
C) I II III
D) I II III IV
2. Kazazedenin burnundan ve kulaindan kan
ile birlikte sivi gelmesi aaidaki yaralanma
durumlarinin hangisinde gorulur?
6. itme cihazi kullanmasi zorunlu olan su
rucu, hangi sinif surucu belgeleri ile arac
A) iddetli ba yaralanmasi
kullanabilir?
B) Gous zedelenmesi
C) Dalak yirtilmasi
A) B sinifi (hususi arac) ve F sinifi
D) Mide delinmesi
B) B sinifi (butun araclar)
C) C, D, E ve G
D) A1, A2 ve H
3. Yanik vakalarinda uygulanan ilk yardim
da aaidakilerden hangisinin yapilmasi
yanlitir?
7. Tibbi yardim haberlemesinde iletilecek
mesaj nasil olmalidir?
A) Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
B) Yania bali oluan su dolu kabarciklarin
A) Yazili, sozlu ve hareketli
patlatilmasi
B) Kisa, oz ve anlailir
C) Kimyasal madde yaniklarinda yanan bolge
C) Ayrintili ve uzun
nin bol su ile yikanmasi
D) ifreli ve gizli
D) Kazazedenin alevli yanmasi durumunda
hava ile temasinin kesilmesi
8. Cok sayida yaralinin olduu kazalarda en
son tainmasi gereken yarali aaidakiler
4. Aaidakilerden hangisi suruculerden bek
den hangisidir?
lenen olumlu davrani ozelliklerindendir?
A) Bilincini kaybeden
A) Yolcularin isteine gore arac kullanmak
B) Acik karin yarasi olan
B) Dier suruculerden once kendi hakkini
C) Solunum zorluu olan
gozetmek
D) Ayak bileinde cikik olan
C) Karilatii trafik kazasinda yaralilara ilk
yardim uygulamak
D) Emniyet gorevlisinin olmadii yerlerde ken
9. Aaidaki yaralilardan hangisinin sedyesiz
di koyduu kurallari uygulamak
ve oturtularak tainmasinda tehlike yoktur?
A) oka girmi olan
B) Omurga kirii olan
C) Kol kemii kirik olan
D) Kalca kemii kirik olan
2

5. GRUPLK YARDIM BLGSN
10. Gune carpmasinda, hastaya aaidaki
16. Aaidakilerden hangisi trafik kazalarinin
uygulamalardan hangisi yapilir?
onlenmesinde en onemli unsurdur?
A) Sicak du yaptirilir.
A) Kurallara uymayi alikanlik haline getiren
B) Vucudu serinletilir.
bireyler yetitirmek
C) Sicak icecekler verilir.
B) Yamurlu ve sisli havalarda daha dikkatli
D) Ustu ortulerek terlemesi salanir.
olmak
C) Araclarin bakim ve onarimini onemsemek
D) Yollari ve kaldirimlari onarmak
11. Egzoz gazina maruz kalmanin sonucu
olarak yetersiz soluyan hastaya aaidaki
lerden hangisi uygulanmalidir?
17. Trafik kazalarina mudahalede ilk yardimin
1. adimi nedir?
A) Acik havaya cikarmak
B) Yourt yedirmek
A) Tibbi yardim istenmesi
C) Tuzlu su icirmek
B) Yaralinin hemen aractan cikarilmasi
D) Kusturmak
C) Yaralinin hemen hastaneye tainmasi
D) Trafik ve can guvenliinin salanmasi
12. I Kiriklar
II Yaniklar ve kas kramplari
18. Aaidaki organlardan hangisi karin bolge
III Kalp ve solunum durmasi
sinde bulunur?
Yukarida verilenlerden hangileri elektrik
carpmasi sonucu oluabilir?
A) Kalp

B) Mide
C) Yutak
D) Akcier
A) Yalniz I
B) I II
C) II III
D) I II III
19. Bebeklerde di kalp masaji uygulamasinda
dakikada kac kez basi yapilmalidir?
13. Oynar eklemi oluturan kemik uclarinin
birbirinden ayrilmasina ne ad verilir?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
A) Kirik

B) ncinme
C) Cikik
D) Burkulma
20. Aaidakilerin hangisinde ok pozisyonu
vermek sakincalidir?
14. Aaidaki kemiklerden hangisinde kirik
A) Burnundan ve kulaindan kanamasi olan
olmasi durumunda kazazedenin gous
larda
bolgesine yapilan baskida iddetli ari,
B) El bileinde acik kirik ve kanamasi olanlarda
nefes almada gucluk ve oksuruk belirtileri
C) Tansiyonu duuk ve nabiz alinamayanlarda
gorulur?
D) Bacainda acik kirik ve kanamasi olanlarda
A) Kol kemii
B) Kalca kemii
C) Uyluk kemii
D) Kaburga kemii
21. Kiinin cevre ile balantisinin tamamen ke
sildii, uyaranlara cevap veremedii derin
bilinc kaybina ne denir?
15. Aaidakilerin hangisinde kirik olduunda
atelle tespit uygulamasi yapilir?
A) ok

B) Koma
C) Zehirlenme
D) Halsizlik
A) Kurek kemii
B) Kaburga kemii
C) On kol kemii
D) Koprucuk kemii
3

5. GRUPLK YARDIM BLGSN
22. Aaidakilerden hangisi solunum durmasi
26. Aaidakilerden hangisi kanamalarda yapi
na bali olarak dokularin oksijensiz kaldii
lan yanli bir uygulamadir?
ni gosteren bir belirtidir?
A) Kanayan bolgeyi kalp seviyesinden aaida
A) Goz bebeklerinin kuculmesi
tutmak
B) Kiinin aktif ve huzursuz olmasi
B) Kanayan damarin uzerine dorudan baski
C) Yuzun kizarmasi ve vucut sicakliinin
uygulamak
artmasi
C) Kanayan yere en yakin basinc noktasina
D) Parmak uclari ve dudaklardan balayip
baski uygulamak
yayilan morarma olmasi
D) Kanamanin durdurulamadii durumlarda
uygun kemik uzerine turnike uygulamak
23. Suni solunum ilemleri oncesinde ilk
olarak yapilmasi gereken aaidakilerden
27. Turnike uygulamasinda ilk bir saat icinde,
hangisidir?
kac dakikada bir boucu sargi gevetilme
lidir?
A) Aiz icinin temizlenerek hava yolu aciklii
nin salanmasi
A) 12 dakika
B) 510 dakika
B) Suni solunuma balamadan 5 dakika bek
C) 1520 dakika
D) 3040 dakika
lenilmesi
C) Solunumu uyarmak icin gous bolgesine
yumruk atilmasi
28. Arac ilk yardim cantasinda bulundurulmasi
D) Hastanin ayaklarinin yukseltilmesi
gereken malzemelerin miktari neye gore
belirlenir?
24. "Aizdan aiza" suni solunum yapilacak
A) Surucunun isteine
olan kazazedede boyun travmasi yoksa, ve
B) Tainacak yolcu sayisina
rilecek en doru pozisyon aaidakilerden
C) Mevsim ve yol durumuna
hangisidir?
D) Yolcularin salik durumlarina
A) Yastiksiz olarak sirtustu yatirilmasi
B) Bainin altina yastik konularak sirtustu
29. Yaralida boyun hasari uphesi varsa, arac
yatirilmasi
tan nasil cikarilmalidir?
C) Sirtustu yatar pozisyonda iken bainin geri
ye doru olmasi
D) Sirtustu yatar pozisyonda iken cenesinin
A) Ayaklarindan cekilerek
gosune deecek ekilde olmasi
B) Bacene pozisyonu verilerek
C) Boynuna mutlaka boyunluk takilarak
D) Cene gouse deecek ekilde ba one
eilerek
25. Aaidakilerden hangisi toplar damar kana
masinin ozelliidir?
30. Kalp ve kan damarlari vucudumuzdaki han
A) Acik parlak kirmizi renkte olmasi
gi sistemde yer alir?
B) Koyu kirmizi renkli ve yayilarak akmasi
C) Kalp atimlari ile uyumlu ve fikirir tarzda
olmasi
A) Dolaim sisteminde
D) Kucuk kabarciklar yaparak, sizinti eklinde
B) Solunum sisteminde
akmasi
C) Sindirim sisteminde
D) Sinir sisteminde
LK YARDIM BLGS TEST BTT.
TRAFK VE CEVRE BLGS TESTNE GECNZ.
4

5. GRUPCEVAP ANAHTARIN
LK YARDIM BLGS
TRAFK VE CEVRE BLGS
MOTOR VE ARAC TEKN
BLGS
1. C
1. A
1. B
2. A
2. C
2. A
3. B
3. D
3. D
4. C
4. C
4. C
5. D
5. D
5. A
6. A
6. A
6. C
7. B
7. B
7. B
8. D
8. C
8. D
9. C
9. A
9. C
10. B
10. D
10. D
11. A
11. C
11. A
12. D
12. D
12. B
13. C
13. A
13. A
14. D
14. B
14. D
15. C
15. C
15. C
16. A
16. A
16. B
17. D
17. B
17. D
18. B
18. C
18. B
19. D
19. D
19. A
20. A
20. D
20. D
21. B
21. C
21. C
22. D
22. A
22. B
23. A
23. C
23. D
24. C
24. D
24. A
25. B
25. C
25. D
26. A
26. D
26. C
27. C
27. B
27. A
28. B
28. A
28. D
29. C
29. D
29. C
30. A
30. A
30. B
31. D
31. A
32. C
32. D
33. B
33. B
34. A
34. A
35. B
35. D
36. D
36. C
37. B
37. A
38. A
38. B
39. C
39. C
40. C
40. D
41. B
42. A
43. B
44. D
45. B
46. B
47. D
48. A
49. D
50. B