Initiativa pentru IMM-uri

Text-only Preview

1/ 2
Cabinetul Comisarului Corina Crețu
Membru al Comisiei
29 martie 2016
Bruxelles
2 pagini
Comunicat de presă
Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-urile din România: UE adoptă un pachet de
investiții în valoare de 100 de milioane de euro
Comisia Europeană a adoptat astăzi, 29 martie, Programul Operațional ”Inițiativa pentru IMM-uri"
2014-2020, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru întreprinderile mici și mijlocii din
România. Valoarea investiției oferite prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), sub
formă de garanții, este de așteptat să crească de patru ori - până la 400 de milioane de euro sau
mai mult - datorită efectului de pârghie al investițiilor private în credite pentru IMM-uri.
Programul României este al patrulea de acest gen pentru perioada 2014-2020, iar scopul “Iniţiativei
pentru IMM-uri” este de a încuraja statele membre să utilizeze inițiativa comună elaborată de
Comisie și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru a stimula accesul la finanțare al
întreprinderilor mici europene care se confruntă cu constrângeri financiare.
Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat:
"Astăzi România s-a alăturat grupului de state membre care doresc să îmbunătățească mediul de
afaceri pentru IMM-uri, prin alocarea a 100 de milioane de euro din Fondul UE pentru Dezvoltare
Regională, pentru a contribui la finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii. Într-o țară în care IMM-
urile reprezintă mai mult de 99% din numărul total de întreprinderi și care se confruntă cu nevoi
serioase de finanțare externă, acest program sprijină întreprinzătorii tocmai pentru a avea acces la
produsele de creditare în condiții mai bune. De asemenea, această inițiativă le va permite IMM-
urilor să fie mai inovatoare și competitive și să se extindă pe piețele regionale, naționale și
internaționale."
Viceprim-ministrul și ministrul român al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Vasile Dîncu,
a adăugat:
"Ţintind unul dintre cele mai critice aspecte legate de funcţionarea IMM-urilor din România – şi
anume: accesul la finanțare – şi folosind efectul multiplicator de cel puţin 4 ori, Inițiativa pentru
IMM-uri reprezintă un instrument inovator, destinat să stimuleze competitivitatea. Acest sprijin le va
permite IMM-urilor să reziste pe piață, să depășească cu succes primele etape ale activităţii lor şi le
va ajuta apoi să se dezvolte, pentru a putea concura pe piaţa globală. Totodată, prin partajarea
riscurilor, Iniţiativa pentru IMM-uri creează un cadru din care au de câştigat atât întreprinzătorii -
prin cereri de împrumuturi financiare -, cât și intermediarii financiari - prin oferte de credite -, fiind
creat astfel un mediu sigur pentru derularea afacerilor. "
Mai multe detalii:
Dana BERINDE
Membru al cabinetului comisarului Corina Crețu
+3 222 988 365
2 / 2
Context
O evaluare din 2013 a “Inițiativei pentru IMM-uri” a UE scoate în evidenţă rezultatele unui studiu
care menționează dificultățile în obținerea de finanțare externă și estimarea valorii creditelor de
care firmele ar avea nevoie, dar care nu pot fi obținute de la sistemul bancar. Acesta arată că,
pentru o mare parte a IMM-urilor din România, accesul la finanțare reprezintă cea mai mare
preocupare a antreprenorilor.
O altă evaluare recentă realizată pentru România estimează deficitul de finanțare externă pentru
IMM-uri la aproximativ 3,4 miliarde de euro până în 2020, acoperind nevoia de diferite tipuri de
instrumente financiare (garanții, împrumuturi cu risc împărțit, micro-creditare, investiții de capital).
Cele 100 de milioane de euro prevăzute pentru programul “Inițiativa pentru IMM-uri” au fost
realocate din Programul Operațional Regional 2014-2020, unde au fost inițial planificate pentru
garanții. Păstrând acest obiectiv inițial, programul “Inițiativa pentru IMM-uri” va pune în aplicare
schema într-un mod mai eficient, datorită implicării grupului BEI și a fondurilor programului
"Orizont 2020".
În data de 6 august 2014, a fost încheiat Acordul de parteneriat între Comisia Europeană şi
România, care stabilește strategia pentru utilizarea optimă a Fondurilor structurale și de investiții
europene pentru perioada 2014-2020 (IP-14-907). România va primi 23 de miliarde de euro din
totalul fondurilor politicii de coeziune din perioada 2014-2020.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) are ca scop consolidarea coeziunii economice și
sociale în Uniunea Europeană, prin reducerea dezechilibrelor dintre regiunile sale. FEDR va investi
mai mult de 197 de miliarde de euro în regiunile din Europa pe parcursul perioadei 2014-2020.
Contact
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Str. Apolodor, nr. 17
București, România
Tel: +40 37 211 14 09
www.mdrap.ro
Pagini utile
Inițiativa pentru IMM-uri
Instrumente financiare pentru Politica de coeziune
Politica de coeziune și România
Acordul de parteneriat cu România
Documentul european de lucru al serviciilor Comisiei – "Evaluarea ex-ante a Inițiativei pentru
IMM-uri UE"
Pagina de Internet Inforegio
Twitter: @EU_Regional @CorinaCretuEU #ESIF #CohesionPolicy