kartografski znaci (kluc) na topografskite karti vo razmer 1:25000-200000 vo bivsa Jugoslavija

kartografski znaci (kluc) na topografskite karti vo razmer 1:25000-200000 vo bivsa Jugoslavija screenshot