Kiedy Wybuchnia III Wojna Swiatowa

Text-only Preview

Tekst: Arteuza (Kiedy wybuchnie III wojna ›wiatowa?)
http://www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=47796&st=0&sk=t&sd=a
Montaż i poprawki: chomikuj.pl/TheNWOChannel – [email protected]

Nostradamus:
Kiedy wybuchnie
III wojna światowa?
(interpretacja)
"Arteuza - Centurion"
5 października 2009 – 12 lutego 2010

*
Jestem autorem pewnej publikacji na ten temat, ale na razie czekam na wypowiedzi innych. Nie
będę niczego Wam narzucał tylko z Wami dyskutował. Na razie powiem jedno: zgodnie z
przepowiedniami - centuriami Nostradamusa, listu do swojego syna Cezara, a także do Henryka V
(króla Francji) zwanego przez Nostradamusa - "Szczęśliwym" (później będę przytaczał konkretne
ponumerowane przez autora centurie i fragmenty jego i innych autorów różnych proroctw i
przepowiedni, w tym proroctwa religijne) - ta wojna ma wybuchnąć w XXI wieku, w roku, w
którym suma cyfr=3, a każda z dat podzielona przez 3 daje liczbę całkowitą - takimi datami w XXI
wieku są: rok 2001, rok 2010, rok 2012, rok 2021 i rok 2100. Pisze on też - później podam numery
centurii - że wojna będzie trwała 27 lat, że będzie poprzedzona 10-letnim superterroryzmem
półksiężyca (islamskim), i że wybuchnie w kraju Tamerlana (średniowieczny muzułmański władca
m.innymi obecnego: Afganistanu, Pakistanu, Iranu i byłej radzieckiej Azji Środkowej). A więc
zapraszam wszystkich chętnych do dyskusji.
*
Michel de Nostre-Dame (Nostradamus) pochodził z biednej żydowsko-francuskiej rodziny. Urodził
się 14 grudnia 1503 roku w Saint-Remy-de-Prowence jako syn drobnego kupca i został wychowany
w wierze katolickiej, na którą jego dziad ze strony ojca nawrócił się około 40 lat wcześniej.
Bezpośrednią konsekwencją przyjęcia nowej wiary było dziwaczne nazwisko rodowe: Nostre-
Dame (Nostradamus) nawiązujące do święta celebrowanego w dniu nawrócenia. Nostradamus był
autorem wielu publikacji, m.innymi słynnej medycznej książki kucharskiej z 1552 roku (Traite des
fardements et confitures), ostatecznie wydanej drukiem w 1555 roku. Kiedy w roku 1530 w
dotkniętym zarazą czarnej ospy mieście Axin-en-Prowence, wszyscy ówcześni medycy w
przerażeniu opuścili miasto i nakazali zrobić to wszystkim zdrowym mieszkańcom - chorych
zostawiając samych na "pastwę losu". Nostradamus dowiedziawszy się o tym przybył do miasta z
założoną na twarz higieniczną opaską i zaczął walczyć z chorobą mówiąc, że miał wizje, które
powiedziały mu, że z "morowym powietrzem" należy walczyć: czystością, higieną osobistą i
ogniem - nakazał wywozić wszelkie nieczystości i śmieci za miasto (w jednym miejscu) i tam je
palić, a ludziom myć często ręce - na jego polecenie wszyscy założyli opaski na twarz chroniąc je
przed "stęchłym" - jak mówił Nostradamus - powietrzem. Dzięki niemu choroba została szybko
opanowana i po raz pierwszy uratowano większość mieszkańców. Jego osiągnięcie (wieści) dotarło
na królewski dwór francuski i tam został wezwany. Na dworze królewskim poznał
najwybitniejszego lekarza ówczesnej Europy Julesa Scalgiera. Nie będę tu na razie opisywał jego
dalszego życiorysu (również z życia osobistego) pełnego wzlotów i upadków, a także ukrywaniem
się przed Świętą Inkwizycją na zlecenie papieża i hierarchów kościoła katolickiego - te części
życiorysu opiszę później. Nostradamus zmarł w wieku 62 lat w nocy z 1 na 2 lipca 1566 roku. Jego
śmierć nastąpiła zgodnie z proroctwem zapisanym w Persage 141(?), cyt.:
"Kiedy wróci z poselstwa, obdarzony królewskim darem, nadejdzie koniec: dusza uleci -
Najdroższy powiernik Stanie u wezgłowia i ujrzy go martwego w ostatnich dla niego świętych
liczbach: 1, 2, 5, 6."
Ze względu na prześladowania ze strony kościoła wszystkich, którzy "zakażali społeczeństwo"
wszelkimi naukowymi nowinkami i przepowiedniami, a nawet skazywaniem ich na śmierć przez
Świętą Inkwizycję (m.innymi na stosie został spalony Giordano Bruno - mówił, że Ziemia obraca
się wokół Słońca i własnej osi), Nostradamus napisał swoje przepowiednie i proroctwa, m.innymi
Almanach i Centurie, w sposób zakamuflowany (później będę to wyjaśniał). Aby utrudnić
rozpoznanie ich przez kościelnych inkwizytorów rozrzucił je na ziemię, aby trudno było odczytać
historyczną kolejność zdarzeń. Pisał je też w różnych językach, w tym martwych, aby w razie
postawienia go przed sądem Świętej Inkwizycji mógł się wybronić. Kościół faktycznie prowadząc
cały czas śledztwo przeciwko niemu, miał kłopot w sprecyzowaniu przeciwko niemu zarzutów i
postawieniu go przed sądem. Pomimo to po ukazaniu się drukiem jego przepowiedni i proroctw,
Kościół zakazał (pod karą śmierci) wydawania jego proroczych wizji jak i też ich czytania.
Nostradamus podał tylko parę dat niezakamuflowanych. Jedna z nich dotyczy końca jego

przepowiedni, a mianowicie roku 3797. Oto przepowiednia dotycząca tego roku:
Persage II 13
Dusza bez ciała nie będzie dłużej cierpieć,
Przywdzieje ona swoje nowe odzienie,
Dzień Śmierci stanie się dniem Narodzenia,
Duch Święty znów się w nim rozraduje,
Kiedy dusza z nowego ciała ujrzy Świat,
Dla niej wieczny w całej swej okazałości.
a także
Persage III 2
Słowo Boże obróci w czystą substancję Niebiosa, Ziemię i gwiazdy,
A wszelkie zło tajemne zostanie zniszczone, kiedy Śmierć zostanie powalona,
Dusze z otchłani mrocznej obleczone w nowe ciała przywitają żywych,
I zaludnią nieskończone Niebiosa na Świetlistych żaglowcach mrocznego Oceanu na chwałę
Swojego Stwórcy,
Pan połączy wszystkie jego dusze obleczone w nieznane ciała nad niebem i Ziemią,
Taki będzie ostateczny rezultat!
*
Oto co napisał Nostradamus - najprawdopodobniej o ataku terrorystycznym na wieże nowojorskie
"World Trade Center" i ewentualnym wybuchu III wojny światowej:
Almanach III 1
Za wielką wodą oceanu, gdzie Atlantyk ma swój drugi brzeg,
W wielkim mieście pieniądza będzie słychać wielki grzmot,
Dwaj wielcy szklani bracia upadną pogrążeni w chaosie,
Kiedy żelazne ptaki zniszczą ich swoimi dziobami,
Ale forteca przetrwa choć będzie opłakiwała ciała niewinnych,
Ich zaskoczony przywódca nie ulegnie i wyda nieprzemyślane rozkazy.
)
Trzecia Wojna się rozpocznie w 10 lat, nim jego wojska zginą w azjatyckim kraju Tamerlana.
Niespodziewanie i nagle Wielki Grzyb ognia w siódmym miesiącu zniszczy armie
sprzymierzonych,
A płacz i żałoba będzie ogólna, bo trumny będą puste.
Odtąd powoli pod zielonymi sztandarami Mahometa,
Półksiężyc rozpocznie swój zwycięski marsz na ziemie chrześcijańskiej Europy,
Jednooki Talib ogłosi się kalifem zjednoczonego imperium Allaha.
Dalej będę podawał przepowiednie nie tylko Nostradamusa, ale również Maryjne i innych
proroków, a także tzw. Sybillińskie - głównie Pytii.
*
Z przepowiedni Nostradamusa dla naszych czasów (poprzednie się spełniły - te przepowiednie dla
wieków od XVI do XX podam później, bo jest to ciekawe skąd Nostradamus znał, a podał takie
nazwiska, jak np.: Franko i Riwiera w Hiszpanii, Napoleon, czy uczony Pasteur - napisał też

prawidłowo co zrobili! - to nie bywałe!!!) wynika, że III wojna światowa (napisał też prawidłowo o
I i II - i tak je nazwał!!!) będzie poprzedzona n/w wydarzeniami:
1. Dekadą superterroryzmu półksiężyca i zielonego sztandaru oraz olbrzymich katastrof
naturalnych wywołanymi - uwaga - działalnością gospodarczą człowieka!
2. Rewolucją we Włoszech spowodowaną przez rządzenie Wielkiego Amanta i Rozpustnika.
3. Wojną domową we Francji spowodowaną przez osiadłych przybyszy proroka Mahometa.
4. Wielkim nowym oszustwem na Rusi i bratobójczymi walkami spowodowanymi przez dwóch
młodych współrządców, tj. wojną młodego niedźwiedzia z młodym tygrysem.
5. Zamieszki w Anglii po wejściu na tron nowego króla chcącego wzmocnić swą władzę.
6. Zajęcie przez Chiny Tajwanu (w wyniku porozumienia z Afrykaninem) i wysłanie wojsk
chińskich na Ruś w celu pomocy młodemu niedźwiedziowi.
7. Wojna Talibanu (skąd wiedział) z Persją (obecny Iran) i stopniowe zajęcie krajów arabskich na
Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce.
8. II wojna domowa w Ameryce, którą Nostradamus nazywa powszechną i obywatelską (ma
rozpocząć się na kilka miesięcy przed wybuchem III wojny światowej po kilkunastoletnim kryzysie
gospodarczym).
9. Nagły wybuch III wojny rozpoczęty uderzeniem Talibanu na Egipt i Turcję, a Chin na Rosję.
Persage II 3, 14
Kiedy będzie ogłoszony i zawarty wielki pokój i ludzie będą się bawić,
W nocy jak złodziej przyjdzie III wojna i wszystkie traktaty będą rzucone na śmieci,
Wielki Smok Azjatycki zawrze tajny układ z Wielbłądem Półksiężyca,
Jeden ruszy na Ruś zajmując ogromne przestrzenie, a złociste strzały i płomienne grzyby będą
burzyły jego miasta,
Drugi wrzuci do morza niepłodną Synagogę i poprzez wewnętrzne morze i kraj Osmanów ruszy na
Europę,
A jego pobratymcy tam mu pomogą i witać ich będą zielonymi sztandarami.
*
Oto centurie Nostradamusa, które mogą świadczyć o wybuchu III wojny światowej - będę je
przekazywał Państwu sukcesywnie.
WIELKA INWAZJA!!!
Persage I 13
Twórca zła wszelkiego począwszy od roku Świętej Liturgii,
Ukryje swoją postać w górach śnieżnej Azji,
Potwór okrutny i bezlitosny modły będzie odprawiał w nocy przy świetle półksiężyca,
Aż wszystkich wrogów swoich wytraci od broni zdobycznej na swoich współbraciach.
)
Obali słabego władcę w państwie nad Indusem, gdzie kiedyś Macedończyk ustalił swoje granice,
A jej mieszkańcy ogłoszą go kalifem państwa Wielkiego Talibanu,
Wielką armię utworzy o 5 milionach głów, a znakiem żołnierzy będzie czerwony turban Mahometa,
Począwszy od roku '607 liturgii jego nowej ery.
)
W złotym pałacu u stóp niebotycznej góry ogłoszą go Wielkim Mahdim i Nowym Mesjaszem,
W czasie wielkich uczt przełamie nogą w pół przyniesiony mu krzyż, a w dłoniach zgniecie
gwiazdę Dawida,

Wielkie ogniste zdobyczne grzyby i świetliste strzały spadając z nieba będą towarzyszyły jego
zwycięskiemu pochodowi,
Wojna! Wojna! przybędzie do dumnych i chorych republik Zachodu.
)
Trwóżcie się bo złodziej Wojny w nocy Was zaskoczy, a u wszystkich będzie biała krew i czyraki,
Zawrze tajny układ ze Smokiem Azji, a obok niego będzie widoczny znak Wielkiego Wielbłąda.
Ostrzegam cię wieki kraju Słowianina, bo ciebie pierwszy wysmaga ciężki bicz Mahometa,
A nim coś poczną twoi osłabieni przywódcy w 3 tygodnie wasz kraj będzie lizał stopy przywódcy.
*4
A teraz wyjaśniam słowa-wyrazy:
1. ARTEUZA to z języka starohebrajskiego - odmiana, zasadnicza zmiana dotychczasowego życia:
człowieka, grupy ludzkiej - w szerszym kontekście narodu, narodów lub całej ludzkości na skutek
bardzo ważnych wydarzeń na gorsze, czyli w sensie negatywnym - cofnięcie w rozwoju, drastyczne
pogorszenie warunków życia: częste choroby, głód itd.
2. CENTURION podpisuję się tak z uwagi na moje aktywne wieloletnie zainteresowanie wszelkimi
przepowiedniami i proroctwami, głównie CENTURIAMI Nostradamusa.
*
A oto inne centurie w/g mnie dotyczące wybuchu i przebiegu III Wojny Światowej:
Persage I 51
Saturn i Jowisz spotkają się w znaku Barana: (2024?-2025?)
O Wieczny Boże, jakież przyjdą zmiany!
Jakie wzburzenia w Italii, Hiszpanii, Brytanii i Francji,
Gdy powolny obrót historii znów niesie ciężkie czasy.
)
Afrykańczyk zza wielkiej wody językiem gładkim,
Rozbudził ukryte wewnątrz demony.
Wpływowi biali mu tego nie darują!
Nie on będzie rządził, lecz słowa jego generałów!
)
W połowie księżyca w Szczęśliwej Arabii przyjdzie na świat dziecię,
Twórca zła wszelkiego, '600 rok liturgii będzie rokiem chwały.
W wielkim mieście, gdzie dwie rzeki przepływają spotka się z kalifem Wielkiego Talibanu,
Uznając jego wyższość i sojusz wojsk czarnego i czerwonego Turbanu.
)
Niech wielki kraj Słowianina się szykuje, bo pierwszy będzie cierpiał,
Kiedy knuty islamskie biczować będą jego ciało,
Wszędzie w Azji zapanuje duch walki, by zemścić się na białych,
Gryfonie, wzmacniaj swoje armie nim Słoń i Wielbłąd przekroczą i twój rubikon!
)
Germanio przeklęta i znów zdradziłaś Francję! - podziw całej Europy!
Bo pod twoim wpływem przywódcy gadają, gdy walą się wewnątrz mury chrześcijaństwa,
Po wielkim grzybie, w jego strasznym ogniu, gdy spali się cała jej armia,
Haniebny pakt w mieście Mahometa będzie podpisany za namową twoją.

)
W Jerozolimie wieczny pokój zawrą synowie Izmaela i Izaaka,
Odtąd w jednym kraju mają żyć i Arab i Żyd dla wiecznej chwały i pokoju.
Następnego dnia o wczesnym poranku wielkie armie wkroczą na ziemie Tamerlana,
Po ich zdobyciu otworzą się bramy Europy.
)
Tuż przed tym nim los republik się wypełni,
Z Persji przybędzie posłaniec, niosąc do Francji swe słowo,
Próżne nadzieje: odrzucą go, przeciw Allahowi on bluźni,
Gotów na niby odrzucić jego słowo!
)
Po zjednoczeniu muzułmańskiej Azji,
Czerwony Turban u wrót Turcji stanie i znajdzie tam wielu swoich zwolenników.
Egipcie po krótkiej wojnie będziesz przyłączony,
A twoi ludzie wzmocnią armie Talibanu!
*
Persage XIII 44
W Maroku Król zostanie obalony,
Afryka północna w granicach Talibanu,
Wielka armia od Nilu po Atlas w 14 dni zajęta,
W '607 z Buchary do Kairu rząd Antychrysta będzie przeniesiony.
)
Jednooki Potwór z piętnem na twarzy zrodzony z matki ladacznicy,
Następcą Mahometa i Jezusa zostanie ogłoszony, a wielki harem służyć mu będzie.
20 i 7 lat będzie trwała jego wojna, która później trzecią będzie nazwana,
Dwaj przywódcy czerwonego i czarnego Turbanu na krew wylaną posłuszeństwo mu złożą.
)
Po Ramadanie w Wielkim pałacu hucznie bawić się będą,
A na głowę Antychrysta złotą koronę z diamentami nałożą.
Za dnia w wyniku zdrady Armia Turecka się podda,
Otworzą się bramy Stambułu dla zielonych flag z portretem Potwora.
)
Oj! Wielki Żywicielu z za Oceanu pogrążony w wieloletnim chaosie,
Nosiciele broni wojnę tam wywołają, ileż krwi swojej wytoczą nim pokój nastanie,
Dopiero Gruby Dyktator porządek tam ustanowi i przywróci wartość pieniądza,
Opuszczona Europo, szykuj się na inwazję hord z pod znaku półksiężyca!
*
Na wstępie chciałem wyjaśnić, że niektórzy badacze Nostradamusa wysnuwają hipotezę, że rok 395
n.e., w którym przyjęto kanon liturgiczny kościoła katolickiego, jest pierwszym rokiem liturgii
liczonym przez niego, aby zmylić ścigającą go Świętą Inkwizycję. Inna część badaczy uznaje, że
takim 1 rokiem liturgii jest rok 431 n.e., czyli ustalenia soboru Nicejskiego, bo dopiero na nim
kościół ustalił dwie bardzo ważne zasady:
1. Że Jezus Chrystus jest Bogiem (Synem) i człowiekiem - dwie postacie.

2. Maryja - matka Chrystusa została uznana za niepokalaną i świętą, odtąd faktycznie rozpoczął się
w chrześcijaństwie jej kult.
Jeszcze inni uważają, w tym Ja, że nie dotyczy to liturgii chrześcijańskiej, a religii muzułmańskiej.
W pierwszym przypadku proces tzw. superterroryzmu już by trwał. W średniowieczu, kiedy żył
Nostradamus opuszczano nagminnie pierwszą literę daty, np. zamiast rok 1550 pisano '550, tak
więc 395+600=1995 rok, a więc praktycznie wojna musiała by już trwać! Czyli badacze ci się
mylili. W drugim przypadku 431+600 (pierwsza data wydarzeń w/g Nostradamusa dotycząca tzw.
roku liturgii) =2031 i jest to oczywiście możliwe, gdyby Nostradamus nie napisał w jednej z
centurii (którą już tu przytaczałem), że III wojna wybuchnie - tu już napisał o roku - od urodzenia
Chrystusa, w którym suma cyfr=3, a po dodaniu liczb i podzieleniu ich przez 3 (Nostradamus jako
również matematyk lubował się w zagadkach liczbowych) suma ta daje liczbę całkowitą.
Równocześnie napisał, że będzie to w wieku XXI. A więc zobaczmy - takich dat w wieku obecnym
jest trzy. Pierwszy to rok 2001 dodajemy cyfry: 2+0+0+1=3/rok 2001:3=667, drugi rok 2010
dodajemy cyfry: 2+0+1+0=3/2010:3=670 i wreszcie ostatnia możliwość rok 2100 dodajemy cyfry:
2+1+0+0=3 rok/2100:3=700.
Ja opowiadam się za trzecim rozwiązaniem, a mianowicie, że lata liturgii to data nowej ery, którą
ustalił zdobywca muzułmański, zwanym różnie przez Nostradamusa, ale głównie biblijnym
imieniem Antychrysta - wtedy wszelkie wydarzenia, które były by zapowiedzią wielkiego
światowego kryzysu i początkiem wielu wojen, rewolucji, katastrof naturalnych itd. byłby rok
2010. Czy tak będzie? Zobaczymy! Niemniej wiele jego centurii jest bardzo trafnych, tym bardziej,
że wymieniane w nich postacie i miejsca wydarzeń można łatwo zidentyfikować. Najważniejsze
jest to, że Nostradamus wyraźnie daje nam znać, że prawdziwa wojna wybuchnie po zrzuceniu
bomby atomowej lub atomowych zdobytych na pobratymcach muzułmańskich (Pakistanie?), kiedy
to Taliban w wyniku przewrotu i wojny opanuje ten kraj. Wynika z tego, że wojska NATO
(sprzymierzonych) zginą od wybuchów nuklearnych. Kraj Tamerlana (władca średniowieczny) to
obecny teren Bliskiego i Środkowego Wschódu Azji, w tym Iranu, stepów Kazachstanu i
Uzbekistanu, a także tereny południowej Rosji (obecnej), Kaukazu i Turcji. Wielki Smok to
określenie Chin, a Wielki Wielbłąd to średniowieczne określenie krajów proroka Mahometa.
*
Persage XI 27
Wszystkie porty południowego wybrzeża będą wypełnione,
W '605 Dwie armie wezmą ląd w objęcia,
Trwóż się Hellado, Italio i Hiszpanio,
Wielka szura z Kairu wzięła Was w objęcia.
)
Sinobrody wódz najeżdża Kretę i Ateny,
W Hiszpanii lądują armie Jednookiego,
Na morzu Śródziemnym krew się leje,
Arab zwycięża mocą nowej broni.
)
Na Malcie desant zostaje zrzucony,
We Francji rewolta wyznawców Mahometa,
Ach Europo wierzyłaś w pakt haniebny,
Ufając słowom pokrętnego Imama.
*
Zwracam uwagę, że bardzo trudno jest uporządkować centurie Nostradamusa - często powtarzają
się zdarzenia i daty, które są różnie ułożone, czasami trudno zrozumieć, dlaczego najpierw

wymienia późniejsze, a później wcześniejsze wydarzenia, ale nie chcę nic zmieniać. Układam tak
centurie, żeby możliwie dotyczyły czasów ewentualnej III wojny światowej, np. po wierszu
dotyczącym powstania Wielkiego Talibanu Nostradamus pisze o wydarzeniu związanym z wojną o
niepodległość Meksyku, które miało miejsce w XIX wieku.
Ps. nie widzę, żeby ktoś był zainteresowany moimi przekazami wizji Nostradamusa, nie wiem więc
czy mam pisać dalej czy nie, bo jeżeli nie ma żadnego zainteresowania, to uważam, że należy dać
sobie spokój.
*
Bardzo się cieszę, że zaczyna być dyskusja w tym temacie, również krytykująca przedstawiane tu
przeze mnie tłumaczenia. Powtarzam, że nie jestem jasnowidzem - jestem tylko miłośnikiem i
badaczem przepowiedni, również innych jasnowidzów, w tym polskich, także słynnych u nas:
Wernyhory, czy księdza biskupa Cieplaka, ciekawe są też przepowiednie przekazane dzieciom w
Fatimie, Medjugorie, przepowiednie w La Salette w Akicie (Japonia) itd. Przypominam również, że
jedne centurie Nostradamusa są stosunkowo jasne i ich interpretacja jest właściwie zgodna. Ale
oczywiście większość ok. 3/4 jest różnie interpretowana.
Na chwilę odejdę od wizji Nostradamusa, a przytoczę obszerny wierszowany fragment biskupa
Jana Cieplaka (1857-1926) dotyczący losów Polski, w której mowa jest o wydarzeniach, jakie
miały już miejsce w naszej historii. Zawiera ona także wizje potęgi POLSKI (po III wojnie
światowej), którą przewiduje i Nostradamus i inni prorocy - praktycznie wszyscy. Również
przepowiednie innych wizjonerów (o nich też będę pisał), jak np. nieżyjącego już Edgara Cayce'a
(Amerykanina), przewidują potęgę Polski. Będę też wspominał o przepowiedniach świętego
Malachiasza dotyczącego papieży, Sybillach, Księdze Daniela, Biblii i innych świętych księgach
itd. :)
*
A oto wierszowana wizja przepowiedni biskupa Jana Cieplaka - jej fragment dotyczący Polski:
Anioł na gwiazdy pokazał i rzecze:
"Patrz to wszechświata pisane są losy
I ręką Bożą rzucone w kolei
Tak, jak Bóg losy ułożył człowiecze.
A tej, o którąś się modlił i płakał,
Ojczyźnie twojej, Bóg wyznaczył dzieje,
Lecz patrz, już dla niej lepsze jutro dnieje,
Niedługo będzie jęczeć pod przemocą.
Gdy od tej chwili ćwierć wieku przeminie,
Świat się pożogą zrumieni i rzeka krwi się przeleje,
A z łun tych pożarów Polska wyjdzie wolna.
Mąż ją wywiedzie, pomazaniec Boży,
Na straży ziem tych swe serce położy.
Lecz odrzuć radość i módl się w pokorze, Ciężko doświadczą was wyroki Boże,
Nim się następne ćwierćwiecze przechyli.
Wilk z krwawą paszczą, wiecznie mordu głodny,
Co się pod znakiem krzyża zawsze chowa,
Krzyż splugawiony znów weźmie za godło,
Pocznie narody pożerać dokoła,
Krwawe swe ślepia ku wschodowi zwróci.
Zastęp pancerny, na kształt chmury ptactwa,
Całą potęgę swą na kraj twój rzuci.
A drugi niedźwiedź zdradziecki, co młotem

Kościoły wali, który prawo Boże
Wokoło depta, nóż wam w plecy wrazi.
Próżno dobywać będziecie oręża, Na ten raz w walce on jednak zwycięża!
Lecz zginie własnym swym jadem zatruty.
Wicher z południa zawieje na państwa,
Runie najeźdźca i przemoc tyrańska!
Wilk z krwawą paszczą, zewsząd osaczony,
Coć wszystkim groził, dokoła ściśnięty,
Próżno się miotać będzie jak szalony,
W bitwie nad rzeką w pień będzie wycięty!
Niedźwiedź ,co dotąd zżerał własne dzieci,
Krwią się zachłyśnie własną i upadnie, Ten niby "olbrzym" przed karłem z północy
Drugi cios straszny z Południa otrzyma,
A SMOK ze Wschodu dobije olbrzyma
Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni, W stolicy pańskiej tajne DOKUMENTA
Ze 113-tej Papież wyjmie szafy.
W Rzymie się pocznie odrodzenie świata,
Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy,
Gdy zacznie mijać w wojnie sroga zima,
Od Boga danym będzie znak widomy,
Od gór i stepów idzie wybawienie.
POKÓJ się Boży ustali w WARSZAWIE, Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie
Polska ku morzom granicami sięgnie,
Dla tych, co wątpią, dzień sądu i kary."
Tak mówił Anioł i uleciał w gwiazdy,
A jam się ocknął na swoim klęczniku
I jeszczem słyszał, jak mówił z daleka:
"Niech się twój naród burzy nie ulęknie,
Gdy Bogu ufa, to w gromach nie pęknie,
Ręka go Boża przywiedzie wśród nocy
I nim nadejdą dni lata gorące,
W proch zetrze wrogów i wynijdzie słońce!"
Przypominam, że biskup Cieplak zmarł w 1926 roku, a więc przed II wojną światową. Jest to
fragment dotyczący Polski - jego ojczyzny. Z licznych jego proroctw wynika (pisał w prost), że
będzie II wojna światowa, którą znowu wywołają Niemcy i to nie długo po I-ej, i że niedługo po
śmierci papieża Polaka wybuchnie III wojna światowa, którą wywoła nowe Imperium
Muzułmańskie sprzymierzone z komunistycznymi Chinami (przewidział zwycięstwo komuny w
Chinach). Mówił też, że niestety, ale po zgonie polskiego papieża kościół polski zapomni o
przykazaniach pokory i życiu w ubóstwie, że z tego powodu się podzieli, a nawet będzie
prześladowany. Ale po wojnie Polska, która tym razem nie będzie okupowana, zawrze na jakiś czas
sojusz taktyczny (uwaga!) z islamem?! - co ją uratuje. Wyjdzie więc bardzo silna i będzie dyktować
swoje warunki po tym jak zerwie z islamem po jego klęsce w wielkiej bitwie nad Renem pod Ulm.
Przewidzieli to o wiele wcześniej i Nostradamus i Wernyhora, i wielu innych jasnowidzów. Ale o
tym później.
*
A oto wyrywki przepowiedni sławnego polskiego jasnowidza księdza Andrzeja Klimuszki, cyt.: "III
Wojna wybuchnie na islamskim południu i Dalekim Wschodzie, wtedy kiedy zawarte będą
wszystkie traktaty i będzie odtrąbiony trwały pokój".
Inna jego wypowiedź, cyt.: "Rosję zdradzą jej sąsiedzi. Nie nie My (...) Ogniste włócznie uderzą w

zdrajców. Zapłoną całe miasta. Rosja po tej wojnie będzie małym tylko europejskim krajem".
*
Wstaję dzisiaj rano, nastawiam radio i cóż przeżywam... szok i to Wielki! - od razu biorę się do
swojej lektury, przeglądam literaturę swojego ulubionego Nostradamusa i cóż widzę:
Persage III 10
Wielki Śniady dostanie nagrodę,
Później zobaczą jak się pomylili,
Jego pokój będzie Wielkim złudzeniem,
Kiedy uparty półksiężyc wysączy wiele krwi.
Nie wiem, ale jestem prawie pewien, że chodzi tu o Obamę i nagrodę Nobla, którą dzisiaj otrzymał.
A teraz parę wersetów z Centurii Nostradamusa, które w/g jego badaczy już się wypełniły:
Persage III 1, 60
Na Korsyce w pobliżu Italii urodzi się Cesarz,
Za którego królestwo drogo zapłaci.
Narody, z którymi zawrze przymierze powiedzą,
Jest bardziej rzeźnikiem niż księciem.
)
Ze zwyczajnego żołnierz stanie się cesarzem,
Od krótkiego munduru przejdzie do krótkiej szaty,
Dzielny pod bronią; w kościele gdzie silniej płonie ogień,
Wysysać będzie królów i księży, tak jak gąbka czyni to z wodą.
)
Przedsięwzięcie do kraju Słowianina,
Zakończy się wielkim zamętem:
Sroga zima przetrzebi jego żołnierzy,
Nad Łabą dozna drugiej klęski.
)
Internowany na Elbie i pokonany cesarz,
Przeprawi się koło Genui przez morze i dotrze aż do Marsylii,
Dzięki wielkim wysiłkom obcych narodów w wielkiej bitwie zostanie pokonany,
Nie trafi go kula, beczka z miodem, lecz za morza na małą wyspę będzie zesłany.
Wybrałem na temat Napoleona Bonaparte tylko kilka wersetów z około 40 - w jednej tu nie podanej
używa nawet nazwiska cesarza tak zapisanego, cyt.: "N'Polleon" - ciekawe - tak się pisze jego
(Napoleona) nazwisko po starogrecku oraz - uwaga - nazywa go I Antychrystem. Drugim ma być
Hister (czyżby Hitler, który pochodził znad Dunaju z Austrii - po łacinie Dunaj nazywa się
Histerium). Trzecim ma być? - dowiecie się później - i wreszcie Czwartym - ten ostateczny
Antychryst (w odniesieniu do czterech wojen światowych, bo razem ma być sześciu Antychrystów -
ten ostatni przewidywany jest na rok 3797), ale on nie jest już naszym tematem, bo nie dotyczy III
wojny światowej.
A oto jak Nostradamus opisuje wybuch I wojny Światowej: