Kulturdepartementet Postlista 2011-12-09

Text-only Preview

Postlista
2011-12-09
Ingivare
Arendemening
Diarienummer
Handlaggare
Kulturdepartementet
Avropsforfragan avseende
Ku2011/1936/EXPCH
Gotemark
webbutvecklingstjanster
Ingestedt Maria
Antus Johan
Brev om att arkiven oppnas hos Ku2011/1937/MFI
SVT, SR och UR
Riksdagen, Bjorn Soder (SD) Riksdagsfraga nr. 2011/12:229 Ku2011/1938/KA
Linder Fredrik
Brott mot vart kulturarv
World Anti-Doping Agency, Skrivelse om bidrag WADA ar
Ku2011/1939/MFI
WADA
2012
Berwaldhallen
Hemstallan om medel till
Ku2011/1940/KV
Lindblad Ulrika
Osterjofestivalen
Brangstad Jakob
Begaran om att fa ta del av
Ku2011/1941/RFS
Eka Maria
allman handling
Nyhetsbyran Siren
Begaran om att fa ta del av
Ku2011/1942/KA
Unby Marika
allman handling
Nyhetsbyran Siren
Begaran om att fa ta del av
Ku2011/1943/MFI
Hoven Ingrid
allman handling
Skrivelser i arenden
Ingivare
Arendemening
Diarienummer
Handlaggare
Andreasson Denny m.fl.
Brev om oppna och tillgangliga Ku2011/1479/KV
Ringskog
bibliotek
Ferrada-Noli
Nicholas
Socialdemokraternas
Infor forordnanden i
Ku2011/1668/MFI
Kjellander Pia
riksdagskansli
Forvaltningsstiftelsen for
Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB
Moderata samlingspartiets
Infor forordnanden i
Ku2011/1668/MFI
Kjellander Pia
riksdagskansli
Forvaltningsstiftelsen for
Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB
Miljopartiet de gronas
Infor forordnanden i
Ku2011/1668/MFI
Kjellander Pia
riksdagskansli
Forvaltningsstiftelsen for
Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB
Folkpartiet liberalernas
Infor forordnanden i
Ku2011/1668/MFI
Kjellander Pia
riksdagskansli
Forvaltningsstiftelsen for
Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB
Sverigedemokraternas
Infor forordnanden i
Ku2011/1668/MFI
Kjellander Pia
riksdagskansli
Forvaltningsstiftelsen for
Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB

Miljopartiet de gronas
Infor forordnanden i
Ku2011/1668/MFI
Kjellander Pia
partistyrelse
Forvaltningsstiftelsen for
Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB
Folkpartiets riksdagskansli
Infor forordnanden i
Ku2011/1668/MFI
Kjellander Pia
Forvaltningsstiftelsen for
Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB
Socialdemokraterna, e-post
Infor forordnanden i
Ku2011/1668/MFI
Kjellander Pia
Forvaltningsstiftelsen for
Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB
Moderaternas
Infor forordnanden i
Ku2011/1668/MFI
Kjellander Pia
Riksdagskansli
Forvaltningsstiftelsen for
Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB
Bergstrom Peppe
Utlysning av anstallning som
Ku2011/1806/ISS
Wahlberg Mona
Kulturrad till den svenska EU-
representationen i Bryssel
Johansson Sofia
Brev om svensk TV utomlands Ku2011/1836/MFI
Dunas Jon

Document Outline