Kursusplan for Organisk Kemi for Biovidenskab

Text-only Preview


Kursusplan for 'Organisk Kemi for Biovidenskab' 230037 forar 2012

Uge Dato
Tidsrum Typea Emne
Undervisningsmateriale/opgaverb
Forelaeserc
6
6/2
13-15
F
Struktur og bindinger; syrer og baser
McMurry Kap. 1 (28p)
DS
McMurry Problem 1.1, 1.5, 1.8, 1.12, 1.16, 1.20

6/6
15-17
TO

McMurry Problem 1.13, 1.15, 1.17, 1.22, 1.33, 1.40, 1.41, 1.52, 1.53, 1.70,

1.71

8/2
8-12
F
Alkaner, funktionelle grupper og navngivning
McMurry Kap. 2 (32p)
DS
Organisk case 1 introduceres
McMurry Problem 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.9, 2.15, 2.17, 2.22, 2.24, 2.26
7
13/2
13-15
F
Alkener, alkyner, E/Z-isomeri
McMurry Kap. 3 (26p)
DS
McMurry Problem 3.1, 3.3, 3.6-3.9, 3.11

13/2
15-17
TO

McMurry Problem 2.29, 2.32, 2.49, 2.72-2.74, 3.2, 3.4, 3.20, 3.21, 3.40, 3.46


15/2
8-12
F
Spektroskopi
McMurry Kap. 13 (27p)
DS
McMurry Problem 13.1, 13.2, 13.6, 13.7, 13.9, 13.10, 13.13, 13.14, 13.18
Organisk case 1 afleveres
8
20/2
13-15
F
Spektroskopi fortsat
McMurry Kap. 13 (27p)
DS
Organisk case 2 introduceres
McMurry Problem 13.19-13.21, 13.24, 13.50, 13.51

20/2
15-17
TO

McMurry Problem 13.52-13.54, 13.67, 13.68, 13.72-13.74, 13.76


22/2
8-12
F
Stereokemi
McMurry Kap. 6 (25p)
DS
McMurry Problem 6.2-6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.12-6.14
9
27/2
13-15
F
Alkener og alkyners reaktioner; aromatiske
McMurry Kap. 4.1-4.5 og 5.1-5.4 (23p)
DS
stoffer
McMurry Problem 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.2-5.4, 5.7

27/2
15-17
TO

McMurry Problem 1.64, 2.40, 2.54-2.56, Eksamen Juni 2010, opg. 5 og april

2010, opg. 5

29/2
8-12
F
Nukleofil substitution
McMurry Kap. 7 (23p)
DS
McMurry Problem 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.9, 7.10, 7.14, 7.16, 7.19, 7.55
Organisk case 2 afleveres
10
5/3
13-15
F
Alkoholer, phenoler, ethere og svovl-analoger
McMurry Kap. 8 (30p)
JNMcMurry Problem ??

5/3
15-17
TO

McMurry Problem ??


7/3
8-12
F
Aldehyder og ketoner. Nukleofil addition.
McMurry Kap. 13 (23p)
JN
Organisk case 3 introduceres
McMurry Problem ??
11
12/3
13-15
F
Biomolekyler: kulhydrater
McMurry Kap. 14 (15p) og Noter om 'Kulhydrater' (8p)
JN
McMurry Problem ??

12/3
15-17
TO

McMurry Problem ??


14/3
8-12
F
Carboxylsyrer og carboxylsyre-derivater
McMurry Kap. 10 (39p)
JN
Organisk case 4 introduceres
McMurry Problem ??
Organisk case 3 afleveres
12
19/3
13-15
F
Aminer
McMurry Kap. 12 (21p)
JN
McMurry Problem ??

19/3
15-17
TO

McMurry Problem ??


21/3
8-12
F
Biomolekyler: aminosyrer, peptider og proteiner McMurry Kap. 15 (29p)
JN
McMurry Problem ??
Organisk case 4 afleveres
13
26/3
13-15
F
Biomolekyler: lipider og nukleinsyrer
McMurry Kap. 16 (28p) og Noter om 'Lipider' (3p)
JN
McMurry Problem ??

26/3
15-17
TO

McMurry Problem ??


28/3
8-12
F
Carbonyl -substitution og kondensation
McMurry Kap. 13 (23p)
JN
a F = forelaesninger, T = teoretiske ovelser. b McMurry = Fundamentals of organic Chemistry 7th Ed af John mcMurry. Noter = 'Noter til Kemi 230007 - Organisk og
bioorganisk kemi' af John Nielsen. Tilgaengelig pa Absalon. c DS = Professor Dan Staerk, JN = Professor John Nielsen.