L'home és un gran faisà en el món. PDF

Text-only Preview

-sr5-
L’home
es un
gran faisà
en el món
Herta Müller
Traducció de Ramon Monton
-sr5-
ÍNDEX
El sot
La granota de terra
L’agulla
La dàlia blanca
La màquina de cosir
Taques negres
La capsa
La navalla
La llàgrima
El jardí de carronya
La pedra a la calç
La pomera
El braç de fusta
La cançó
La llet
L’oriol
El rellotge de paret
L’eufòrbia
Els botons de puny
El gerro
Entre les tombes
Els galls
La marca de la mort
Les cartes gastades en beguda
La mosca
El rei dorm
Una gran casa
Deu leus
El tret
L’aigua no descansa
El gall cec
El cotxe vermell
La consigna secreta
L’oratori
La papallona de la col
La missa cantada
La bola ardent
El xuclet
L’aranya
La fulla d’enciam
La sopa d’herbes
La gavina
L’òliba jove
La cuina d’estiu
La guàrdia d’honor
Els gitanos porten sort
El corral d’ovelles
La creu de plata