Lap camera chong trom

Text-only Preview

Th hai Ngay 14/5/2012 Bay gi la [08:32:34] AM
Tim kim:
T khoa tim kim
DCH V LP CAMERA
H TR KHACH HANG
S lt xem: 170
Gi luc 10:14' 09/05/2012
04.36.43.56.68 (h tr)
Lp camera
H tr 1
Lp camera
Hotline: 0945 014 555
Nhu cu lp camera cho
H tr 2
gia inh, vn phong, sieu th, ca hang, nha xng mt h thng camera giam
sat, camera chng trm la vo cung cn thit vi tinh hinh kinh t, xa hi ang phat trin mnh m nh
Hotline: 0946.25.85.85
hin nay. Song song vi no la cac t nn xa hi va trm cp ngay cang gia tng.
CAMERA HA THANH la cong ty chuyen cung cp, thit k, lp t h thng camera, camera chng
Lien h bao gia:
trm: quan sat qua mng LAN, internet, TV...
SN PHM HOT
HS-CD3303
QTC-801
(Mo hinh lp t h thng camera)
HS-DH4093
Vi chc nng c bn la ghi hinh, Camera c ng dng rng rai trong lnh vc giam sat. Mt h
thng cac Camera lp t ti nhng v tri thich hp s cho phep bn quan sat, theo doi toan b ngoi
nha, c quan hay bt c khu vc mun quan sat nao khi khong co mt trc tip ti o.
Theo mt nh ngha n gin nht thi Camera la mt thit b ghi hinh. Vi mt chic Camera, bn co
th ghi li c nhng hinh nh trong mt khong thi gian nao o, lu tr va sau o bn xem li bt
HS-CT7140
c khi nao bn mun.
Chung toi chuyen thit k, thi cong va lp t cac h thng camera IP va camera thng. Sn phm
cht lng cao, nhp khu t cac nc nh Taiwan, Korea, Japan...
Vi i ng k thut vien chuyen nghip nhit tinh, phc v tt c vi khach hang. Chung toi cung cp
dch v thi cong, lp t h thng camera, camera chng trm, camera giam sat theo yeu cu va a
im ca quy khach hang
H thng gia inh
.Hay nhanh tay lien h vi CAMERA HA THANH va lp camera cho gia inh, vn phong, ca hang,
nha xng ca bn.
QUNG CAO
Cong ty TNHH Dch V va K Thut Ha Thanh
S 21 Ngo 896/ 10 Nguyn Khoai , Hoang Mai , Ha Ni
http://camerahathanh.com/detail/lap-camera.html

Lp camera
in thoi: 04.36.43.56.68
Hotline: 0945 014 555 hoc 0946.25.85.85
[Gi bn be] [Bn in]
+ PHN HI CA BN C V BAI VIT:
H ten (*):
Email (*):
Ni dung (*): (vui long vit ting vit co du)

Gi i
- H tr BBcode: [b], [i], [u], [strike], [code] [?]

- H tr Emotion ca Yahoo Chat [?]
CAC TIN KHAC
Khong co tin nao!
Quay li
Top

QUNG CAO
Trang ch
Email
Lien h
T vn, cung cp camera chng trm. Lap camera theo yeu cu.
Cong ty TNHH Dch V va K Thut Ha Thanh
S 21 Ngo 896/ 10 Nguyn Khoai , Hoang Mai , Ha Ni
T: 04.36.43.56.68
Email:
http://camerahathanh.com/detail/lap-camera.html[5/14/2012 8:32:40 AM]

Document Outline

    • ﾿