Makale - Rapor Yazım Kuralları

Text-only Preview


BAKENT UNVERSTES
KTSAD VE DAR BLMLER FAKULTES
AKADEMK YAZIM KURALLARI
KTAPCII
Yayina Hazirlayanlar:
Doan Kokdemir, PhD
Kurad Demirutku, MSc
Okan Cem Cirakolu, MSc
Guler Iin
Bahar Muratolu
Pelin Sayin
Zuhal Yeniceri, BA
ELETREL - YARATICI DUUNME VE
DAVRANI ARATIRMALARI LABORATUVARI
http://www.elyadal.org
Ankara
Ekim 2004

BAKENT UNVERSTES
KTSAD VE DAR BLMLER FAKULTES
ELYADAL DZS
NO: 2
Geniletilmi 2. Baski (2000 adet),
Ankara,
Ekim 2004
Kapak Tasarimi: Mete Yaman
Sayfa Duzeni: Doan Kokdemir
BAKENT UNVERSTES
KTSAD VE DAR BLMLER FAKULTES
ELETREL - YARATICI DUUNME VE
DAVRANI ARATIRMALARI LABORATUVARI
http://www.elyadal.org
Eskiehir Yolu 20. km Balica, 06530 Ankara
Tel: 0312 2341010 / 1726, 1721, 1674 Faks: 0312 2341043
e-posta: [email protected]

Onsoz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Akademik Yazim Kurallari Kitapcii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Yazin (Literature) Taramasi
ve Aratirma Probleminin
Belirlenmesi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Elde Edilen Kaynaklarin
Okunmasi ve Ozetlenmesi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Aratirma ve Analiz
Yontemlerinin Belirlenmesi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Veri Toplanmasi ve Analizi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bulgularin Yorumlanmasi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Aratirma Surecinin ve Bulgularin
Rapor Edilmesi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Aratirma Raporu Hazirlama
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bir Raporun Anatomisi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kapak Sayfasi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Oz (Abstract)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Giri (Introduction)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Yontem (Method)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bulgular (Results)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tartima (Discussion)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kaynakca (References)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ekler (Appendix)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aratirma Raporu Bicimi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Raporun Fiziksel Yapisi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Balik Sirasi ve Bicimi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Akademik Airmacilik (Plagiarism) ve
Doru Kaynak Gosterim ekilleri

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Airmacilik Ornekleri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Metin cinde Kaynak Gosterme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Metin cinde Alinti Yapma
(Quotation)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kaynak Gosterme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kaynakcada Kullanilan Kaynak
Belirtme Bicimleri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kaynakcada Kaynak Belirtme
Ornekleri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kitaplar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sureli Yayinlar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
nternet Kaynaklari
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Resmi Yayinlar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tezler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ansiklopedi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kaynakca Yazimi ile lgili Onemli
Hatirlatmalar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ekler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tablolar ve ekiller
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
EK 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kutuphane Taramalari
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kaynakca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Akademik YK 1
Onsoz
Akademik Yazim Kurallari Kitapcii'nin ilk baskisini Kurad Demirutku
ile 2000 yilinda hazirlamitik. O tarihten bu yana hem kitapciin basili
halini, hem de internet baskisini orencilerimizle ve ilgilenen akademis-
yenlerle ucretsiz olarak paylatik. Gelen oneri, eletiri ve geribildirimler
dorultusunda, Okan Cem Cirakolu bakanliindaki Guler Iin, Bahar
Muratolu ve Pelin Sayin'dan oluan bir ekip bu kitapcii yeniden ele aldi
ve oldukca titiz bir calima ile gelitirdi. Elinizde tuttuunuz ya da internet
aracilii ile temin ettiiniz bu kitapcik asil olarak onlarin urunudur.

ELYADAL'in gonullu bir caliani olan Mete Yaman kapak tasarimini ger-
cekletirdi ve Zuhal Yeniceri de kelime kelime son duzeltmeleri yapti.
Laboratuvar'in dier uyeleri de desteklerini her zaman hissettirdiler.
Bu tur calimalar kurumsal destekler olmadikca yurutulemezler. Bakent
Universitesi yonetimi de butun dier calimalarimiza gosterdii destei,
bu calima konusunda da bizden esirgemedi.
Laboratuvar adina bu calimanin gerceklemesine destek olan herkese cok
teekkur ederim. Umarim faydalanabileceiniz bir urun ortaya cikmitir.
Doan Kokdemir
Ekim 2004, Ankara

Akademik YK 2
Akademik Yazim Kurallari Kitapcii
Bu kitapcik, oncelikle dersler icin gelitirdikleri projeleri ya da hazirladik-
lari odevleri yazili olarak sunarken uymalari gereken kurallar (standartlar)
hakkinda orencileri bilgilendirmek amaciyla hazirlanmitir. Burada yer
alan yazim kurallariyla ilgili bilgiler profesyonel aratirmacilarin da kulla-
nabilecekleri bir ekilde duzenlenmitir. Ozellikle kullanilan kaynaklarin
yazilmasi konusunda surekli akilda tutulmasi gereken bilgileri kisa bir
bicimde sunarak etkili bir bavuru kaynai yaratilmaya caliilmitir. Ya-
zim kurallarinin detaylarina gecmeden once, bir raporun sunumuna ka-
dar gecen sureci kisa baliklar halinde ozetlemekte yarar vardir. Farkli bi-
lim dallarinin aratirma surecine yaklaimi deiebilir. Ornein, bazi bi-
lim dallarinda niceliksel (quantitative; Burns, 2000) yontemler airlikli
olarak kullanilirken, dier alanlarda niteliksel (qualitative; Berg, 1998) yon-
temler tercih edilmektedir. Balantili olarak, tumdengelim ve tumevarim
yaklaimlari da farkli aratirmacilarin kavrayi cabalarini yonlendirebilir.
Aratirma Sureci
Herhangi bir bilimsel disiplinde aratirma yapmanin temel amaci, o bilim-
sel alanin temel konusu uzerinde bilgi sahibi olmak ve temel kavrayilara
ulamaktir. Ornein bir astronomi uzmani icin temel konu evren ve evrenin
yildizlar, gokadalar, vb. bileenleriyken, bir sosyolog icin bu, toplum, bir
psikolog icin insan davranii ve zihinsel surecleri olacaktir. Sonucta, butun
bilimsel faaliyetlerin amaci varolu icindeki ileyiler hakkinda bilgi sahibi
olmaktir. ekil 1'de bir aratirma sureci modeli sunulmutur.
ekil 1. Bilimsel Aratirma Sureci (Bailey, 1987)
Aratirma
Literatur
Kaynaklarin
Probleminin
taramasi
Okunmasi ve
Belirlenmesi
Ozetlenmesi
Aratirma
ve Analiz
Yontemlerinin
Belirlenmesi
Aratirma
Bulgularin
Veri
Raporunun
Toplanmasi ve
Yorumlanmasi
Hazirlanmasi
Analiz

Akademik YK 3
Yazin (Literature) Taramasi ve Aratirma Probleminin Belirlenmesi
Akademik anlamda yeni bir uretim ortaya konmadan once ilk adim,
aratirmacinin belirledii konu balii hakkinda baka aratirmacilarin ne-
ler yaptiini gozden gecirmesidir. Bu aama uc nedenden dolayi onemli bir
aamadir:
* Calimak istediiniz konu hakkinda geni bir bilgi tabani oluturmaniza
yardimci olur.
* Ozel olarak yapmayi duunduunuz calimanin daha onceden yapilip
yapilmadiini orenerek, gerekirse konunuzda deiiklikler yaparak
ozgun bir katkida bulunmanizi salar.
* Raporunuzu hazirlarken zengin bir giri bolumu yazmaniza yardimci o-
lur.
Yazin taramasini ceitli uluslararasi bilimsel indekslerde yapabileceiniz gi-
bi, internet arama motorlariyla da geni ve guncel bilgilere ulamaniz mum-
kundur (Bkz. EK - 1). Her calimanin acik ve net bir ekilde belirlenmi bir
aratirma problemi/sorusu olmalidir. Bu aratirma sorusu, ceitli yontem-
lerle sinanabilir hipotezler/denenceler eklinde ifade edilmelidir. Ornein;
"Ders caliilan ortamin ders baarisina etkisi"ni (aratirma problemi) me-
rak eden bir aratirmaci, "Tek baina bir odasi olan orenciler, kardeleriyle
ayni odada yaayanlara gore daha baarili olacaktir" (hipotez) gibi ozel bir
beklentiyi sinayabilir.
Elde Edilen Kaynaklarin Okunmasi ve Ozetlenmesi
Yeterli gorulen miktarda kaynaa ulatiktan sonra ikinci aama bu
kaynaklarin okunmasi ve ozetlenmesidir. Okunan kaynaklari ozetle-
mek, okunanlarin akilda kaliciliini ve onemli detaylari da atlamamayi
salayacaktir. Ayrica rapor yazim aamasinda farkli kaynaklardaki bilgileri
birbirleriyle ilikilendirmek gerektiinde, makale, kitap gibi ozgun kaynak-
lara tekrar donmeye gerek kalmadan gerekli bilgiye hizlica ulamaya da
yardimci olacaktir.
Aratirma ve Analiz Yontemlerinin Belirlenmesi
Aratirmanin hipotezlerinin oluturulmasindan sonra, aratirmaci, hipo-
tezlerini nasil sinamasi gerektiine karar vermelidir. Aratirma sorusuna
bali olarak gozlem, ilikisellik (association) calimalari, ariv aratirmasi,
ya da deneysel calima gibi ceitli yontemler aratirmaci tarafindan secile-
bilir (Levin ve Fox, 2000).
Aratirmacinin ikinci olarak vermesi gereken karar, toplayacai verileri
ne tur istatistiksel yontemlerle analiz edeceidir. Bir aratirmaci, kategorik
(nominal), sirasal (ordinal), aralik (interval) ve oran (ratio) olcekler olmak
uzere dort farkli olcekte veri toplayabilir. Her veri turu icin uygun analizin
belirlenmesi de gerekmektedir. Kategorik deikenlere parametrik olma-
yan analiz yontemleri uygulanirken, surekli deikenlere parametrik ana-
lizler uygulanir.

Akademik YK 4
Veri Toplanmasi ve Analizi
Aratirma yonteminin ve analiz yontemlerinin belirlenmesinden sonra,
aratirmaci veri toplamaya balayabilir. nsanlarin denek/katilimci olarak
yer alacai aratirmalarda, veri toplama aamasinda dikkat edilmesi onem-
li olan iki onemli etik unsur vardir. Birincisi, aratirmaci aratirmaya katilan
bireylerin onayini almali ve katilim gonulluluk temelinde olmalidir. Bunun
icin gerekirse katilimcilara karilikli sorumluluklar uzerinde mutabik ol-
mak icin yazili bir form verilerek imzalatilabilir (informed consent form).
Ayrica veri toplandiktan sonra katilimcilara aratirmanin amacini ve
beklentileri iceren yazili veya sozlu bir aciklama da yapilmalidir (debrief-
ing). kinci olarak, aratirma sirasinda katilimcilarin psikolojik veya duygu
durumlarini etkileyecek birtakim manipulasyonlar yapilmasi soz konusu
ise, aratirma sonunda katilimcilar aratirma oncesindeki psikolojik veya
duygu durumlarina dondurulmelidir.
Bu aamayi, orneklemden toplanan verilerin analizi takip eder. Gunumuz-
de, cok ceitli istatistiksel analiz paket programlari geni olanaklar sun-
maktadir. Bunlar arasinda sosyal bilimlerde siklikla kullanilan Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) paket programi ornek verilebilir.
Bulgularin Yorumlanmasi
Aratirmaci, analizlerini tamamladiktan sonra iki sonucla karilaabilir.
Birincisi hipotezlerinin dorulanmasi (yanlilanamamasi), ikincisi ise
yanlilanmasi olabilir. Her iki durumda da bulgularin mevcut literaturle
ne tur bir oruntuye ve/veya uygunlua (ya da catimaya) sahip olduu ve
bunun nedenlerinin ne olabilecei hakkinda yeni fi kirler uretilmeli ve bun-
lar da rapora dahil edilmelidir. Bundan sonra ayni konuda calima yapa-
cak aratirmacilari bilgilendirmek amaciyla, soz konusu calimanin ozel-
likle yontem kismindaki eksiklikler de bu bolumde yazilir.
Aratirma Surecinin ve Bulgularin Rapor Edilmesi
Son olarak aratirmaci, bulgularini bilimsel toplum ile paylaima acmalidir.
Bunun icin de yukarida ozetlenen aratirma surecinin tum aamalarini bi-
limsel bir rapor haline getirerek aratirmacinin konusuyla/alaniyla ilgili
olan bilimsel bir dergiye yollamasi gerekir. Bu kitapciin bundan sonra-
ki bolumlerinde, bu raporu hazirlama surecinin teknik ayrintilarina giri-
lecektir.

Akademik YK 5
Aratirma Raporu Hazirlama
Temel tanimiyla aratirma raporu, bilimsel bilginin paylaimi icin kullanilan
bir tur yazili iletiim bicimidir. Tum iletiim bicimlerinde olduu uzere
raporun belli bir kitleye bir mesaj iletmesi gerekmektedir. Bu mesajin iletil-
mesinde kullanilacak bicim ve verilecek bilgilerin sunuluu, mesajin anlailir
bicimde hedef kitleye ulamasini salayacaktir. Dolayisiyla bu bolumde
amaclanan, bilimsel raporlarin yazilmasinda izlenecek etik ve teknik yon-
temler hakkinda okuyucuya bilgi sunmaktir. Aratirma raporlarinin yazili
sunumu dergiden dergiye farklilik gosterebilir; bu nedenle kitapcikta
yaygin olarak kullanilan APA (American Psychological Association, 2001)
rapor yazma ekli referans olarak alinmi ve ozellikle internet uzerinde-
ki bilgilerin nasil yazilacai gibi yeni sorunlar icin de oneriler getirilmitir.
Herhangi bir rapor hazirlama kriterine alitiktan sonra bunun uzerinde,
calimanizi gondereceiniz derginin ya da raporu sunacainiz dersin farkli
isteklerini rahatlikla uygulayabilirsiniz. Bu konuda APA'nin bize saladii
kazanc, oldukca ayrintili bir bicimde hazirlanmi olmasidir.
Bir Raporun Anatomisi
Kapak Sayfasi: Kapak sayfasi makalenin baliinin, yazar(lar)in ve
bali bulunulan kurumun adinin yer aldii sayfadir. Bunlara ek olarak
kapak sayfasinda makalenin/raporun kisa bir balii da bulunur. Kisa
balik en cok 50 karakterden olumalidir. Ornein; "Oz-Yeterlilik ve teki
Performans: Meta-analitik Bir Calima" eklinde bir balii olan bir rapor
icin "Oz-yeterlilik ve Performans" gibi bir kisa balik kullanilabilir.
Oz (Abstract): Oz, bir makalenin oldukca kisa olan bilgilendirici bir ozeti-
dir. Oz hazirlanirken goz onunde bulundurulmasi gereken olgu, okuyucu-
nun ozu okuyarak makalenin/raporun icerii ve bulgulari hakkinda genel
bir fi kre sahip olabilmesini salamaktir.
yi bir oz nasil olmalidir? Oncelikle; oz, raporun amacini ve iceriini doru
ve yeterli bir ekilde iletmelidir. kinci olarak, cumleler (ozellikle ilk cumle)
gerekli, doru ve yeterli bilgiyi verecek kadar ozet olmalidir. Cumleler, birin-
ci tekil ve coul kii kullanilmadan, edilgen catida ve gecmi zaman kipinde
kurulmalidir. Oz, boluklar dahil 960 karakteri (yaklaik 120 kelime) gecme-
melidir. Ozde; aratirmanin konusu, deneklerin/ katilimcilarin/ornek-
lemin ozellikleri, hipotezler, veri toplama araclari ve bulgular kisaca belirtil-
melidir. Oz, kapak sayfasindan sonra, ayri bir sayfa olarak ve blok hizalama
ile yazilmalidir. Son olarak, anahtar kelimeler ozun sonuna eklenmelidir.
Turkce yazilan bir makalenin ngilizce ozeti de cou zaman dergiler
tarafindan istenir. Bu ozet yukarida belirtilenlerden farkli olarak daha
ayrintili olmali ve raporun giri, yontem, sonuc ve tartima kismindaki
bilgiler ozetlenmelidir. Yazdiiniz makaleye bali olarak 3000 - 3500 ka-
rakterlik bir ngilizce ozet (summary) yeterli olacaktir. ngilizce anahtar ke-
limeler ozun (abstract) sonuna eklenmelidir.