Matematik Analizi

Text-only Preview

MATEMATKANALZ
Matematikte4lemYoktur:
Matematiktesadeceikiilem(toplamavecikarma)vardir.Carpmavebolmenematematikte
nedeDunya'ninherturlui ndevardir.Kisacacarpma/bolmediyefi l/ilem/faaliyetyoktur.Mesela
sizpastayibolmuyorsunuz,pastadandilimlercikariyorsunuz.
Carpma(Toplama)
6*7demek=6tane7'yitoplademektir.
6*7=7+7+7+7+7+7=42
Bolme(Cikarma)
10/2demek=10'danikierikiercikar(10'dakactane2var)demektir.
10/2=1022222=0,2'lerisayin5adet(Bolum5,Kalan0)
10/3=10333=1(Bolum3,Kalan1)
0(Yok/Yokluk):
http://tr.wikipedia.org/wiki/0_(say%C4%B1)
0ilehicbirilemyapilamaz.Yokolan(Yoklukifadeeden)bireyleilemolmaz.
03(0'dan3cikar),0/3(0'dan3'ercikar),3/0(3'ten0'arcikar),,0*3(0tane3'utopla)demekakla
aykiridir.
Yokluk3Varlik=YokLira3Lira=YoktanVarlikCikarma=YoktanVariCikar=YokOlaneyi
CikarmayaCalima=?
3VarlikYokluk=3LiraYokLira=VardanYoklukCikarma=VardanYokuCikar=YokOlan
eyiCikarmayaCalima=?
Yokluk+3Varlik=YokLira+3Lira=YoklaVarliiToplama=YoklaVariTopla=YokOlaneyi
ToplamayaCalima=?
3Varlik+Yokluk=3Lira+YokLira=VarlaYokluuToplama=VarlaYokuTopla=YokOlan
eyiToplamayaCalima=?
3Varlik*Yokluk=3Lira*YokLira=3KereYokLira=YokLira+YokLira+YokLira
Yokluk*3Varlik=YokLira*3Lira=Yokkere3Lira=?
3Varlik/Yokluk=3Lira/YokLira=3LiraYokLira=?

Yokluk/3Varlik=YokLira/3Lira=YokLira3=?
NegatifSayiOlmaz:
0hicbirilemegiremeyince,0'inaltidiyebirsayiduunulemez.
KesirliSayiOlmaz:
Bolmeilemiolmayincakesirlisayiolamaz.