Micro-macramé bloemenarmband

Text-only Preview

Micro-macramé bloemenarmband
Benodigdheden
Voor een armband van ong. 20 centimeter:
- C-Lon koord (koord, geen draad!); 6 koorden met elk een lengte van 1,70 meter en 2
koorden met een lengte van 1 meter
- rocail es 11/0
- 1 kraaltje, 4 mm (bij voorkeur met een gat waar 2 koorden doorheen kunnen)
- 1 knoop
- blanke nagellak
- schaar
- spelden
- kurken memobord (of iets anders waarop je het project kunt spelden)
– naald en draad
Gebruikte knopen
- hele weitasknoop
- koeieknoop
- halve knoop
Het patroon is gebaseerd op de bladvorm ('leaf shaped design').
Speciale techniek: het meerderen en minderen van koorden. Dit wordt uitgelegd.

Instructies
1. Pak al e 6 strengen met de lengte van 1,70 m en maak een knoop ongeveer in het midden
van de 6 strengen. De andere twee strengen met een lengte van 1 meter worden later
gebruikt. Het gedeelte waarmee je gaat werken moet een paar centimeter langer zijn dan het
andere deel. Hiermee ga je namelijk de lus maken waar straks de knoop door moet, voor de
sluiting van de armband. Het ligt dus een beetje aan de grootte van de knoop hoe lang die lus
gaat worden. Speld de knoop vast op het bord.
Leg aan elke kant 1 streng opzij. Pak de overige 4 strengen vast, draai die om een speld heen
en speld die recht naar beneden vast. De strengen mogen best een beetje strak staan; dat
werkt zelfs gemakkelijker.

2. Maak nu met de 2 strengen die opzij gelegd zijn een
hele weitasknoop om de 4 binnenste strengen heen. Rijg
aan 1 kant 1 rocaille op het koord. Als je rechts kiest,
doe dat zelfde straks dan ook bij de rest.
3. Maak nu nogmaals een hele
weitasknoop.

4. Knoop een hele rij op deze manier. Als je het geknoopte stuk dubbelvouwt,
dan moet het om je knoop heen passen.
5. Maak nu de geknoopte rij los, maak de grote knoop los, en maak een lus. Speld de lus
precies in het midden vast. Verdeel de 12 strengen in 3 pakketjes van 4 koorden: 4 koorden
links (vanaf links gezien koord 1, 2, 3 en 4), 4 koorden in het midden (5, 6, 7 en 8) en 4
koorden rechts (9, 10, 11 en 12). Hiermee ga je weitasknopen maken. Begin met het
middelste pakketje. Pak de binnenste 2 koorden, draai die om een speld en prik ze recht naar
beneden vast. Om deze koorden heen ga je met het koord meteen rechts en links van deze
beide koorden 1 hele weitas knoop maken om de lus dicht te maken. Maak ook 1 hele
weitasknoop links en ook eentje rechts.

6. Maak een horizontale geknoopte lijn. Koord 1 (vanaf links gezien) wordt het werkkoord en
al e andere 11 koorden gaan de lijn vormen. Begin met koord 2 en eindig met 12. Maak met
elk koord een halve knoop om het werkkoord heen. Trek het werkkoord bij het knopen naar
rechts.

Zie op de foto hier links het
resultaat.
8. Begin nu met het eerste blaadje. Leg (vanaf links gezien) de koorden 9, 10, 11 en 12 opzij.
Die doen even niet mee. Koord 8 wordt het werkkoord waarop met de eerste 7 koorden halve
knopen worden gelegd, beginnend met koord 7, dan 6, dan 5 etc. De lijn moet schuin links
naar beneden. Trek het werkkoord dus schuin naar beneden naar links tijdens het knopen.

9. Rijg nu rocail es op de koorden. 1 op koord 2, 2 op koord 4 en 1 op koord 6. Koord 8 is
wederom het werkkoord en met de eerste 7 koorden worden hierom heen weer halve knopen
gelegd. Qua vorm volg je gewoon de rocailles en trek je de knopen dicht tegen de kraaltjes
aan. Je krijgt dan helemaal vanzelf de bladvorm, zonder veel moeite.

Op de foto rechts is het
resultaat te zien.
10. Maak een tweede blaadje, en wel als volgt. Speld de eerste 4 koorden opzij. Die doen even
niet mee. Pak nu wel de laatste 4 koorden die je bij het eerste blad niet hebt gebruikt erbij.
Koord 5 (vanaf links gezien) wordt het werkkoord. Maak met de laatste 7 koorden halve
knopen om het werkkoord heen, beginnend met koord 6, dan 7 etc. Trek het werkkoord
schuin naar beneden, naar rechts.

11. Rijg vervolgens rocail es op de koorden. 1 op koord 11, 2 op koord 9 en 1 op koord 6.
Koord 5 is weer het werkkoord en met de laatste 7 koorden wordt weer een halve knoop om
het werkkoord gemaakt, beginnend met koord 6. Volg de vorm van de rocailles weer.

Zie de foto rechts voor het resultaat.
12. Herhaal nu de stappen 6 tot en met 11 en maak in totaal 6 blaadjes.
13. De armband moet
nu breder gemaakt
worden: van 12 naar
16 koorden. Verdeel
de 12 koorden in
porties van 4. Maak
nu een horizontale
geknoopte lijn,
startend vanaf rechts
(of links, als daar je
laatste blad eindigt).
Het meest rechter
koord is nu het
werkkoord. Maak een
halve knoop met
(vanaf links gezien) de
koorden 11, 10 en
vervolgens 9.