Najlepszy sennik online w Internecie

Text-only Preview

Sennik Online
Dzisiaj wszystko o tym czym jest
sennik i jak interpretowa sny

Sny na liter A"
* Adwokaci - wynajmowa adwokata - dobre
rokowania dla wanej sprawy
* Adwokat - sprzecza si z adwokatem - masz
szans wygra zadawnion spraw widzie
adwokata - wezwanie sdowe lub za nowina
wynajmowa adwokata - dobre rokowania dla
wanej sprawy
* Aeroplany - Podro ewentualnie zmiana
dotychczas prowadzonego ycia
* Afera - Spodziewaj si powikszenia rodziny
* http://www.sennikonline.pl/znaczenie-snow/a/

Sny na liter B"
* Bal - rado bdziesz wiadkiem wesela i na bal - bardzo dobre
widoki widzie bal - pomylno w interesach by na balu -
odziedziczysz spadek powodzenie z alem opuszcza bal - szczliwe
maestwo
* Bal (zabawa) widzie - bdziesz niedugo wiadkiem zarczyn lub
lubu - i na bal - doznasz wielkiej przyjemnoci i radoci -
taczy na balu - masz bardzo dobre widoki
* Balansowa - Nie puszczaj si na ryzykowne przedsiwzicia
* Balansowa (chodzi po linie lub drku) - nie puszczaj si na
ryzykowne przedsiwzicia
* Baldachim - sta pod nim - doznasz czci
* http://www.sennikonline.pl/znaczenie-snow/b/

* Caowa - kogo w rk - masz dobre widoki l - pikne dziewczta -
niedugo lub - mczyzn - niewierno - chcie a nie mie -
smutek - ziemi - troska i upokorzenie - osoby zamne - kotnia i
spor - dzieci - duo radoci w yciu - kogo - strze si
niewiernoci - caowanym() by - masz faszywych przyjacio
* Celnik - gdy caujesz kogo w rk - wroy Ci to dobre widoki; kiedy
caujesz mczyzn - znak to e czeka Ci poegnanie; jeeli caujesz
chopcow - przepowiada Ci to zdrowie; gdy caujesz dziewczta
kobiety - przed Tob wielka rado; kiedy jeste przez kogo
caowany - przestroga to przed faszywym przyjacielem
* Celowa - nie daj si odwie od zamiaru
* Cement - znajdziesz wiern przyja
* Cennik - czyta - niemie wiadomoci
* Centuria - dugie ycie
* http://www.sennikonline.pl/znaczenie-snow/c/

Senniki Online w Internecie
* Polecam dwa senniki w Internecie:
* http://www.sennikonline.pl
* http://sennik.me