OPTOND CD THEORIE

Text-only Preview

R. Geraerds Thesingh
Optond CD theorietoets
er mist veel informatie, omdat het meeste al bekend is van de praktijklessen en
het niet nodig is iets op te schrijven wat iedereen al weet. Bijv. PERRLA()RAPD en
FA/CFC/SFC/HC/PFC. Succes.Anamnese:
1. Vragen stellen en noteren
2. Differentiaal diagnose (lijst met mogelijk aandoeningen opstellen)
3. Noteer welke testen je wilt doen.
4. Welke ziektes kan je na de test in of uitsluiten?
5. Schrijf diagnose op
6. Plan van aanpak: klinisch oordeel, hoe en wat vertel je patient, wanneer
weer terugzien voor controle.


Anisocorie: ongelijke pupilgrootte
Oorzaken:
Horner syndroom
(sympathische blok)
NIII-parese
(parasymatische blok)
Adie
(parasympatisch blok)
Trauma
(mechanisch)
Medicatie


Visuele baan:
Bestaat uit:
Retina, choroidea, ganglioncellen, zenuwvezellaag,
nervus opticus, chiasma opticum, post-chiasmale structuren.


Dr. Faloppe
Florida
DurationFrequency
ReliefLocation
FrequencyOnset
Associated symptomsRelief
LocationIntensity
OnsetDuration
PainAssociated symptoms
Prescription medication
Exacerbating factors


SOEP
Subjectief (anamnese)
Objectief (externals)
Evaluatie (diagnose)

R. Geraerds Thesingh
Plan (conclusie, advies, wanneer terugkomen etc.)
Sinussen
Sinus frontalis: boven de ogen iets nasaal.
Sinus maxillaris: rechst en links van je neusgaten bij de botjes onder je oog.
Sinus sphenoidalis: aan het einde van je kaakbot.

Lymfeklieren
pre-auriculair: aan het einde van je kaakbot
submandibulair: onder je tongspier

Van Herrick
Optic section 60 graden laten invallen op rand limbus/cornea
Twee lijnen zichtbaar. Afstand tussen die twee lijnen geeft kamerhoekgrootte
aan.

Past de lijn twee keer in, dan is van herrick gradatie ook 2.

Gradatie:
0
Extreem nauw, bijna zeker kamerhoekafsluiting!
1
Groot risico kamerhoekafsluiten
2
Gemiddeld risico afsluiting
3
Nauwelijks risico
4
Nauwelijks risicoConical beam
40-50 graden, begin met 16x vervolgens 25x en 40x
Helderheid VOK bepalen, controleer op cellen en flare.

Episcleritis
Ontsteking oppervlakige laag sclera (episclera)
Geen echte pijn, wel onaangenaam en tranend.

Scleritis
Ontsteking sclera, ernstiger dan episcleritis.
Intense pijn.

Uveitis
Ontsteking van de uvea (laag van het netvlies)
Diepe pijn, slechtere visus, fotofobie, hoofdpijn, afwijkende oogdruk.

Iritis
Ontsteking van de iris
Pijn, fotofobie, rood oog, wazig zicht.