pdf

Text-only Preview

Potwierdzenie Transakcji
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
97201599754
Data księgowania:
20.09.2010
Data transakcji:
20.09.2010
Rachunek winien (Nadawca):
Rachunek ma (Odbiorca):
ING Bank Śląski S.A.
BRE Wydz.Bankowości Elektronicznej
65 1050 1070 1000 0090 4295 8190
60 1140 2004 0000 3502 6680 0642
PAPROT PAWEŁ
Mateusz Wdzięczny
ŁAGODNA 22/10
Toruńska 39/10
43-300 BIELSKO-BIAŁA
88-140 Gniewkowo
Tytuł:
Szczegóły operacji:
Kwota:
NOKIA E52 gwar komplet, 1GB,
545,00
folia,nowy, bdbCENA
(numer 1238637338)
Waluta:
nick krispawel
PLN
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie realizacji polecenia przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
Prawa bankowego (Dz.U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.
Strona: 1
z
1