pochodne

Text-only Preview


Wzory na pochodne:
Waciwoci pochodnych:


1. C 0
1. f
x g x f

x gx


2. n
x
n 1
nx
2. f
x g x f

x gx


3. x 1
3. a f

x a f

xa
a
4. f
x g x f

xgx f xgx
4.


2
x
x

f x f xgx f xgx

5.

x
1
5.

g
x
g
x 2
2 x6. x
a
x
a ln a


Wzory przydatne w liczeniu pochodnych:
7. x
e
x
e

a


x

b
a
b
x x
a

1
8.
log
x ln a
1


a


x
x
1
9.
ln

a
x
x

10. sin x cos x

11. cos x sin x


tgx
1
12.

2
cos x


ctgx
1
13.

2
sin x


x
1
14.
arcsin

2
1 x


x
1
15.
arccos

2
1 x


arctgx
1
16.
2
x 1
1

17. arcctgx 2
x 1

eTrapez Usugi Edukacyjne E-learning Krystian Karczyski
www.etrapez.pl
Tel. 603 088 274