Postupak sređivanja dokumenata za novorođeno dijete

Text-only Preview

24.02.2010.
Postupak sređivanja dokumenata za novorođeno dijete
Postupak sređivanja dokumenata za novorođeno dijete
Županija Grad Zagreb, općina Črnomerec
Sažetak koraka:
1.
Rodilište
Otpusno pismo iz rodilišta.
2.
Matični ured
Prijava djeteta u maticu rođenih.
3.
MUP
Vađenje MBG djeteta, prijava prebivališta djeteta i vađenje uvjerenja o prebivalištu za roditelje.
4.
Gradski ured za zdravstvo i branitelje
Podnošenje zahtjeva za isplatu pomoći za opremu novorođenčeta.
5.
Područni ured/ispostava HZZO (ili tvrtka roditelja)
Prijava djeteta za zdravstveno osiguranje.
6.
Područni ured/ispostava HZZO
Podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne pomoći za opremu novorođenčeta.
7.
Porezna uprava
Upis djeteta na poreznu karticu.

1/8

24.02.2010.
Postupak sređivanja dokumenata za novorođeno dijete
1. Rodilište
Otpusno pismo iz rodilišta.
Kod izlaska iz rodilišta.
Dokumenti koje treba dobiti:
-
otpusni list, 1 original
-
otpusnica, 1 original
Postupak:
-
nema
2. Matični ured
Prijava djeteta u maticu rođenih.
Adresa: Trg Francuske Republike 15, Črnomerec, Zagreb
Telefon: 01/610-1725, matični ured
Radno vrijeme:
8:30-15:30, nema pauze
U općini gdje se nalazi rodilište.
U roku od 28 dana od rođenja djeteta.
Moraju doći oba roditelja.
Prethodno treba odlučiti o imenu djeteta.
Dokumenti koje treba donijeti/imati:
-
otpusno pismo iz rodilišta, nije neophodno
-
izvod iz matice vjenčanih, na uvid
-
osobne iskaznice oba roditelja, na uvid
-
obrazac "Zahtjev za izdavanje isprava iz matice rođenih i knjige državljana" (dobije se u
matičnom uredu ili print)
-
biljezi 20kn rodni list + 20kn izvadak + 20kn domovnica
-
novci cash 4kn rodni list + 5kn izvadak + 5kn domovnica
Jedinstveni obrazac za izdavanje sva tri dokumenta se dobije u matičnom uredu besplatno ili se mogu
downloadati i isprintati dva obrasca, jedan za rodni list i izvadak iz matice rođenih (https://e-
uprava.apis-it.hr/ link "Matice", link "zahtjevi", klik na "Matice rođenih"; file zahtjev_rod.pdf), drugi za
domovnicu (zahtjev_dom.pdf).
Na zahtjevima se zaokruže redni brojevi pored dokumenata za koje se traži izdavanje (dakle, može
jedan zahtjev za više dokumenata).
Dokumenti koje treba dobiti:
-
zapisnik o prijavi rođenja djeteta, 1 original
-
rodni list djeteta, 1 original
-
izvadak iz matice rođenih djeteta, 1 original
-
domovnica djeteta, 1 original
-
potvrda o OIB-u djeteta, 1 original
Napraviti kopije rodnog lista (5) i domovnice (2).
Postupak:
1. provjeriti telefonom u matičnom uredu da li je rodilište prijavilo rođenje djeteta
2. ispuniti obrazac (može i kod matičara)
3. predati formulare, dokumente i biljege, prvi kat, soba 25
4. uzeti dokumente dane na uvid i nove dokumente
2/8

24.02.2010.
Postupak sređivanja dokumenata za novorođeno dijete
3. MUP
Vađenje MBG djeteta, prijava prebivališta djeteta i vađenje uvjerenja o prebivalištu za roditelje.
Adresa: Petrinjska 30, Zagreb
Telefon: informacije 01/4563 670, 01/4563 671
Radno vrijeme:
pon-pet 07:30-19:00
Ako roditelji nisu prijavljeni na istoj adresi, dovoljno je da roditelj na čijoj adresi neće biti prijavljeno
dijete potpiše izjavu da je suglasan da dijete bude prijavljeno na adresu drugog roditelja. Tu izjavu
službenica na šalteru dopiše na obrazac za prijavu boravišta (ne treba dodatno potpisivati). Dakle, na
MUP treba ići roditelj na čijoj adresi neće biti prijavljena beba.
Dokumenti koje treba donijeti/imati:
-
rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih djeteta, na uvid + kopija
-
domovnica djeteta, na uvid + kopija
-
osobne iskaznice oba roditelja, na uvid
-
obrazac prijave prebivališta (dobije se u MUP-u ili print)
Obrazac se dobije u MUP-u ili se može downloadati i sprintaiti
(http://www.mup.hr/UserDocsImages/upute_obrasci/Obrazac_1.pdf; file Obrazac_1.pdf)
Dokumenti koje treba dobiti:
-
uvjerenje o MBG-u djeteta
-
potvrda o prijavi prebivališta za dijete
-
uvjerenja o prebivalištu za Gradski ured za zdravstvo i branitelje (svrha “novčana naknada”)
-
uvjerenje o prebivalištu djeteta
-
uvjerenje o prebivalištu majke
-
uvjerenje o prebivalištu oca
-
uvjerenja o prebivalištu za HZZO (svrha “oprema za novorođenče”)
-
uvjerenje o prebivalištu djeteta
-
uvjerenje o prebivalištu roditelja na čiju adresu se prijavljuje dijete
Napraviti jednu kopiju uvjerenja o MBG-u i, ako se želi zadržati originale, po jednu kopiju svakog
uvjerenja o prebivalištu.
Postupak:
1. ispuniti obrazac
2. predati obrazac i dokumente (sve se obavlja na istom šalteru, prizemlje, uzeti broj za “prijave”)
3. uzeti dokumente dane na uvid i uvjerenja (7 papira)
3/8

24.02.2010.
Postupak sređivanja dokumenata za novorođeno dijete
4. Gradski ured za zdravstvo i branitelje
Podnošenje zahtjeva za isplatu pomoći za opremu novorođenčeta.
Adresa: Vodnikova 14, Zagreb
Telefon: informacije 01/6100-384, 01/6100-393, 01/6100-347
Radno vrijeme: 8:30-11:30, 12:00-15:00
Visina novčane pomoći za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva iznosi 3.600,00 kuna koje će se
isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 3 kalendarske godine (stanje 12/2009).
Ako oba roditelja nisu prijavljena na istoj adresi, zahtjev se podnosi u ime roditelja na čijoj je adresi
prijavljeno dijete (zahtjev može predati i drugi roditelj).
Dokumenti koje treba donijeti/imati:
-
osobna iskaznica roditelja koji podnosi zahtjev, na uvid + kopija
-
uvjerenje o prebivalištu za majku, original ili kopija
-
uvjerenje o prebivalištu za oca, original ili kopija
-
uvjerenje o prebivalištu za dijete, original ili kopija
-
rodni list djeteta, na uvid + kopija
-
uvjerenje o MBG-u djeteta, na uvid
-
MBG oca, za popunjavanje obrasca (dokument nije potreban)
-
MBG majke, za popunjavanje obrasca (dokument nije potreban)
-
kartica tekućeg računa roditelja u čije ime se podnosi zahtjev, na uvid
-
obrasci zahtjeva (na šalteru ili print)
-
biljezi 20kn (za upravnu pristojbu)
-
bilo koji dokument koji referent zaključi da je potreban
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za novorođeno dijete može se downloadati i
isprintati. Obrazac se sastoji iz dva papira: zahtjev za pomoć i izjave o suglasnosti drugog roditelja za
isplatu na ime roditelja podnosioca zahtjeva na jednom papiru (dvostrano) i izjave o računu za isplatu
na drugom papiru.
(http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/Zahtjev%20za%20dje%C3%84%C5%A4ji%20TISKANICA.do
c ; file Zahtjev za dječji TISKANICA.doc)
Dokumenti koje treba dobiti:
-
potvrda o urudžbiranju zahtjeva
Postupak:
1. ispuniti zahtjev i izjave
2. drugi roditelj treba potpisati (kod kuće) izjavu o suglasnosti za isplatu
3. obrasce i dokumente odnijeti na provjeru, prizemlje lijevo, soba 36
4. uzeti dokumente dane na uvid
5. obrasce i kopije dokumenata odnijeti u urudžbiranje, soba 40
6. uzeti potvrdu o urudžbiranju
4/8

24.02.2010.
Postupak sređivanja dokumenata za novorođeno dijete
5. Područni ured/ispostava HZZO (ili tvrtka roditelja)
Prijava djeteta za zdravstveno osiguranje.
Adresa: Jukićeva 12, Zagreb
Telefon: 01/4882-100
Radno vrijeme: 08:00-16:00
Ovaj korak može napraviti i tvrtka u kojoj je zaposlen roditelj preko kojeg se želi dijete prijaviti na
zdravstveno osiguranje, ali je onda potrebno čekati kopiju obrasca "Tiskanica-3" koja je nužna za
podnošenje zahtjeva za jednokratnu pomoć.
Dakle, prije odlaska u HZZO treba skočiti u tvrtku roditelja preko kojeg se želi dijete prijaviti na
zdravstveno osiguranje po ispunjeni i ovjereni obrazac "Tiskanica-3", pa s njim u HZZO prijaviti dijete i
odmah zatim u drugoj sobi podnijeti zahtjev za pomoć.
Dokumenti koje treba donijeti/imati:
-
rodni list djeteta, na uvid + kopija
-
uvjerenje o MBG-u djeteta, na uvid + kopija
-
potvrda o prijavi prebivališta djeteta, na uvid + kopija
-
uvjerenje o prebivalištu roditelja na kojeg se prijavljuje dijete, na uvid
-
obrazac zahtjeva ovjeren u tvrtki roditelja ("Tiskanica-3")
Obrazac zahtjeva se zove "Tiskanica-3" i može se kupiti u Narodnim Novinama (provjeriti u tvrtki
roitelja – možda ga imaju).
Dokumenti koje treba dobiti odmah:
-
potvrđena kopija ispunjenog obrasca "Tiskanica-3" (primjerak osiguranoj osobi)
-
potvrđena kopija ispunjenog obrasca "Tiskanica-3" (primjerak za podnositelja)
-
potvrda zdravstveno osigurane osobe (privremena iskaznica) za dijete
Potvrđena kopija ispunjenog obrasca "Tiskanica-3" zajedno sa privremenom iskaznicom služi kao
zdravstvena iskaznica za dijete dok se ne dobije prava iskaznica.
Dokumenti koje treba dobiti kasnije:
-
zdravstvena iskaznica djeteta (za cca 2 do 3 mjeseca)
Postupak:
1. ispuniti obrazac "Tiskanica-3"
2. ovjeriti obrazac "Tiskanica-3"u tvrtki roditelja
3. predati obrazac i dokumente (prvi kat lijevo, sobe 17, 18 i 19)
4. uzeti dokumente dane na uvid i kopiju obrasca "Tiskanica-3"
6. Područni ured/ispostava HZZO
Podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne pomoći za opremu novorođenčeta.
Adresa: Jukićeva 12, Zagreb
Telefon: 01/4882-100
Radno vrijeme: 08:00-16:00
Isplaćuje se majci kada je ona direktni osiguranik, a ocu kada je majka osigurana preko njega kao član
obitelji.
Uvjeti i način korištenja pomoći dani su u Pravilniku ministarstva zdravstva (http://www.hzzo-
net.hr/dload/pravilnici/11_01.pdf; file 11_01.pdf). Pravilnik kaže da treba izvod iz matice rođenih, a
skoro svudje na webu piše da treba rodni list – bilo koje od to dvoje je OK.
Visina naknade je određena Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2008.g. (file
2008_03_28_944.html) i iznosi 2.328,20 kn (nije promijenjeno u 2009.).
Dokumenti koje treba donijeti/imati:
-
rodni list ili izvod iz matice rođenih djeteta, na uvid + kopija
-
domovnica djeteta, na uvid + kopija
-
kopija obrasca "Tiskanica-3" (dobivenog kod prijave djeteta na zdravstveno osiguranje), na
uvid

5/8

24.02.2010.
Postupak sređivanja dokumenata za novorođeno dijete
-
uvjerenje o prebivalištu djeteta, na uvid + kopija
-
uvjerenje o prebivalištu roditelja na kojeg se prijavljuje dijete, na uvid + kopija
-
obrazac zahtjeva ("Tiskanica 4”)
Obrazac zahtjeva se zove "Tiskanica 4" i dobije se u uredu/ispostavi HZZO-a gdje se podnosi zahtjev.
Dokumenti koje treba dobiti:
-
nema
Postupak:
1. ispuniti obrazac zahtjeva
2. predati obrazac i dokumente (prvi kat desno, soba 14)
3. uzeti dokumente dane na uvid
6/8

24.02.2010.
Postupak sređivanja dokumenata za novorođeno dijete
7. Porezna uprava
Upis djeteta na poreznu karticu.
Adresa: Avenija Dubrovnik 32, Zagreb
Telefon: 01/6501-111
Radno vrijeme: 8:00-15:00, pauza 11:00-11:30 (neprovjereno)
Roditelj koji prima rodiljnu ili roditeljsku naknadu nema pravo na porezne olakšice, pa dijete na
poreznu karticu upisuje roditelj koji ne ide na rodiljni dopust.
Upis djeteta na poreznu karticu nije obavezan. Olakšice se mogu obračunati u godišnjoj prijavi
poreza na dohodak (potrebno priložiti rodni list djeteta).
Ukoliko je sa poslodavcem dogovorena neto plaća, onda se ne isplati upisivati dijete na poreznu
karticu, jer se osobni odbitak računa iz bruto dohotka, pa ostaje poslodavcu. U tom slučaju treba ili
prijaviti dijete na drugog roditelja ili uračunati olakšice u godišnjoj prijavi poreza na dohodak.
Dokumenti koje treba donijeti/imati:
-
porezna kartica roditelja, original
-
osobna iskaznica roditelja, na uvid
-
rodni list djeteta, na uvid + kopija
Dokumenti koje treba dobiti:
-
porezna kartica sa upisanim djetetom
Postupak:
1. tvrtka roditelja: podići poreznu karticu
2. porezna uprava: predati dokumente
3. porezna uprava: uzeti dokumente i poreznu karticu
4. tvrtka roditelja: vratiti poreznu karticu
7/8

24.02.2010.
Postupak sređivanja dokumenata za novorođeno dijete
Potrebni dokumenti i kopije
U tablici su navedeni dokumenti i njihove kopije koje su nephodne ili ih mogu tražiti na nekom od
šaltera. Potreba za nekim od dokumenata na pojedinom šalteru ovisi o tome da li se radi prijava
djeteta na majku ili oca.
Pored navedenog broja kopija praktično je imati još po jednu dodatnu kopiju za slučaj da ju se netko
dosjeti tražiti. Iz istog razloga nije loša ideja sa sobom uvijek imati sve dokumente.


Dokument
MUP
HZZO
kopija
(pomoć)
Neophodno
Matični ured
Gradski ured
(zdravstveno)
HZZO (pomoć)
Porezna uprava
Broj potrebnih
Napraviti kopija
za svaki slučaj
Postojeći dokumenti

osobna iskaznica majke
DA
U
U
UK1
2
osobna iskaznica oca
DA
U
UU

1
domovnica majke
NE1
domovnica oca
NE
dokument sa MBG majke
NE
dokument sa MBG oca
NE
izvod iz matice vjenčanih
DA
U


1
zdravstvena iskaznica majke
NE
kartica tekućeg računa roditelja
DA


U
1
porezna kartica roditelja
DA

O


Novi dokumenti

otpusni list iz rodilišta
NE
Urodni list djeteta
DA
d
UK
UK
UK
UK
UK
5
6
izvod iz matice rođenih djeteta
NE
ddomovnica djeteta
DA
d
UK


UK

2
3
potvrda o OIB-u djeteta
NE
duvjerenje o MBG-u djeteta
DA

d
U
UK1
potvrda o prijavi prebivališta djeteta
DA

d

UK1
uvjerenje o prebivalištu djeteta za Grad
DA

d
UK
1
uvjerenje o prebivalištu majke za Grad
DA

d
UK
1
uvjerenje o prebivalištu oca za Grad
DA

d
UK
1
uvjerenje o prebivalištu djeteta za HZZO
DA

d


UK


1
uvjerenje o prebivalištu majke za HZZO
DA

d

U
UK


1
potvrđena kopija obrasca T3
DAd
Uprivremena zdravstvena iskaznica djeteta NEd
Razno

obrasci
DA
2
1
3
1
1potvrde o podnošenju zahtjeva
NE


d

biljezi (kn)
DA
60

20

gotovina (kn)
DA
14Legenda: U = na uvid, K = kopija, O = original, d = dobije se original

8/8