potwierdzenie przelewu

Text-only Preview

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Centrum Bankowości Elektronicznej
www.pkobp.pl
tel. 0 801 307 307,
0 801 3PKOBP lub +48 (81) 535 60 60
Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 42, 00-956 Warszawa 10

właściciel :
URSZULA KAMYSZ-ZAWADZKA
data wydruku :
2010-05-14 g.09:00
Przelew z rachunku Szczegóły transakcji zleconej do realizacji
Numer rachunku
15 1020 2368 0000 2702 0177 1070
Data operacji
2010-05-14
Data księgowania
2010-05-14
Opis
Nr rach. przeciwst.:
02 1140 2004 0000 3902 6161 6937
Dane adr. rach. przeciwst.:
JOANNA JAROS
UL. WÓJTOSTWO 35
06-500 MŁAWA
Tytuł: SZAFA.PL CONSTANZA
Typ transakcji
Przelew z rachunku
Kwota
-20,00 PLN
Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe
strona 1/1
(Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami).
pko trans details 100514 090003.pdf
Nie wymaga pieczątki ani podpisu.