Potwierdzenie zapłaty

Text-only Preview

Potwierdzenie wykonania przelewu krajowego
Nadawca:
27-2490-0005-0000-4000-1286-9709
NUMER RACHUNKU NADAWCY
Krzysztof Marciniak
NAZWA NADAWCY
Olimpijska 14/63 94-043 Lod
ADRES NADAWCY
Odbiorca:
20-1140-2004-0000-3302-4828-4645
NUMER RACHUNKU ODBIORCY
Outletstore.pl
NAZWA ODBIORCY
ul. Jana Kochanowskiego 4a
05-082 Stare Babice
ADRES ODBIORCY
Szczegoy przelewu:
Kwota:
279,99 PLN

Tytu patnoci:
34795 Marciniak

Rodzaj przelewu:
Przelew krajowy

Data patnoci:
29-07-2011
Data ksigowania:
29-07-2011

Numer referencyjny:
1#CIB.ALR.41765958
Niniejszy dokument zosta wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument
sporzdzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z poniejszymi
zmianami).