Prezentacja

Prezentacja screenshot

Text-only Preview


CZYM JEST INTERNET?

HISTORIA INTERNETU

CZYM JEST HIPERTEKST?

JAKIE S ZALETY
INTERAKTYWNOCI?
I'm goona do an
And I'm goona do
Internet!
a book!
*click*
*click*
Oou...
WOOOO!

CZYM JEST NETGENERACJA"?

CZYM JEST WEB 2.0"?

CZYM JEST BLOGOSFERA"?

JAKIE S PROBLEMY ZWIZANE Z
INTERNETEM?...

...A JAKIE S SPOSOBY NA TE
PROBLEMY?