Razumijevanje Bozje prirode

Text-only Preview

Razumijevanje Božje prirode
Trojstvo, Triteizam, SDA-Trojstvo
Radi boljeg razumijevanja potrebno je pročitati katoličko-protestantsko tumačenje Božje
prirode na dnu skripte.
Problem:
U Bibliji ne postoji niti jedan tekst koji jasno objašnjava unutrašnju povezanost, strukturu ili
anatomiju tri božanske osobe u smislu doktrine Trojednog Boga (Trojstvo). Dakle ne postoji
biblijski argument za Trojstvo niti postoji izraz „Trojstvo“ u biblijskom tekstu. Trojstvo je
izvorno katolički koncept-doktrina-dogma o Božjoj prirodi.
Mnogi adventistički teolozi-propovjednici nisu svjesni da krivo interpretiraju nauk o Trojstvu,
nauk kojeg zastupaju i brane (drže predavanja i pišu članke-knjige), dok istovremeno
opravdavaju valjanost izraza TROJEDAN u adventističkoj verziji.
Kako su tri božanske osobe JEDAN Bog ?
Kako je 3 = 1 ili 1 = 3?
U Bibliji je otkriveno da je Bog JEDAN u kontekstu obožavanja,
u tom smislu je 3 = 1 („JA JESAM“). Ali u tom kontekstu Biblija nam ništa ne otkriva o
anatomiji ili strukturi božanstva - na pitanje na koji način su tri božanske osobe JEDAN Bog
nemamo jasan odgovor.
Mnogi tekstovi otkrivaju da su tri božanske osobe po svojoj božanskoj prirodi, karakteru,
odnosu i djelovanju jedini istiniti Bog u tom kontekstu su tri božanske osobe JEDAN. Ali i u
tom kontekstu Biblija nam ništa ne otkriva o anatomiji ili strukturi božanstva - na pitanje na
koji način su tri božanske osobe JEDAN Bog i dalje nemamo jasan odgovor.
Mnogi tekstovi govore da su tri božanske osobe istog božansko-obiteljskog karaktera (Otac-
Sin-Duh), te su i u tom kontekstu tri božanske osobe JEDAN.
Ono što mnogi kršćani ne razumiju je da Bog kao JEDAN nije isto što i Bog kao
TROJEDAN = TROJSTVO
Tri Osobe iste božanske prirode su tri božanske individue vezane odnosom a ne metafizikom
ili misterijem. U kontekstu iste prirode i odnosa, objava kaže da je Bog JEDAN.
Božja objava doslovno predstavlja prvu božansku osobu kao Bog Otac, druga božanska osoba
je Božji Sin, treća božanska osoba je Očev ili Sinovljev Duh. U tom kontekstu JEDAN je samo
Bog Otac koji ima svojeg doslovnog Božjeg Sina koji je iste prirode kao Bog Otac, koji imaju
svoga Duha koji je Očeva ili Sinovljeva sveprisutna osobnost – božanska OSOBA obavijena
velom tajne. Kada pišemo ili raspravljamo o odnosu tri božanske osobe gubi se pojam JEDAN
i naglašava TROJE, TRIO…što ni blizu nije TROJEDAN.
TROJEDAN odlično zvuči ali u sebi krije nebiblijsko (helenističko, filozofsko) shvaćanje
povezanosti individua.
Osim što se uvodi metafizika ili misterij, ovaj (TROJEDAN-TROJSTVO) pristup stavlja božansko
obiteljski odnos u drugi plan i u konačnici negira doslovnost Oca kao OCA, Sina kao SINA,
prikazuje ih kao metafore za TRI JEDNAKA (bez osobitosti, bez stvarnog obiteljskog odnosa,
bez stvarne obiteljsko božanske podložnosti) ENTITETA koji su dogovorili uloge Otac-Sin-Sveti
Duh za potrebu plana spasenja.
Bog se objavio kao JEDAN
Činjenica je da se Bog u Bibliji na mnogo mjesta objavio kao jedan Bog:
"Čuj, Izraele, Jahve je Bog naš, Jahve je jedan." (Pnz 6:4-5)
"Ti vjeruješ da ima samo jedan Bog. Dobro činiš!" (Jak 2:19)
"Ja sam Jahve i nema drugog. Osim mene Boga nema." (Iza45:5.)
"Ja Sam Bog i nema drugog. Bog, nitko mi sličan nije." Kaže nam Bog. (Iza 46:9)
Teologija „je morala“ dati odgovor na pitanje: „Kako je to Bog jedan?“ Nakon
više povijesnih pokušaja danas imamo dva tumačenja Trojednog Boga.
Ključni pojmovi i definicije:
TROJEDINI (TROJE kao JEDINSTVENI) vs. TROJEDAN (TROJE a
istovremeno JEDAN) Razlika je velika ali teologija nalazi da je riječ o
jednom te istom pojmu. TROJEDINI sugerira JEDINSTVENO, JEDINO
ISTINITO, NEPONOVLJIVO, JEDINO TROJE u međusobnoj povezanosti na
božanskoj razini odnosa-ljubavi. U odnosu na izmišljene, lažne bogove on
je JEDINI istiniti, pravi BOG, U kontekstu sveukupne biblijske objave
JEDINI Bog se objavio kao tri božanske osobe = TROJEDINI a ne kao
TROJEDAN.
TROJEDAN sugerira isto što i TROJEDINI ali dodaje jednu novu mističnu,
neshvatljivu, filozofsku, metafizičku dimenziju povezanosti troje u JEDAN.
JEDAN = jedno „NAD“ božansko BIĆE koje prožima tri božanske osobe u
TROJEDAN. Pojedina božanska osoba kao „sveukupno“ BIĆE i TRI
božanska BIĆA kao BIĆE - BOG je isto.
TROJSTVO, TROJEDAN BOG = božansko BIĆE = božanski Bitak = božanska
supstanca koja povezuje = metafizički aspekt povezanosti TROJE u JEDAN
= istovremeno jedno BIĆE-JEDAN Bog i TRI božanske OSOBE =
TROJEDAN. Svaka božanska osoba je potpuno božansko BIĆE=BOG ali to
nisu TRI BOGA-BIĆA + SVEUKUPNO JEDNO BIĆE, već JEDNO BIĆE = BOG.
Ovakvo rješenje na pitanje kako su TROJE - JEDAN Bog je metafizičko-
filozofski pokušaj.
SDA-„TROJSTVO“ ili novija definicija TROJEDNOG BOGA. TROJEDAN BOG
= nedokučivi MISTERIJ (nema metafizičkog, filozofskog, teološkog
argumenta povezanosti tj. odgovora na pitanje kako su TROJE = JEDAN).