RPH PJ - KUASA

Text-only Preview

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

2011http://www.desirehope111.webs.com/ HAK CIPTA TERPELIHARA 2011
1CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

2011

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN JASMANIMata Pelajaran
: Pendidikan Jasmani Tarikh :
Tunjang

: Kecergasan ( Perlakuan ) Masa
:
Tajuk

: Kuasa


Tahun
:
Sub-tajuk

: Lompat jauh berdiri


Bil. Murid :
Objektif
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

Psikomotor : Melakukan aktiviti lompat jauh berdiri sejauh 3 meter, 4 dari 5

kali ulangan.
Kognitif
: Menyatakan otot yang terlibat dalam lompat jauh berdiri
Afektif
: Menunjukkan sikap kesungguhan

Pengalaman sedia ada
: Murid pernah melakukan pergerakan melompat
(pergerakan asas)
Penerapan nilai

: Kerajinan
KBKK

: Membezakan jenis lompatan (lompat kanggaro, lompat
Penggabungjalinan : Matematik, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris,
Alatan

: Skital, kon, batang kayu, gelung rotan, tali skipping,
pita ukur


http://www.desirehope111.webs.com/ HAK CIPTA TERPELIHARA 2011
2CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

2011
Bahagian/
Aktiviti
Butiran
Organisasi
Catatan/ Alatan
masa
Mengajar

Permulaan
Memanaskan


( 5 minit )
Badan

1.1 - Lari
1.1 - Lutut tinggi
G
- Skital


bebas
- Guna hujung
* LIHAT
X X X Xkaki.
X X X X
CATATAN- Siku bengkok,
X X X X X
tangan hayun
X X X X
aras bahu,- Mata pandang


hadapan.


- Murid diberi 3

kali ulangan.

- Murid bebas di

dalam kawasan

yang ditandakan

dengan skital

- Guru

menggunakan

arahan ‘lari’ dan

‘stop’http://www.desirehope111.webs.com/ HAK CIPTA TERPELIHARA 2011
3CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

2011
Bahagian/
Aktiviti
Butiran Mengajar
Organisasi
Catatan/
masa
Alatan1.2 - Lompat 1.2 - Guna hujung
- Skital


yahoo!
kaki.
G
- Lutut bengkok.
X X X X
- Badan lentik
X X X X

- Tangan gerak ke
X X X X X


X X X X


atas dan dibuka

kelima-lima jari
- Murid diberi 4 kali

- Guru mengira


percubaan.

1,2,3 dan
murid
melompat
(seperti
melompat
sewaktu
membalingkan
topi sewaktu
konvokesyen)- @ Guru juga
- Guru arahkanboleh
lompatan darimengarahkan
rendahmurid
seterusnyamelompat
melompatmengikut
tinggi.arahan guru.
‘ Tinggi.
Rendah,
tinggi, tinggi’.

http://www.desirehope111.webs.com/ HAK CIPTA TERPELIHARA 2011
4CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

2011


G
Perkemba-
2.1- Lompat
2.1 - Guna hujung
- Skital

ngan
periuk api!.
jari.

- Gelung rotan


( 15 minit )

- Lutut bengkok

dan siku

dihayunkan dari
depan ke
belakang.
- Guru- Mata pandang
menggunakansasaran. wisel untuk( gelung rotan )
memulakan dan


- Kaki mendarat
memberhentikatepat dalam
n lompatangelung rotan

- Sediakan 4/5
gelung rotan
lebih dari
bilangan
sebenar muriddi dalam kelas.
- Murid akan
lompat rawak
sehingga guru
kata ‘stop’

@ Guru boleh
guna muzik /
wisel.

http://www.desirehope111.webs.com/ HAK CIPTA TERPELIHARA 2011
5CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

20112.2 - Lompat
2.2 - Guna hujung

- Skital

Kanggaro
jari.

- Kon kecil- Lutut bengkok

- Batang kayudan siku

dihayunkan dari

- @ Guru juga
x x x x


depan ke

boleh
x x x x


belakang.
x x x x
mengatur
x x x x


- Mata pandang

sepertisasaran.
G
bentuk‘S’,/ ,


( gelung rotan )

dll, dengan


- Kaki mendarat
- Murid
syarat tidak


tepat dalam
dibahagikan
berada


gelung rotan
kepada 4
dalam


( Dua belah kaki )
kumpulan.
keadaan


- Murid diberi 3 kali
terlalu jauh.


ulangan.2.3 - Lompat & 2.3 - Lari hujung

- Skital


Baling bola
kaki.

- Kon- Lompat dua belah
- Bola getah.


kaki hujung kaki.

- Tali rafia /
x x x x


- Lutut & siku
x x x x
skipping


dibengkokkan.
x x x x
- Kayu- Mata pandang


G


sasaran.

* Untuk tahap

http://www.desirehope111.webs.com/ HAK CIPTA TERPELIHARA 2011
6CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

2011


- Murid diberi 4 kali - Murid lari
yang lebih


ulangan.
sehingga ke
sukar, gurugarisan dan
bolehlompat dua
menggunakabelah kaki
n satu konsambil baling
sahajabola getah ke
sebagaibawah kon.
sasaran.Kemuncak
3.1 - Lompat
3.1 - Kaki rapat.

- Skital

( 7 minit )
jauh berdiri.
- Tangan

- Tali skippingdihayunkan.

- Kon / pita- Lutut bengkok.

pengukur.
(garisan untuk


- Mata pandang

lompat )

x x


sasaran.

* Guru boleh
x x


- Lompat guna
x x
mengukurhujung kaki dan

jarak
G


mendarat dua

lompatan


belah kaki.

murid, atau


- Murid diberi 3 kali - Murid berdiri di hanya


ulangan.
belakang
meletakkangarisan dan
kon-kon kecilmulakan
di tepi laluanlompatan bila
lompatandiarahkan oleh sebagaiguru.
penanda
aras bagi
jarak
http://www.desirehope111.webs.com/ HAK CIPTA TERPELIHARA 2011
7CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

2011
lompatan
yang
dilakukan.
Penutup
4.1 - Tepuk
4.1 - Berdiri seluas G
- Skital

( 3 minit )
dan lunjur
bahu.
X X X Xkaki.
- Tepuk kaki
X X X X
bermula bawah
X X X X X
pinggang hinga ke X X X X
buku lali.
- Duduk melunjur- Hujung tanga
- Murid bebas


cuba sentuh
dalam


hujung kaki.
kawasan


( Badan
terkawal


dibongkokkan /diturunkan secara


perlahan-lahan. )

http://www.desirehope111.webs.com/ HAK CIPTA TERPELIHARA 2011
8CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

2011


PETUNJUK := Skital


= KonG = Guru


X
= Murid


= Gelung rotan._____= Tali skipping


- - - - = Batang kayu
= Arah lompatan
http://www.desirehope111.webs.com/ HAK CIPTA TERPELIHARA 2011
9CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

2011

CATATAN :
PERMULAAN :
Untuk Lari bebas, anda boleh lakukan dengan menabur reben ataupun tali rafia
secara rawak, di dalam kawasan yang bertanda. Bila anda bilang 1,2,3 minta
murid berlari untuk kejar / dapatkan reben / tali rafia tersebut.

TETAPI!! Kurangkan satu dari bilangan jumlah sebenar murid di dalam kelas
tersebut. Reben yang satu lagi / terakhir anda pegang atau letak di dalam poket
terlebih dahulu. Kita lihat siapa yang tidak berjaya -point- supaya laju dan kuat.

Kemudian, untuk Lompat yahoo! Anda boleh minta murid mengikat reben
(jangan terlalu ketat) di pergelangan tangan supaya lebih menarik. :)

JANGAN LUPA UNTUK MENAMBAH DI BAHAGIAN ALATAN REBEN. ANDA
JUGA BOLEH MENGGUNAKAN TALI RAFIA.

** Untuk KUASA, adalah boleh mengajar / melatih secara lebih khusus /
sasaran lebih spesifik, kuasa untuk tangan, kaki dan sebagainya.http://www.desirehope111.webs.com/ HAK CIPTA TERPELIHARA 2011
10