Snabbmanual för organisk SEO

Text-only Preview


Snabbmanual for organisk sokmotoroptimering

Sammanfattning av hur vi arbetar med SEO


1. Vad ar organisk SEO?
Det ar arbetet med att gora din webbplats mer synlig for din malgrupp i de
vanliga (organiska) sokresultaten pa Google, Bing, Yahoo med flera. Det handlar
aven mycket om att den sidtitel och beskrivning som kommer upp i resultatlistan
ar attraktiv och relevant for det som din malgrupp soker efter.

Innan vi borjar med det tekniska ar det bra att forsta hur sokmotorer fungerar.
De anvander enkla mjukvaruprogram for att indexera webbsidor. Dessa
analyserar texten pa en webbsida for att avgora vad den handlar om. Ifall ett
nyckelord integreras pa ett naturligt satt i texten, forekommer med ratt frekvens
samt finns med pa nagra vitala platser, sa kommer sokmotorerna att betrakta
webbsidan som relevant for det nyckelordet.

Det galler alltsa att tala om for sokmotorn att dina webbsidor ar relevanta och
bra informationskallor for just de nyckelord som du vill ranka hogt pa.
2. Nyckelordsanalys.
I korrekt utford organisk SEO optimeras varje enskild webbsida var for sig, vi
valjer vanligtvis ett huvudnyckelord samt 1 - 2 sekundara nyckelord for varje
sida.
- Relevanta ord: Vi borjar med att lista vilka ord eller ordkombinationer
som bast beskriver varje enskild webbsidas textinnehall. Tank pa att en
bild inte sager mer an tusen ord i SEO-sammanhang, det ar tvart om. Vi
tittar pa vad som utmarker varje enskild sida. Forsoker att bestamma ett
huvudtema for varje sida.
- "Brain storma" nyckelord: Tar en sida i taget och forsoker att satta oss
in i hur folk skulle soka pa Google, om de letade efter sadant som finns pa
denna sida. Det ar valdigt bra att ta hjalp av vanner, bekanta och kollegor
ocksa. Gor en lista pa minst 10 nyckelord och sokfraser (2 - 5 ord langa).
- Analys: Den gar ut pa att med hjalp av nagra SEO-verktyg tar reda pa
vilka av dina nyckelord/sokfraser som kan forvantas ge flest relevanta
besokare till din hemsida. De tio per sida skall nu kokas ned till tva eller
tre per sida.

Nagra termer att halla reda pa:
Konkurrens = Hur manga webbsidor som ar relevanta for en viss sokfras och kan
placerar sig hogt.
Popularitet/sokvolym = Hur manga sok som gors pa en viss sokfras.
Klickfrekvens = Ungefarligt forvantat antal klick pa en topp placerad sokfras.


Tips om Organisk SEO, en effektiv marknadsforingsmetod pa webben fran hjoseo.blogspot.se,
Dimbo Anneberg 6, Tidaholm | 073-9039335Vi fyller i en enkel tabell med kolumnerna: Popularitet/ Sokvolym,
Konkurrensniva och Klickfrekvens (AdWords).

1.Kontrollerar hur konkurrensen ser ut med Google's SKTool . Fyller i kolumnerna
popularitet och konkurrens niva (uppskatta 0 - 10).
2.Kontrollerar det uppskattade antalet klick for placeringarna 1 - 3 med Google's
TESandbox. (Detta ar baserat pa statistik fran Google's sponsrade lankar.
Sokresultat i organiska resultat klickas det cirka 3 ganger mer pa, sa multiplicera
med 3). Fyller i vardet i Klickfrekvens kolumnen.
3.Utvardera: Den idealiska sokfrasen ar en som a) relativt manga soker pa. b)
har lag eller medel hog konkurrens. c) sa hog forvantad klickfrekvens som
mojligt.
Sokordanalys ar en hel liten vetenskap i sig. Vi gar inte in pa djupet har, men det
ger dig en uppfattning om vad vi gor nar vi sokmotoroptimerar en webbplats.

3. Placering av nyckelord.
Ditt huvudnyckelord, och helst aven dina sekundara, ska finnas med i:
- Sidtiteln (title-tag): Huvudnyckelordet sa langt fram som mojligt. Titeln
bor inte vara langre an 64 tecken (det som syns i sokresultaten). Den ska
locka till klick d.v.s inte vara en "upprabbling" av dina nyckelord. I Joomla
CMS lagger man in sidtiteln for respektive sida under "main menu" >
"Parameter System" > Sidrubrik > Visa sidans rubrik = Nej (sidtitel ser ut
sa har i html <title>xxx</title>).
- Huvudrubrik (h1): Rubriken ska sammanfatta sidans textinnehall och
huvudnyckelordet ska finnas med. De sekundara nyckelorden bor finnas
med men om rubriken blir for lang eller flyter onaturligt, kan det racka
med dessa i underrubrikerna. Vi testar och se hur det ser ut, det ar en
avvagning mellan design, lasbarhet och SEO. I Joomla CMS lagger man in
huvudrubrik for respektive sida under artikel > markera texten och valj
format "heading 1" (huvudrubrik ser ut sa har i html <h1>xxx</h1>).
- Underrubriker (h2 och h3): Underrubriker anvands precis som vanligt
nar du har kategoriindelat innehall i en text. Bra om sekundara nyckelord
samt garna en synonym till huvudnyckelordet finns med i nagon eller
nagra underrubriker. Det har ar som sagt en avvagning mellan design,
lasbarhet och SEO, en underrubrik ar sallan en lang mening.
-
Meta beskrivning ("Meta content description"): Ska sammanfatta
sidans innehall ungefar som huvudrubriken, men vara mer "saljande".
Tillsammans med sidtiteln ar den det forsta en webbsurfare ser. Vi anvand
ett eller flera av nyckelorden nar vi skriver beskrivningen och forsoker att
tanka ut vad som skulle fa folk att klicka vidare. Den bor inte vara langre
an 155 tecken, eftersom sokmotorn klipper av texten ungefar dar. Den
laser 255 tecken men webbsurfaren ser alltsa bara de 155 forsta. I Joomla
CMS lagger man in meta beskrivning for respektive sida under artikel >

Tips om Organisk SEO, en effektiv marknadsforingsmetod pa webben fran hjoseo.blogspot.se,
Dimbo Anneberg 6, Tidaholm | 073-9039335


meta information > beskrivning (meta beskrivning ser ut sa har i html
<meta name="Description" content="xxx").

Meta nyckelord ("Meta content keywords"): Har ingen effekt pa
sokmotorranking, utom som negativ effekt nar man lagger in nyckelord
som inte aterfinns i textinnehallet pa respektive sida = sokmotorspam.
Man kan lagga in sina nyckelord for respektive sida, men det kommer inte
battra pa rankning i sokresultaten.
- Bildbeskrivningar ("alt-tags"): Alt-taggen anvands for att ange
alternativ textbeskrivning av bilder. Texten lases och tolkas av sokmotorer
pa samma satt som ovrigt textinnehall pa en webbsida. Det ar inte en
plats for relevansoptimering av textinnehallet, men en kort beskrivning av
bilder rekommenderas framfor allt darfor att bilder da kan komma upp i
sokresultaten for bildsok pa Google.


4. Relevansoptimering av textinnehall.
Syfte; att skriva ny eller redigera gammal text med nyckelord samt synonymer
till dessa, inkorporerade i texten pa ett naturligt och grammatiskt korrekt satt.
Det ar latt att forvilla sig i sin optimeringsiver. Vi tanka alltid pa lasupplevelsen
och vad du vill informera om i forsta hand. Darefter kommer arbetet med att
placera nyckelorden i texten utan att det ser konstigt ut.

Optimalt ar om varje nyckelord utgor mellan 1,5 och 3,5 % av textmassan pa en
webbsida. Nyckelorden maste vara 100 % relevanta for innehallet och maste
som sagt flyta in i texten pa ett oforstallt satt. Dina lasare skulle reagera annars
och det gar heller inte att "lura" en sokmotor nu for tiden.
5. Internlankning med ankartext.
Sokmotorerna tittar ocksa pa hur sidorna pa en hemsida forhaller sig till
varandra. For att underlatta for sokmotorn att se vilka undersidor pa din
webbplats som ar relevanta for respektive nyckelord, bor du anvanda
ankartextlankning till viktiga sidor.

Ankartext eller lank titel ar den synliga, klickbara texten i en hyperlank. De ord
som finns i ankartexten kan anvandas for att ge en relevant beskrivning av en
hyperlank nar den lankar till en annan webbsida.
6. Off-site SEO.
Syfte; att forstarka effekterna av den organiska sokmotoroptimeringen. Det
handlar framfor allt om inkommande lankar (extern inlankning). Det ar viktigt
eftersom sokmotorerna ser en lank till en hemsida som en rost pa den hemsidan.

Viktigt nar det galler inkommande lankar:
- Ditt nyckelord i ankartexten har storst betydelse.
- Lankar fran webbplatser inom samma amnesomrade ar varda mer.

Tips om Organisk SEO, en effektiv marknadsforingsmetod pa webben fran hjoseo.blogspot.se,
Dimbo Anneberg 6, Tidaholm | 073-9039335


- Lankar fran webbplatser som har hogre Page Rank bor efterstravas.
- Lanka endast till amnesrelaterade hemsidor om du lankar till andra, lanka
aven garna till nagon webbplats med valdigt hogt anseende, t.e.x
wikipedia.


I manga fall ar det svart att paverka ankartexten pa inkommande lankar. Det kan
darfor vara bra att kontakta de som lankar till din hemsida och be dem att lanka
med en ankartext som innehaller ditt huvudnyckelord. Om de ber om html koden
for din ankartext sa ser den ut sa har: <a href="http://dinwebbadress">din
ankartext</a>

Det hjalper aven att jobba lite med social bokmarkning pa Pusha, Digg,
Delicious, StumbleUpon och Google+

Du kan aven skriva en wiki om din hemsida pa aboutus.org samt lista den hos tio
av de viktigaste webbkatalogerna.
Infoo.se
DMOZ_Svenska
Svenskasidor
Kvalitetskatalog.se
SvenskaSajter.com Hotfrogse
Gulnet
Lankcentralen
Hotlinks
Snabblankar
Lankcentrum


Ett annat bra satt att fa lankar fran relevanta webbplatser och samtidigt kunna
paverka ankartexten, ar att lata en respekterad bloggare inom ert amnesomrade
skriva om nagon eller nagra av era produkter. Du kan t.e.x fraga om de ar
intresserade av att testa din produkt och lamna ett varuprov i utbyte mot att
hon/han skriver en recension om produkten i sin blogg. Da kan du tala om hur
ankartexten skall skrivas och mot vilken sida lanken ska peka. Vanligtvis lankar
man till startsidan samt gor en eller tva s.k djuplankar till produkten(erna) som
recenseras.

Om ni vill jobba med detta pa egen hand men inte kanner till nagon lamplig
bloggare sa rekommenderar jag att du anvander Google's bloggsok och knappar
in ord som har med dina produkter att gora.

Du ar alltid valkommen att kontakta mig om du har fragor eller funderingar om
SEO.


Med vanliga halsningar,
Tomas Ohlum
[email protected]
Gratis SEO tips

Tips om Organisk SEO, en effektiv marknadsforingsmetod pa webben fran hjoseo.blogspot.se,
Dimbo Anneberg 6, Tidaholm | 073-9039335