Starterslening Utrecht

Text-only Preview

Dmv de startersregeling wil de gemeente Utrecht de bereikbaarheid van koopwoningen vergroten
voor met name de starters op de woningmarkt in Utrecht. In de toelichting hieronder kunt u lezen
wie er voor een Starterslening Utrecht in aanmerking kan komen, welke overige voorwaarden voor
startersleningen in Utrecht gelden, en wie u kan helpen om alles in goede banen te leiden.
Gaat u snel naar http://www.starterslening.eu, of naar
http://www.starterslening.eu/goedkoopste/startersleningen/?verklaring=starterslening_hypotheek
_utrecht
Int
n e
t re
r ss
s e
e i
n
n S
t
S a
t r
a te
t rs
r leni
n n
i g
n g
e
g me
m ent
n e
t U
t
U re
r ch
c t
h ?
Niet alleen zijn subsidieregelingen van de overheid, zoals startersleningen, vaak complex om er
optimaal gebruik van te kunnen maken, ook zijn ze vaak tijdelijk van aard.
Heeft u serieuze interesse in een Starterslening van de gemeente Utrecht dan kunt u hier gratis en
vrijblijvend een starterslening Utrecht aanvragen. Wij verzorgen dan het complete traject van
subsidie en Hypotheek voor u.
Dus snel naar http://www.starterslening.eu, of naar
http://www.starterslening.eu/goedkoopste/startersleningen/?verklaring=starterslening_hypotheek
_utrecht
Meer informatie? Ga naar:
http://www.starterslening.eu

Wie kan mij helpen bij een starterslening in Utrecht?
Gaat u snel naar http://www.starterslening.eu, of naar
http://www.starterslening.eu/goedkoopste/startersleningen/?verklaring=starterslening_hypotheek_utre
cht
Een eerste voorwaarde is dat iemand u helpt die voor u het optimale uit een subsidieregeling als de
Starterslening haalt.
Daarnaast dient natuurlijk ook een Hypotheek uitgekozen te worden die het beste bij uw persoonlijke
situatie past en die de laagste totale maandlasten tot gevolg heeft.
Ee
E n
e b
ank
k m
e
m t
e ve
v r
e s
r t
s a
t nd v
a
v n s
t
s a
t rt
r e
t r
e s
r l
s en
e inge
g n
e k
a
k n u
h
ier
e m
r e
m e
e
e hel
e pen
e ,
, m
a
m ar
r nat
a uurl
r ijk
k n
og
o ve
v e
e l
e bet
e e
t r
e
r ee
e n
e
onafhankelijke specialist, die bij alle hypotheekverstrekkers kan gaan shoppen, om de beste voorwaarden
en prijs voor u uit te realiseren.
Klikt u op de volgende link voor een gratis en vrijblijvend advies voor een starterslening Utrecht. Wij
verzorgen dan het complete traject van subsidie en Hypotheek voor u.
Dus snel naar http://www.starterslening.eu, of naar
http://www.starterslening.eu/goedkoopste/startersleningen/?verklaring=starterslening_hypotheek_utre
cht
Meer informatie? Ga naar:
http://www.starterslening.eu

Hoe werkt de starterslening in Utrecht?
De voorwaarden voor de Starterslening in de gemeente Utrecht zijn:
- Bij een nieuwbouw woning mag de "vrij op naam prijs" niet hoger zijn dan 200.000,- exclusief kosten koper. Bij een
bestaande woning mag de prijs niet hoger zijn dan 200.000,- exclusief kosten koper. De Verwervingskosten mogen
boven de prijsgrens van 200.000,- uitkomen maar in totaal niet hoger zijn conform de kostengrens van de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG).
- Onder de Verwervingskosten wordt verstaan de koop/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals
Overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens de bouw, notariskosten, makelaarskosten en Afsluitkosten voor de lening. Bij
bestaande bouw wordt hiervoor 12% van de koopsom en de eventuele verbouwingskosten gerekend en bij nieuwbouw
8% over de koop/aanneemsom inclusief Meerwerk. - In overleg met de gemeente Utrecht zijn verbouwingskosten
mo
m ge
g l
e ijk.
k
- Beperking van de stapeling Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is mogelijk indien de marktprijs niet hoger is
dan 220.000,- en de korting maximaal 20% bedraagt.
- De aanvrager laat binnen de gemeente Utrecht een zelfstandige huurwoning achter.
- De aanvrager laat binnen de gemeente Utrecht een onzelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld kamers van particuliere
verhuurders) achter.
- Zowel de eerste als de Tweede hypotheek moeten worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
- De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 30.000,-
Gaat u snel naar http://www.starterslening.eu, of naar
http://www.starterslening.eu/goedkoopste/startersleningen/?verklaring=starterslening_hypotheek_utrecht
Meer informatie? Ga naar:
http://www.starterslening.eu