stort tabel

Text-only Preview

De documentenstapel
Welkom bij Mac OS X Leopard.
Afhankelijk van het aantal onderdelen in een stapel
worden de bestanden automatisch als een waaier of in
Het Dock in Leopard heeft
een raster weergegeven. Als u een voorkeur hebt voor
niet alleen een stijlvol nieuw
een van deze weergaven, kunt u instellen dat die
uiterlijk, maar bevat ook
weergave altijd moet worden gebruikt. En de stapels
een nieuwe functie: Stacks.
zijn ook slim: de meest relevante onderdelen worden
Hiermee hebt u vanuit het
als eerste weergegeven. U kunt de onderdelen echter
Dock snel toegang tot
ook zo sorteren dat de voor u belangrijkste onderdelen
veelgebruikte bestanden.
altijd bovenaan staan. Om een stapel aan te passen,
plaatst u de aanwijzer op het symbool van de stapel
Het maken van een stapel is heel eenvoudig. U sleept
en houdt u de muisknop
een map naar de rechterkant van het Dock en voilà: u
ingedrukt totdat er een
hebt uw eigen stapel. Wanneer u op een stapel klikt,
menu verschijnt.
wordt deze vanuit het Dock in een raster of als een
Vervolgens kiest u de
waaier geopend. Om een bestand in een stapel te
gewenste instellingen
openen, klikt u er eenmaal op.
uit het menu.
Mac OS X Leopard bevat al twee stapels: een stapel
Om een bestand uit een
voor documenten en een stapel voor downloads.
stapel te verwijderen,
U hebt dit bestand bijvoorbeeld vanuit de
opent u de stapel en sleept
documentenstapel geopend. De documentenstapel is
u het bestand naar de
de ideale locatie voor bijvoorbeeld uw presentaties,
prullenmand. Dat zou u
spreadsheets en tekstbestanden. U kunt bestanden
eventueel ook met dit
naar de stapel slepen of ze vanuit een programma in
document kunnen doen,
de stapel bewaren.
zodra u het hebt gelezen.
Documenten
Downloads
TM en © 2007 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.