TEHNIČKO CRTANJE_PREDLOZAK

Text-only Preview

OSNOVE STROJARSTVA
PROJICIRANJE
Projiciranje
Centralno projiciranje
Paralelno projiciranje
SVEUILISTE U SPLITU
Ivo Jeri

OSNOVE STROJARSTVA
Projiciranje
Centralno projiciranje
Paralelno projiciranje
SVEUILISTE U SPLITU
Ivo Jeri

OSNOVE STROJARSTVA
Projiciranje
Centralno projiciranje
Paralelno projiciranje
Z
SVEUILISTE U SPLITU
Ivo Jeri

OSNOVE STROJARSTVA
Centralna projekcija (perspektiva)
SVEUILISTE U SPLITU
Ivo Jeri

OSNOVE STROJARSTVA
Centralna projekcija (perspektiva)
SVEUILISTE U SPLITU
Ivo Jeri

OSNOVE STROJARSTVA
SLIKA
ORIGINAL
Centralno projiciranje
SVEUILISTE U SPLITU
Ivo Jeri

OSNOVE STROJARSTVA
SLIKA
SLIKA
ORIGINAL
Koso paralelno projiciranje
Okomito (normalno) paralelno projiciranje
SVEUILISTE U SPLITU
Ivo Jeri

OSNOVE STROJARSTVA
Projiciranje
Centralno
Paralelno
Koso, paralelno projiciranje
Okomito, paralelno projiciranje
Objekt koso na
Objekt paralelan
Objekt koso na
Objekt paralelan
Ravninu slike
s ravninom slike
ravninu slike
s ravninom slike
Aksonometrijske projekcije
Projiciranje na jednu
Ili vie ravnina
SVEUILISTE U SPLITU
Ivo Jeri

OSNOVE STROJARSTVA

IZOMETRIJSKA PROJEKCIJA

==

=

2
za
ex = ey = ez = 3
a : b : c = 1 : 1 : 1
c
30
30
xa
ya
a
b
SVEUILISTE U SPLITU
Ivo Jeri

OSNOVE STROJARSTVA
DIMETRIJSKA PROJEKCIJA


8[
=
= =
2
ex = 3
=
a : b : c = 0.5 : 1 : 1
=
= = = = = = = =
= =
=
c
42
7
a
b
SVEUILISTE U SPLITU
Ivo Jeri