Telenet Opzegdocument

Text-only Preview


Opzegdocument Telenet-diensten




Met dit formulier dient u een officiële aanvraag in tot opzeg van uw Telenet-diensten. Gelieve dit
document volledig ingevuld en aangetekend terug te sturen naar Telenet Klantendienst, Liersesteenweg
4, 2800 Mechelen. De velden met * zijn verplicht en garanderen een volledige verwerking.

Op deze manier kunnen wij uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken. Gelieve echter rekening te
houden met de minimumduur van het contract zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden. Indien u
uw contract voortijdig wenst te beëindigen, zal u een forfaitaire vergoeding worden aangerekend ten
belope van de nog resterende abonnementskosten.

1. Uw gegevens*
Naam en voornaam:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Uw klantennummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Firmanaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straat + Nr: …………………………………………………………………………………………………………………Bus:………………….………
Postcode:……………………………… Gemeente:
……………………………………………………………………………………………
Land:……………………………………… Bereikbaar op het nummer:…………………………………………………………………………

2. De producten die u wenst op te zeggen* (Gelieve aan te duiden wat van toepassing is)


Uw login, telefoon- of
Gewenste datum van deactivering
accountnummer
Internet

Telefonie

CPS/Intro

Telenet Mobile


Kabeltelevisieabonnement

Digitale televisie


Betaalpakketten Digital TV


3. Waarom zegt u op?
Vertel ons kort waarom u de Telenet-diensten hierboven opzegt. Uw opmerkingen en suggesties zullen
ons helpen om onze dienstenverlening in de toekomst verder te verbeteren.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Uw rekeningnummer*
Gelieve ook uw bankrekeningnummer in te vullen zodat wij eventuele tegoeden kunnen terugstorten.
Hebt u verschillende accountnummer? Vul dan per accountnummer uwrekeningnummer in.

Accountnummer
Rekeningnummer











-







-















-







-




Voor akkoord:
Datum*:……………………………………………
Handtekening*

Telenet nv | sa · Maatschappelijke zetel | Siège social · Liersesteenweg 4 · 2800 Mechelen · Belgium · www.telenet.be
BTW | TVA BE0439.840.857 · RPR | RPM Mechelen · Bank | Banque 405-0504611-48
Klantendienst | Service Clientèle: t +32 (0)15 66 66 66 · f +32 (0)15 67 67 67