test

Text-only Preview


KWSP
K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A
9H (AHL)

SENARAI SEMAKAN DOKUMEN
PERCUMA

PERMOHONAN PENGELUARAN PENDIDIKAN


PEMOHON DINASIHATKAN MEMBACA DENGAN TELITI ARAHAN DI BAWAH SEBELUM MENGISI BORANG

SILA GUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DENGAN TERANG DAN JELAS DALAM HURUF BESAR.

SALINAN DOKUMEN HENDAKLAH MENGGUNAKAN KERTAS SAIZ A4 DAN DIKLIPKAN BERSAMA-SAMA
BORANG PERMOHONAN [TIDAK MENGGUNAKAN DAWAI KOKOT (’STAPLES’)]

CAP IBU JARI HENDAKLAH DITURUNKAN DENGAN TERANG DAN JELAS MENGGUNAKAN PAD CAP IBU
JARI BERWARNA HITAM.1.0 SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN


BIL.
DOKUMEN UTAMA
PERMOHONAN
PERMOHONAN
KALI PERTAMA
SETERUSNYA
1.
Borang Pengeluaran KWSP 9H (AHL)


2. (a)
Kad Pengenalan Malaysia (MyKad)/Kad Pengenalan Tentera/Kad Pengenalan
Permastautin Tetap (MyPR)
ATAU
(b) Kad Pengenalan Polis dan Surat Pengesahan Majikan menyatakan no. Polis dan no.
Kad Pengenalan Diri merujuk kepada orang yang sama
ATAU
(c) Pasport. Jika ahli bukan warganegara Malaysia yang menjadi ahli KWSP sebelum
1 Ogos 1998
Nota:
Salinan Kad Pengenalan PERLU di buat di kedua-dua bahagian (depan dan belakang) di
atas sekeping kertas saiz A4 seperti contoh di bawah:BETUL
SALAH


3.
Surat Tawaran Belajar


4.
Surat Pengesahan Pendaftaran Pelajar
• Mengikut format yang ditetapkan oleh KWSP kecuali bagi IPT luar negara.


• Tarikh surat tidak melebihi 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.
5.
Surat Kelulusan Pengiktirafan Kursus Pengajian
Dikecualikan kepada pelajar IPTA, IPT luar negara DAN IPTS dalam negara yang
mendapat taraf universiti/kolej universiti/kampus cawangan universiti luar negara yang
telah disenaraikan oleh KWSP.

(a) Kursus Akademik ATAU Kursus Profesional
Surat Kebenaran Mengendalikan Kursus Pengajian yang masih sahlaku dikeluarkan
oleh Jabatan Pendidikan Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi (JPS-KPT) ATAU
Malaysian Qualifications Agency (MQA/LAN)/Agensi Kelayakan Malaysia.

(b) Kursus Profesional ATAU Kursus Kemahiran


Surat Pengesahan Nilai Taraf Kursus Pengajian dikeluarkan oleh Bahagian Latihan,
Jabatan Perkhidmatan Awam ATAU Badan-Badan Profesional yang diiktiraf Kerajaan
mengesahkan kursus tersebut setara dengan peringkat diploma dan ke atas.

(c) Kursus Vokasional
Surat Pengesahan Nilai Taraf Kursus Vokasional dikeluarkan oleh Jabatan
Pembangunan Kemahiran (JPK/MLVK), Kementerian Sumber Manusia yang kursus
vokasional diikuti setara dengan peringkat Diploma (tahap 4) atau Ijazah Sarjana Muda
(tahap 5).
6.
Salinan Keputusan Peperiksaan Terkini (pelajar IPTA dikecualikan)
• Pelajar IPTS dalam dan luar negara yang berada di semester kedua/tahun kedua


pengajian dan seterusnya.


Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 1
Tarikh Cetakan : Julai 2009KWSP
9H (AHL)

PERCUMA

BIL.
DOKUMEN UTAMA (SAMBUNGAN)
PERMOHONAN
PERMOHONAN
KALI PERTAMA
SETERUSNYA
7.
Bukti Kelayakan Mengikuti Pengajian

Sijil Kelayakan Akademik mengikut peringkat pengajian seperti berikut :
(a) Peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda
• Sijil SPM (sekurang-kurangnya 3 kredit) ATAU STPM ATAU Diploma ATAU lain-lain
kelayakan yang setara
(b) Peringkat Ijazah Sarjana
• Diploma/Diploma Lanjutan ATAU Ijazah Sarjana Muda ATAU lain-lain kelayakan yang
setara


(c) Peringkat Doktor Falsafah
• Ijazah Sarjana
Nota:
Bagi pelajar yang mengikuti pengajian kursus Diploma Eksekutif/Diploma Profesional
di IPTA dan IPTS Dalam Negara perlu mematuhi syarat berikut :-
(a) Sekurang-kurangnya 3 kredit dalam Sijil SPM; DAN
(b) Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja. Perlu kemukakan Surat Pengesahan
Majikan yang memaklumkan tempoh perkhidmatan, jawatan dan bidang tugas pekerja.

8.
Borang Temuduga (sesi temuduga terhadap pelajar akan dijalankan di kaunter dan borang ini
akan dilengkapkan oleh pegawai KWSP)
• Bagi pengajian di IPTS dalam negara dan luar negara sahaja


Dikecualikan untuk permohonan seterusnya jika pelajar masih mengikuti kursus
pengajian dan di IPT yang sama DAN permohonan yang dikemukakan secara pos dari
luar negara untuk IPT luar negara


BIL.
DOKUMEN TAMBAHAN
PERMOHONAN
PERMOHONAN
KALI PERTAMA
SETERUSNYA
BAGI PENGELUARAN PENDIDIKAN ANAK AHLI
1.
Kad Pengenalan Anak Anda DAN Sijil Kelahiran Anak Anda; ATAU


Sijil Pendaftaran anak angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)
2.
Sijil Nikah/Perkahwinan (jika memohon pengeluaran bersama suami/isteri untuk anak tiri)


BAGI PERMOHONAN BAYARAN BALIK YURAN PENGAJIAN YANG TELAH DIBAYAR KEPADA IPT
3.
Resit bayaran yuran pengajian yang dikeluarkan oleh IPT
• Tidak melebihi satu tahun pada tarikh permohonan dikemukakan dan hanya boleh
digunakan untuk sekali tuntutan sahaja; DAN Resit asal perlu dikemukakan.
Nota :
Bagi tuntutan bayaran balik tiket penerbangan, perlu kemukakan resit bayaran atau


tiket penerbangan (mengandungi butiran nama penumpang, amaun bayaran, tarikh dan
destinasi penerbangan).
• Kelayakan penerbangan sehala bagi pelajar IPT dalam dan luar negara semasa
mendaftar untuk memulakan pengajian pada tahun pertama sahaja.
4.
Buku Bank/Penyata Akaun Simpanan (jenis persendirian) ATAU Penyata Akaun Semasa
yang asal (jenis persendirian) ATAU Jenis Akaun Bersama Individu (‘joint account’) bagi
jumlah pengeluaran melebihi RM100,000.00.Akaun bank mestilah yang masih aktif; DAN

Mempunyai akaun di bank panel KWSP yang dilantik
BAGI PENGAJIAN DI IPT LUAR NEGARA
5.
Salinan muka surat butiran pasport pelajar; DAN
a) Jika ahli/anak ahli telah ke luar negara
• Muka surat yang mengandungi tarikh dan cop Jabatan Imigresen negara berkenaan
sebagai bukti pelajar telah mengikuti pengajian di luar negara; ATAU


b) Jika ahli/anak ahli belum ke luar negara
• Bukti bayaran yuran pengajian atas nama IPT luar negara sebagai komitmen untuk
mengikuti pengajian di luar negara
SEKIRANYA AHLI MENGEMUKAKAN PERMOHONAN MENERUSI POS
6.
Borang Permohonan Pendaftaran Ahli dan Pindaan Maklumat (KWSP 3)


SEKIRANYA BUKTI KELAYAKAN MENGIKUTI PENGAJIAN TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DITETAPKAN
(SEPERTI DINYATAKAN DALAM BIL. 7 DALAM JADUAL DI DOKUMEN UTAMA)

7.
Dokumen tambahan berikut perlu dikemukakan ahli untuk pertimbangan kelulusan pihak
Pengurusan KWSP
(a) Surat rayuan ahli untuk menyokong permohonan; DAN
(b) Surat penjelasan dari IPT tentang penerimaan kemasukan pelajar yang tidak memenuhi
syarat JPS-KPT (dikecualikan kepada IPT luar negara);


DAN
(c) Surat Pengesahan Majikan yang memaklumkan tempoh perkhidmatan, jawatan dan
bidang tugas pekerja (jika kelayakan kemasukan berdasarkan pengalaman kerja); DAN
(d) Apa-apa sijil akademik/kemahiran lain yang boleh menyokong permohonan (jika ada)
Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 2
Tarikh Cetakan : Julai 2009KWSP
9H (AHL)

PERCUMA

BAGI PERMOHONAN MENGURANG/MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN PENDIDIKAN

JIKA AHLI/ANAK AHLI MASIH
JIKA
MENGIKUTI PENGAJIAN
AHLI/ANAK
BIL.
NAMA DOKUMEN
PERMOHONAN
TELAH
PERMOHONAN
KALI
TAMAT
SETERUSNYA
PERTAMA
PENGAJIAN
1.
Perjanjian Pinjaman Pendidikan atas nama ahli/anak ahliNota:

• Surat Tawaran Pinjaman Pendidikan boleh diterima sebagai ganti salinanPerjanjian Pinjaman Pendidikan.
• Kelayakan tertakluk kepada tarikh kuatkuasa pelaksanaan pengeluaran

berdasarkan peringkat pengajian.
2.
Penyata Baki Pinjaman Pendidikan terkini (mengikut format yang ditetapkan
oleh KWSP)
• Tidak melebihi 3 bulan daripada tarikh permohonan diterima
Nota:Penyata baki yang tidak mengikut format boleh diterima dengan syarat ianya
mengandungi butiran lengkap iaitu maklumat pelajar, pengajian (nama kursus
dan institusi pengajian), maklumat pinjaman dan baki pinjaman terkini.
3.
Surat Tawaran Belajar4.
Surat Pengesahan Pendaftaran Pelajar
• IPT dalam negara perlu mengikut format yang ditetapkan oleh KWSP.• Tempoh sahlaku surat adalah 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.
5.
Surat Kelulusan Pengiktirafan Kursus Pengajian (seperti yang dinyatakan
dalam Bil. 5 dalam jadual di Dokumen Utama)
6.
Salinan sijil akademik ATAU transkrip keputusan peperiksaan semester akhir
yang telah membuktikan ahli/anak ahli telah berjaya menamatkan pengajian
Nota :
Sekiranya nama kursus atau nama IPT berbeza antara sijil akademik dan
penyata baki pinjaman/perjanjian pinjaman/surat tawaran, ahli perlu
mengemukakan :-(i) Surat Kelulusan Pengiktirafan Kursus Pengajian (seperti yang dinyatakan
dalam Bil. 5 dalam jadual di Dokumen Utama); ATAU
(ii) Surat penjelasan dari IPT tentang perbezaan tersebut


2.0 PERHATIAN DAN MAKLUMAN KEPADA PEMOHON

2.1 Tarikh Kuatkuasa Pengeluaran Pendidikan Berdasarkan Peringkat Pengajian

2.1.1 1 April 2000
:
Ijazah Sarjana Muda dan ke atas serta yang setara dengannya bagi anak ahli


2.1.2 2 Januari 2001
:
Diploma dan ke atas serta yang setara dengannya bagi ahli

2.1.3 17 Januari 2006
:
Diploma bagi anak ahli

2.2 Pengajian di IPT Luar Negara

2.2.1 Surat Tawaran Belajar, Surat Pengesahan Pendaftaran Pelajar dan resit bayaran hendaklah dikeluarkan oleh IPT luar
negara tersebut dan BUKAN dari agen yang dilantik oleh IPT berkenaan.
2.2.2 Semua dokumen dari IPT luar negara yang menggunakan bahasa selain Bahasa Inggeris ianya perlu disertakan bersama
dengan surat terjemahan di dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris dari Kedutaan Negara tersebut atau Institut
Terjemahan Negara.

2.2.3 Keuntungan atau kerugian semasa proses pertukaran kadar tukaran wang asing sama ada bayaran dibuat atas IPT luar
negara atau kepada ahli akan ditanggung oleh ahli. Kadar tukaran yang diambilkira ialah kadar semasa permohonan
diluluskan.

2.3 Pengajian di IPT Dalam Negara

2.3.1 Resit bayaran yang layak dituntut hanyalah resit yang dikeluarkan oleh IPT tersebut sahaja. Sebarang resit bayaran yang
dikeluarkan oleh pihak yang dilantik oleh IPT tempatan tidak dibenarkan walau pun surat kebenaran dari IPT ada
disertakan.
2.3.2 Bagi IPTA, cek bayaran hanya boleh dibuat atas nama IPTA berkenaan sahaja. Bagi IPTS, cek bayaran hanya boleh
dibuat atas nama IPTS tersebut atau kepada nama syarikat yang didaftarkan dalam surat kebenaran mengendalikan
kursus oleh JPS-KPT.

2.4 KWSP berhak meminta apa-apa dokumen tambahan sekiranya diperlukan dan menolak mana-mana permohonan yang tidak
lengkap dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

2.5 Kegagalan Mengembalikan Amaun Yang Tidak Digunakan Bagi Maksud Pengeluaran

Sekiranya pemohon tidak menggunakan bayaran pengeluaran bagi maksud pengeluaran dibuat, pemohon dianggap telah
melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh dipenjarakan selama suatu tempoh yang tidak melebihi enam bulan atau didenda
tidak melebihi RM2,000.00 atau kedua-duanya [Seksyen 58A, Akta KWSP 1991 (Pindaan) 2007].
Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 3
Tarikh Cetakan : Julai 2009KWSP
9H (AHL)

PERCUMA

2.6 Membuat Kenyataan Yang Tidak Betul Atau Tidak Benar Atau Mengemukakan Dokumen Palsu

Sekiranya pemohon memberi kenyataan yang tidak betul atau tidak benar atau mengemukakan dokumen palsu, pemohon
dianggap telah melakukan kesalahan dan sekiranya disabitkan pemohon boleh dipenjarakan selama suatu tempoh yang tidak
melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi RM10,000.00 atau kedua-duanya [Seksyen 59, Akta KWSP 1991 (Pindaan) 2007].

3.0 PENGESAHAN DOKUMEN


Bagi serahan borang di kaunter KWSP, sila bawa bersama dokumen asal beserta salinan dokumen bagi tujuan
pengesahan oleh Pegawai KWSP (jika belum dibuat pengesahan dokumen).


Sila pastikan SEMUA salinan dokumen di atas telah disahkan oleh pegawai yang dibenarkan oleh KWSP lengkap dengan nama,
jawatan dan cop rasmi pengesah kecuali bagi salinan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan oleh KWSP sebagai
pegawai pengesahnya.


3.1 PEGAWAI PENGESAH DOKUMEN BAGI PERMOHONAN DALAM NEGARA


BIL.
DOKUMEN
NAMA PEGAWAI PENGESAH
1.
Salinan Kad Pengenalan Diri dan
o Pegawai KWSP yang terdiri daripada:
Dokumen-Dokumen Sokongan Lain
i.
Pegawai KWSP Gred 18 ke atas

ii.
Pegawai Kaunter KWSP

o Majikan Pemohon
o Penghulu/Penggawa
o Jaksa Pendamai
o Peguam
o Pegawai Kerajaan Dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional
o Ahli Dewan Undangan Negeri
o Ahli Parlimen
o Pesuruhjaya Sumpah
2.
Salinan Buku Bank atau Penyata Akaun o Pegawai KWSP yang terdiri daripada:
Simpanan/Semasa
i.
Pegawai KWSP Gred 18 ke atas
ii.
Pegawai Kaunter KWSP
o Pegawai Bank berkenaan
3. Salinan Resit Pembayaran Yuran Pegawai Institusi Pengajian Tinggi yang diberikuasa; ATAU
Pengajian
Pegawai Kaunter KWSP/Pegawai KWSP Gred 18 ke atas

3.2 PEGAWAI PENGESAH DOKUMEN BAGI PERMOHONAN LUAR NEGARA

BIL.
DOKUMEN
NAMA PEGAWAI PENGESAH
1. Semua
Dokumen
o Kedutaan/Konsulat Malaysia

o Pesuruhjaya Tinggi/Pesuruhjaya Perdagangan Malaysia

o Notari Awam
o Ketua Pejabat Pelajar Antarabangsa Universiti Berkenaan

4.0 CARA PERMOHONAN DIHANTAR

Permohonan boleh dihantar di mana-mana cawangan KWSP sama ada melalui serahan di kaunter ATAU melalui pos.

SERAHAN MELALUI POS

Permohonan melalui pos boleh dialamatkan kepada:

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
Karung Berkunci No. 220
Jalan Sultan
46720 Petaling Jaya
SELANGOR DARUL EHSAN


Anda Keutamaan Kami
Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 4
Tarikh Cetakan : Julai 2009


K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A
KWSP
PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN
9H (AHL)
PENGELUARAN PENDIDIKAN
PERCUMA
PANDUAN MENGISI BORANG INI ADALAH MERUJUK KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA DI DALAM BORANG PERMOHONAN
DI BAWAH.
(A) JENIS PENGELUARAN
Sila tandakan salah satu sahaja di dalam ruangan yang disediakan mengikut jenis pengeluaran yang dikehendaki. Borang ini
merangkumi 2 jenis permohonan seperti yang dinyatakan di bawah:
1. AHLI
Permohonan ini adalah bertujuan bagi Pengeluaran Pendidikan untuk Ahli sahaja.
2. ANAK AHLI
Permohonan ini adalah bertujuan bagi Pegeluaran Pendidikan untuk Anak Ahli sahaja.
(B) MAKLUMAT PEMOHON
Sila lengkapkan Bahagian (B) dengan maklumat pengenalan diri pemohon.
1. Nombor Ahli
Nombor Ahli KWSP. Tidak perlu diisi oleh pemegang MyKad.
2. Nombor Kad Pengenalan
Isi nombor Kad Pengenalan 12 Digit seperti terdapat dalam Kad Pengenalan Diri pemohon.
3. Nombor Polis /Tentera/Pasport (jika berkenaan)
Isi nombor Kad Pengenalan Polis atau Tentera atau Pasport pemohon.
4. Nama
Isi nama sebagaimana tercatat dalam Kad Pengenalan.
5. Alamat Surat-Menyurat
Isi alamat surat-menyurat terkini beserta Poskod, Bandar dan Negeri dengan lengkap.
6. Nombor Untuk Dihubungi
Isi nombor telefon Rumah, Pejabat, Faksimili dan Telefon Bimbit untuk dihubungi dengan lengkap. Sila kosongkan kotak jika tidak
berkaitan.
7. E-mel
Isi alamat E-mel pemohon.
8. Permohonan Bersama Individu yang Layak
Sila tandakan (/) pada salah satu ruangan ‘Ya’ atau ‘Tidak’ sekiranya terdapat individu lain yang layak (ayah atau ibu
kandung/tiri/angkat dan anak) turut mengemukakan permohonan bersama.
(C) MAKLUMAT ANAK AHLI
Sila lengkapkan Bahagian (C) dengan maklumat Anak Ahli sekiranya memohon pengeluaran pendidikan Anak Ahli.
1. Nama Anak Mengikut Kad Pengenalan
Isikan nama anak tuan/puan seperti dalam Kad Pengenalannya.
2. No Kad Pengenalan
Isikan nombor Kad Pengenalan (12 digit) anak ahli.
3. Pertalian Dengan Ahli
Sila tandakan hubungan ahli dengan pelajar (anak) di ruangan yang disediakan.
(D) MAKLUMAT PENGAJIAN
Sila lengkapkan Bahagian (D) dengan maklumat pengajian seperti di bawah:
1.
Jenis Institusi Pengajian
Tandakan jenis Institusi Pengajian di ruangan yang disediakan.
2. Nama Institusi Pengajian Tinggi
Isikan nama Institusi Pengajian di ruangan yang disediakan.
3. Nama Kursus
Tuliskan nama kursus yang ditawarkan (Contoh : Diploma Perakaunan atau Sarjana Muda Pengurusan Teknologi).
4. Kod Kursus
Tuliskan Kod Kursus yang terdapat dalam Surat Tawaran belajar.
5. Tempoh Pengajian
Tuliskan tempoh keseluruhan pengajian tersebut untuk ditamatkan.
6. Tahap Pengajian
Sila tuliskan tahap pengajian yang diambil sama ada Diploma, Sarjana Muda, Sarjana atau Doktor Falsafah).
7. Tarikh Kursus Bermula
Isikan tarikh pelajar mendaftar pengajian semasa memulakan pengajian di tahun pertama.
8. Tahun Pengajian Semasa
Tuliskan tahun pengajian yang sedang diikuti pelajar (Jika pelajar berada di tahun 2, sila tulis 2 diruangan yang disediakan).
9. Semester Semasa
Tuliskan semester pengajian yang sedang diikuti pelajar
10. Jumlah Yuran Pengajian Tahun Semasa
Isikan jumlah yuran pengajian untuk tahun pengajian yang sedang diikuti pelajar (Jika belajar di IPT luar negara, sila nyatakan
jenis matawang yang ditetapkan oleh IPT seperti USD, AUD atau GBP).
(E) MAKLUMAT BAYARAN – Amaun dipohon tertakluk kepada kelayakan pengeluaran.
1. Bayaran Kepada Pemohon
Isikan amaun dipohon untuk bayaran kepada ahli. Sila lengkapkan maklumat di Bahagian E1.
2. Bayaran Kepada Institusi Pengajian Tinggi
Isikan amaun dipohon untuk bayaran kepada Institusi Pengajian Tinggi. Sila lengkapkan maklumat di Bahagian E2.
3. Bayaran Kepada Institusi Pemberi Pinjaman
Isikan amaun dipohon untuk bayaran kepada Institusi Pemberi Pinjaman. Sila lengkapkan maklumat di Bahagian E3.
4. Jumlah Anggaran Keseluruhan Amaun Dipohon
Isikan jumlah keseluruhan amaun jika memohon bayaran kepada dua pihak iaitu bayaran kepada pemohon dan IPT.
Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.
1
Tarikh Cetakan : Julai 2009

KWSP
9H (AHL)
(E1) MAKLUMAT BAYARAN KEPADA PEMOHON
1. Cara
Bayaran
PERCUMA
Tandakan salah satu sahaja cara bayaran yang dikehendaki sama ada Pengkreditan Terus, Cek Jurubank atau
Draf Bank Asing. Sila isikan ruangan Pilihan Matawang jika pemohon memilih bayaran menerusi Draf Bank Asing.
2. Nama
Bank
Sila pilih satu sahaja nama bank daripada senarai Bank Panel KWSP yang memberikan perkhidmatan di bawah sistem
pengkreditan terus seperti berikut:
• RHB Bank Berhad
• EON Bank Berhad
• Bank Muamalat Berhad
• Maybank Berhad
• AM Bank Berhad
• Bank Islam Berhad
• CIMB Bank Berhad
• Alliance Bank Berhad
• Bank Simpanan Nasional
• Public Bank Berhad
• Affin Bank Berhad
• Hong Leong Bank Berhad
• Citi Bank Berhad
• United Overseas Bank Berhad
• Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd
• OCBC Bank Berhad
3. No
Akaun
Bank
Isikan nombor akaun bank diruangan yang disediakan. Sila pastikan akaun bank anda aktif dan jenis persendirian
4. Jenis Akaun
Sila tandakan jenis akaun bank pemohon sama ada Akaun Konvensional atau Akaun Al-Wadiah.
5. Cara Penerimaan
Sekiranya pengkreditan terus tidak dapat dilakukan dan ahli memilih pembayaran melalui Cek Jurubank


atau Draf Bank Asing, pemohon boleh memilih cara penerimaan sama ada di kaunter KWSP atau mel. Sila tandakan salah
satu sahaja.
6. Lokasi
Penerimaan
Isi ruangan ini sekiranya memilih penerimaan di kaunter. Nyatakan Cawangan KWSP yang terdekat.
(E2) MAKLUMAT BAYARAN KEPADA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DALAM / LUAR NEGARA
1. Cara
Bayaran
Tandakan salah satu sahaja cara bayaran yang dikehendaki sama ada Cek Jurubank atau Draf Bank Asing. Sila isikan
ruangan Pilihan Matawang jika pemohon memilih bayaran menerusi Draf Bank Asing.
2. Nama
Penerima
Bayaran
Tuliskan nama penerima bayaran yang akan dicetak pada Cek Jurubank atau Draf Bank Asing sepertimana permintaan IPT.
Tertakluk kepada 40 aksara sahaja.
3. Cara
Penerimaan
Pemohon boleh memilih penghantaran Cek Jurubank atau Draf Bank Asing sama ada secara penerimaan di kaunter KWSP
atau mel. Sila tandakan salah satu sahaja.
4. Lokasi
Penerimaan
Isi ruangan ini sekiranya memilih penerimaan di kaunter. Nyatakan Cawangan KWSP yang terdekat.
(E3) MAKLUMAT BAYARAN KEPADA INSTITUSI PEMBERI PINJAMAN
1. Nama Institusi Pemberi Pinjaman
Tuliskan nama Institusi Pemberi Pinjaman yang diluluskan oleh KWSP sahaja
2. Tarikh Perjanjian Pinjaman
Isikan tarikh perjanjian pinjaman iaitu tarikh kuatkuasa pinjaman ditandatangani. Kelayakan adalah tertakluk pada atau
selepas tarikh kuatkuasa jenis pengeluaran dilaksanakan.
3. Nama Penerima Bayaran
Tuliskan nama penerima bayaran yang akan dicetak pada Cek Jurubank sepertimana permintaan Institusi Pemberi Pinjaman.
Tertakluk kepada 40 aksara sahaja.
4. Jumlah Pinjaman Pendidikan
Tuliskan jumlah pinjaman yang diluluskan oleh Institusi Pemberi Pinjaman
5. Baki Pinjaman Pendidikan
Tuliskan baki pinjaman pendidikan sepertimana dalam Penyata Baki Pinjaman yang terkini
6. Cara Penerimaan Cek Jurubank
Pemohon boleh memilih cara penerimaan Cek Jurubank sama ada di kaunter KWSP atau mel. Sila tandakan salah satu.
7. Lokasi Penerimaan
Isi ruangan ini sekiranya memilih penerimaan di kaunter. Nyatakan Cawangan KWSP yang terdekat.
(F) PENGESAHAN
PEMOHON
Sila turunkan tandatangan, tarikh permohonan serta cap ibu jari kanan dan kiri pemohon. Cap ibu jari mestilah diturunkan
dengan TERANG DAN JELAS dengan menggunakan PAD CAP IBU JARI BERWARNA HITAM di dalam ruangan yang
disediakan seperti panduan di bawah.
CAP IBU JARI
CAP IBU JARI
CAP IBU JARI
CAP IBU JARI
KANAN
KANAN
KANAN
KANAN
BETUL
SALAH
SALAH
SALAH
Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.
2
Tarikh Cetakan : Julai 2009

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A
KWSP
9H (AHL)
PERMOHONAN PENGELUARAN PENDIDIKAN
PERCUMA
SILA GUNAKAN PEN DAKWAT HITAM
(A) JENIS PENGELUARAN PENDIDIKAN (Sila Tandakan Salah Satu Sahaja)
Untuk Pengeluaran Anak Ahli, sila
1.
Ahli
2.
Anak Ahli
lengkapkan Bahagian (C).
(B) MAKLUMAT PEMOHON
1. Nombor Ahli
2. Nombor Kad
(Tidak perlu diisi oleh
Pengenalan
pemegang MyKad)
(12 digit)
3. Nombor Polis/
Tentera /Pasport
4. Nama
5. Alamat Surat
Menyurat
6. Nombor Untuk Dihubungi
Poskod
Rumah
-
Bandar
Pejabat
-
Negeri
Faksimili
-
Telefon Bimbit
-
7. E-mel
8. Permohonan Bersama Individu Yang Layak
Ya
Tidak
(C) MAKLUMAT ANAK AHLI
1. Nama Anak
Mengikut
Kad Pengenalan
2. Nombor KP
3. Pertalian
(12 Digit)
-
-
Bapa
Ibu
Dengan Ahli
(D) MAKLUMAT PENGAJIAN
1. Jenis Institusi
IPTA
IPTS
Luar Negara
Lain - Lain
Pengajian
2. Nama Institusi
PengajianTinggi
3. Nama Kursus
4. Kod Kursus
5. Tempoh Pengajian
6. Tahap Pengajian
7. Tarikh Kursus Bermula
-
-
8. Tahun Pengajian
9. Semester
10. Jumlah Yuran Pengajian Tahun Semasa
Semasa
Semasa
(Nyatakan jenis matawang seperti RM, USD,
AUD dan sebagainya)
UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA
Cop Tarikh Terima
Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.
Tarikh Cetakan : Julai 2009
1

No. Ahli
(E) MAKLUMAT BAYARAN (Amaun Dipohon Tertakluk Kepada Kelayakan Pengeluaran)
1. Bayaran Kepada Pemohon
Sila lengkapkan Bahagian (E1)
Bagi IPT luar negara, sila nyatakan jenis matawang yang dipohon seperti
USD, AUD, GBP dan sebagainya. Bagi IPT tempatan sila letakkan RM.
2. Bayaran Kepada Institusi
Pengajian Tinggi (IPT)
Sila lengkapkan Bahagian (E2)
3. Bayaran Kepada Institusi
Pemberi Pinjaman (IPP)
R
M
4. Anggaran Jumlah
Dilengkapkan untuk kes yang ada dua penerima bayaran iaitu pemohon dan
Keseluruhan Amaun Dipohon
R
M
IPT. Bagi IPT luar negara, kadar tukaran wang asing yang diambilkira ialah
pada tarikh permohonan diproses.
(E1) MAKLUMAT BAYARAN KEPADA PEMOHON (Sila Tandakan Salah Satu Sahaja)
1. Cara Bayaran
Pengkreditan Terus
Cek Jurubank
Draf Bank Asing
Pilihan Matawang (jika Draf Bank Asing)
2. Nama Bank
Panel KWSP
3. Nombor Akaun
Jika Pengkreditan Terus
4. Jenis Akaun
Konvensional
Al-Wadiah
5. Cara Penerimaan
Kaunter
Mel
Jika Cek Jurubank/
Draf Bank Asing
6. Lokasi Penerimaan
KWSP Cawangan
(jika kaunter)
(E2) MAKLUMAT BAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA (IPT DALAM NEGARA / IPT LUAR NEGARA / INSTITUSI PEMBERI PINJAMAN)
Maklumat Penerima Bayaran Pihak Ketiga
1. Nama Penerima
Bayaran
(tidak melebihi 40 aksara)
Bayaran Kepada Institusi Pengajian Tinggi Luar Negara (Draf Bank Asing)
2. Pilihan Matawang
(nyatakan jenis matawang untuk Draf Bank Asing)
3. Cara Penerimaan
Mel
Draf Bank Asing
(ke alamat ahli)
Kaunter
Lokasi Penerimaan (jika kaunter – nyatakan KWSP Cawangan)
Bayaran Kepada Institusi Pengajian Tinggi Dalam Negara / Institusi Pemberi Pinjaman (Cek Jurubank)
4. Alamat Institusi
Pengajian Tinggi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam Negara /
Institusi Pemberi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pinjaman
(E3)
5. M
Ca A
raKLUMA
Peneri T
m B
a A
an YARAN KEPADA INSTITUSI PEMBERI PINJAMAN
Mel
Cek Jurubank
(ke alamat IPT/IPP)
(F) MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN (BAYARAN KEPADA INSTITUSI PEMBERI PINJAMAN)
1. Nama Institusi
Pemberi Pinjaman
2. Tarikh Perjanjian
-
-
Pinjaman
3. Jumlah Pinjaman
4. Baki Pinjaman
R
M
R
M
Pendidikan
Terkini
(G) PENGESAHAN PEMOHON
1.
SAYA MENGESAHKAN SEMUA MAKLUMAT DAN DOKUMEN YANG DIBERIKAN BAGI PERMOHONAN INI ADALAH SAH DAN
BENAR.
2.
SAYA MEMAHAMI SEKIRANYA SAYA MEMBUAT APA-APA KENYATAAN YANG TIDAK BETUL ATAU TIDAK BENAR ATAU
MENGEMUKAKAN ATAU MEMBERIKAN APA-APA DOKUMEN PALSU, IA MERUPAKAN SUATU KESALAHAN DAN BOLEH
MENYEBABKAN SAYA DIDENDA ATAU DIPENJARA ATAU KEDUA-DUANYA.
CAP IBU JARI
CAP IBU JARI
3.
SAYA MEMAHAMI BAHAWA AMAUN YANG AKAN DITERIMA DARI KWSP BERTUJUAN UNTUK PENGELUARAN DI ATAS DAN
KIRI
KANAN
SEKIRANYA TIDAK DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PENGELUARAN INI AMAUN TERSEBUT PERLU DIKEMBALIKAN KEPADA
KWSP DALAM TEMPOH ENAM BULAN DARIPADA TARIKH PENGELUARAN.
4.
SAYA DENGAN INI MEMBENARKAN PIHAK KWSP UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT YANG BERKAITAN BAGI
MAKSUD PENGELUARAN INI DARIPADA MANA-MANA PIHAK YANG BERKENAAN DAN SAYA MEMBENARKAN PIHAK
TERSEBUT UNTUK MEMBERIKAN MAKLUMAT YANG BERKAITAN KEPADA PIHAK KWSP.
5.
SAYA MEMBENARKAN KWSP MEMBUAT BAYARAN TERUS KEPADA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI ATAU INSTITUSI PEMBERI
PINJAMAN DIMANA YANG BERKENAAN. SAYA MENGAMBIL MAKLUM RISIKO KERUGIAN PERTUKARAN MATA WANG ASING
BAGI PEMBAYARAN MELALUI DRAF BANK ASING DAN SAYA TIDAK AKAN MEMBUAT APA-APA TUNTUTAN DARI KWSP JIKA
BERLAKU KERUGIAN LANJUTAN DARI PILIHAN SAYA UNTUK PEMBAYARAN TERSEBUT.
6.
SAYA DENGAN INI MENURUNKAN CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN DI ATAS BORANG PERMOHONAN INI DAN SAYA MENGAKUI
BAHAWA CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN INI ADALAH MILIK SAYA.
Tandatangan Pemohon :
Tarikh Permohonan :
Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.
Tarikh Cetakan : Julai 2009
2

CONTOH FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAFTARAN PELAJAR
DARIPADA IPT KEPADA KWSP

KEPALA SURAT IPT (‘IPT LETTER HEAD’)


Kepada

Ketua Pegawai Eksekutif
KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

Tuan,

PENGESAHAN PENDAFTARAN PELAJAR

Saya ingin merujuk kepada pendaftaran masuk pelajar di Institusi kami.

2.
Kami mengesahkan butir-butir seperti di bawah yang telah didaftarkan sebagai pelajar di Institusi kami:

2.1
BUTIRAN PENGAJIAN PELAJAR
(a)
Nama
Pelajar :
(b) No. Kad Pengenalan Pelajar:
(c) No. Rujukan Pendaftaran Pelajar


:
(d) Jenis Kursus Yang Ditawarkan


:


(Contoh
sama
ada
Diploma/Sarjana
Muda/

Sarjana/Doktor Falsafah atau lain-lain yang diiktiraf)
(e)
Nama
Kursus :
(f) Tahun Pengajian Semasa:
(g) Tarikh Memulakan Pengajian – Tahun Dijangka
:


Menamatkan Pengajian(Nyatakan Bulan dan Tahun )
(h) Kod Kursus/Pengajian Yang Diluluskan Oleh

:


Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
(i) No. Pendaftaran IPT Yang Diluluskan Oleh KPT
:

2.2
BUTIRAN YURAN
(a) Yuran Pengajian Untuk Tahun Semasa

: RM
(b) Yuran Pengajian Untuk Semester Semasa

: RM
(c) Jumlah
Yuran
Keseluruhan Pengajian


: RM

2.3
BUTIRAN MAKLUMAT TENTANG TAJAAN [BIASISWA/PINJAMAN/BANTUAN PENGAJIAN (JIKA ADA)]
(a) Nama Pemberi Pinjaman/Penaja


:
(b) Tempoh Pinjaman/Tajaan:
(c) Jumlah Pinjaman/Tajaan Keseluruhan

: RM
(d) Jumlah yuran untuk tahun/semester pengajian semasa
: RM
yang tidak dibiayai penaja dan perlu dibiayai sendiri pelajar

(e) Alasan pelajar perlu menjelaskan yuran pengajian sendiri (sila nyatakan)

_____________________________________________________________________________________


(Contoh : semester pendek tidak ditaja, keputusan CGPA kurang 2.0 dan sebagainya).

3.
Untuk tujuan bayaran, sila gunakan nama Institusi kami/nama ringkasnya iaitu ___________________________

____________________________________________________________________(tidak melebihi 40 aksara)

Sekian, terima kasih.

Tandatangan

: ________________________


Nama dan Cop Rasmi : ________________________________________________________________________
Tarikh

: ________________________
Tarikh Cetakan : Januari 2009