Travelgenio endrer sitt hovedkontor adresse og feirer sin 3dje jubileum

Text-only Preview

Travelgenio endrer sitt hovedkontor adresse og feirer sin 3dje jubileum
Etter alle endringene som forer til konstant utvidelse, den spanske online reisebyra, Travelgenio, har
ogsa endret sitt hovedkvarter adresse til den naerliggende cl. Albasanz nr.15 in Madrid.
I ar, etter a ha rapportert 90M av brutto omsetning, etter a ha apnet nye internasjonale markeder,
ogsa oke bemanningen og med en viktig okning i sin tidsplan og kunde-kanaler, var utvidelse og
endring av plassering en nodvendig satsing for a gi kvaliteten pa tjeneste som har vaert tilbudt siden
det ble grunnlagt i 2010.
Hovedkontor endringen skjer samtidig med feiringen av sin tredje jubileum, og det er et skritt
videre i forretningsplanen av reisebyraet for a vaere i stand til a handtere sin ekspansjon plan.
Konfrontert med tilstedevaerelse i de spanske, britiske og franske markeder i 2012, har i ar
Travelgenio ogsa lagt til sin portefolje land som Tyskland, Italia, Portugal og Nederland. Det neste
trinnet for byraet er a legge til nye markeder innenfor sin europeiske ekspansjon plan.
For 2013, da antall bestillinger okt kraftig, forventer Travelgenio a oppna en omsetning pa over
150M
I ord av konsernleder, Mariano Pelizzari, "dette aret er vi spesielt glade av de endringene vi har i
selskapet. A se at vart daglige arbeid har den suksessen vi forventet av vare kvalitets vilkar, som
garanterer vare resultater, er et insentiv til a prove a forbedre ytterligere var verdi proposisjoner og
var kundeservice ".