Uittreksel Handelsregister 14-11-2010

Text-only Preview

Uittreksel
Page 1 of 2
Dossiernummer: 30214552 Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor
Midden-Nederland
Privéadressen op dit uittreksel zijn nog alleen openbaar voor organisaties
genoemd in art. 51 Handelsregisterbesluit.
____________________________________________________________________________
Rechtspersoon:
Rechtsvorm :Stichting
Statutaire naam :Stichting Sint Willibrord Apostolaat
Statutaire zetel :Utrecht
Adres :Ovidiuslaan 1, 3584AW Utrecht
Telefoonnummer(s) :0302512205
Eerste inschrijving in het
handelsregister :28-04-2006
Akte van oprichting :06-04-2006
Akte laatste statuten-
wijziging :24-05-2007
Activiteit :De stichting heeft ten doel het bevorderen van
het Rooms Katholieke geloof, het ondersteunen
van de opleiding van Rooms Katholieke priesters
en Diakens ten behoeve van het St. Willibrord
apostolaat te Utrecht.
----------------------------------------------------------------------------
Bestuurder(s):

Naam :Noltes-van Eekeren, Elisabeth Maria
Geboortedatum en -plaats :13-08-1945, Utrecht
Adres :Ganzenmarkt 34, 3512GE Utrecht
Infunctietreding :06-04-2006
Titel :2e Vice-voorzitter
Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)
Aanvang (huidige) vertegen-
woordigingsbevoegdheid :19-01-2009

Naam :Tomassen, Mattheus Wilhelmus
Geboortedatum en -plaats :29-08-1954, Hoogland
Adres :Gelderse Singel 64, 4033KG Lienden
Infunctietreding :01-05-2008
Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)
Aanvang (huidige) vertegen-
woordigingsbevoegdheid :19-01-2009

14-11-2010 Blad 00002 volgt.
Dossiernummer: 30214552 Blad 00002
____________________________________________________________________________

Naam :Wolthuis, Theodericus Johannes Antonius
Geboortedatum en -plaats :29-01-1963, Heerlen
Adres :Korte Jufferstraat 56, 3512EZ Utrecht
Infunctietreding :19-01-2009
Titel :Secretaris
Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)

Naam :Kockx, Rosa Josephina Francisca
Geboortedatum en -plaats :09-12-1938, Kalmthout, België
Adres :Komeetstraat 66, 3582PD Utrecht
Infunctietreding :19-01-2009
Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)
https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/RB/[email protected]?BUTT=30214552++++
14-11-2010

Uittreksel
Page 2 of 2

Naam :Schnell, Norbert Maria
Geboortedatum en -plaats :16-10-1962, Amsterdam
Adres :Veemarktstraat 46, 4811ZG Breda
Infunctietreding :19-01-2009
Titel :Voorzitter
Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)

Naam :Zuijdwijk, Johannes Leonardus Wartanus
Geboortedatum en -plaats :08-02-1966, Maastricht
Adres :Scheidingsweg 19, 9566PL Veelerveen
Infunctietreding :19-01-2009
Titel :Vice-voorzitter
Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)

Naam :Koch, Jan Willem
Geboortedatum en -plaats :25-04-1931, Utrecht
Adres :Horstlaan 11, 3971LA Driebergen-Rijsenburg
Infunctietreding :19-01-2009
Titel :Penningmeester
Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)
____________________________________________________________________________
Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

14-11-2010 Blad 00003 volgt.
Dossiernummer: 30214552 Blad 00003
____________________________________________________________________________

Woerden, 14-11-2010
Uittreksel is vervaardigd om 06.53 uur

Voor uittreksel


Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel 22 lid 1 van de
Handelsregisterwet 2007.

https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/RB/[email protected]?BUTT=30214552++++
14-11-2010