Umowa o wypozyczenie

Text-only Preview

Oświadczenie

Ja..................................... numer dowodu osobistego .................................
Oświadczam* że w dniu............................. wypożyczam
od................................... numer dowodu osobistego.............................
od ………………………. do dnia (data zwrotu)..................................
następujący sprzęt:
1...................................................................................................................................
o numerze seryjnym..................................................

2......................................................................................................................................
o numerze seryjnym..................................................

3......................................................................................................................................
o numerze seryjnym..................................................

4......................................................................................................................................
o numerze seryjnym..................................................
5......................................................................................................................................
o numerze seryjnym..................................................


*wypożyczając sprzęt biorę za niego całkowitą odpowiedzialność. Wypożyczony sprzęt zobowiązuję się oddać
w stanie nienaruszonym. W razie jakichkolwiek uszkodzeń wypożyczonego sprzętu zobowiązuje się zwrócić
właścicielowi urządzenia wszelkie koszty jego naprawy, bądź zakupu nowego. W przypadku utraty lub
całkowitego zniszczenia wypożyczonego sprzętu zobowiązuje się zwrócić właścicielowi urządzenia koszty zakupu
nowego.


___________________
(podpis)