Vacature Junior System Engineer

Text-only PreviewJunior System Engineer (M/V)
Bedrijfsprofiel
AlsITintegratorbiedenweantwoordopalleITbehoeftenvanKMO's.Voordiverseprojectenbinnen
verschillendebedrijvenzijnwedringendopzoeknaareenJuniorSystemEngineer.Binneendecontextvan
eengroeiendeondernemingbouwjemeeaandeuitbouwvandeverderemanifestatieopdeBelgische
markt.

Behind The Buttons onderscheidt zich als IT integrator door de nadruk te leggen op vernieuwende,
vooruitstrevende technologieen. Bovendien dragen we de gebruiksvriendelijkheid van onze producten en
dienstenhooginhetvaandel.

Functie
Jestaatinvoorhetinstallerenenonderhoudenvanzowelfrontend(clients,printers,applicaties,...)alsback
end (servers, storage, netwerken, ...) systemen bij verschillende klanten. Daarbij ben je in staat om
zelfstandig een diagnose te stellen bij problemen en de meest juiste oplossing toe te passen, volgens de
nodigeprioriteit.

Profiel
BehindTheButtonsisopzoeknaarm/vmet:
-
kennisvanMicrosoftserverproducten(WindowsServer,Exchange,IIS,TS,ActiveDirectory,SQL,...).
-
kennisvanvirtualisatietechnologieen(SStorage,VMWare,...).
-
kennisvannetwerktechnologieen.
-
kennisvanVoIP(Asterisk)iseenpluspunnt.
-
decapaciteitomzelfstandigtewerken.
-
eencommunicatieveenmeedenkendepersoonlijkheid.
-
dewilomdenieuwstetechnologieenopdevoetteblijvenvolgen.
-
eenproactieveingesteldheid.

Aanbod
BehindTheButtonsbiedje:
-
eenzeergevarieerdefunctie,metdiverseenuitdagendeprojecten.
-
dekansjeteontplooientottechnischexxpertopgebiedsystemengineeringen/ofvirtualisatie.
-
eenaantrekkelijksalaris,aangevuldmeteenpakketextralegalevoordelen,naargelangcompetenties
enervaring.
-
eenvlotbereikbaarkantoorinderandvanGent.
-
eenjonge,dynamischeenaangenamewerksfeer.
-
toekomstperspectievenendoorgroeimogelijkheden.
-
flexibelewerktijden.

Solliciteren
Wijontvangengraagzospoedigmogelijkjouwkandidatuurdoormiddelvaneenmotivatiebriefmetcv.
Zowelkandidaatstellingenperemailalstraditionelepostwordeninoverweginggenomen.

BehindTheButtonsbvba
T
T.a.v.Dhr.LeanderNaessens
Derbystraat391
9051Gent
[email protected]