VW Bank Direct info 4

Text-only Preview

Ile kosztuje nas rachunek bankowy?
Warto zwraca uwag na wysoko opat ponoszonych przy korzystaniu z
podstawowych usug bankowych. Przemylane decyzje w tej kwestii mog
bowiem przynie wymierne oszczdnoci. Opublikowany przed miesicem
raport Komisji Europejskiej pokaza, e redni roczny koszt prowadzenia
rachunku bankowego wynosi w Polsce ponad 300 z i jest zbliony do
redniej europejskiej*. Mimo serii podwyek opat bankowych w tym roku,
wci mona znale o wiele tasze, a nawet darmowe oferty.
Brak opat za konto
Bezpatne prowadzenie konta, darmowe przelewy na rachunki we
wszystkich bankach czy zlecenia stae bez prowizji oferuje m.in.
Volkswagen Bank direct. Bezpatne s rownie wypaty ze wszystkich
bankomatow w Polsce przy kwotach od 400 z. Prowizja pobierana od
mniejszych wypat naley do najniszych na rynku i wynosi jedynie 1,5 z.
Posiadacze Konta e-direct nie pac take za zdefiniowanie, modyfikacje i
realizacje zlece staych oraz przelewy internetowe do Urzdu Skarbowego
i ZUS-u. Bezpatnie wydawane s rownie karty patnicze do rachunkow.
Do kadego Konta e-direct bezpatnie wydawany jest rownie token, czyli
urzdzenie generujce jednorazowe kody uwierzytelniajce transakcje
internetowe.
Oferta skonstruowana zostaa tak, by zaoferowa klientom bezpatn
obsug rachunku bankowego bez wzgldu na: liczb wykonywanych
przelewow (zarowno na rachunki wasne, jak i obce), liczb wypat z
obcych bankomatow czy czstotliwo uywania karty patniczej. I tak dla
przykadu klient wykonujcy w miesicu 15 rozmaitych przelewow,
korzystajcy z 5 zlece staych, dokonujcy w sklepach 10 patnoci
bezgotowkowych kart VISA Electron i podejmujcy 3-krotnie kwoty 500
z z dowolnych bankomatow nie zapaci za te operacje adnej prowizji! W
stosunku do redniego kosztu konta w Polsce wykazanego w
przytoczonym powyej raporcie to wymierna oszczdno 300 z rocznie.
Internet si opaca
Polacy wybieraj banki internetowe, bo chc omin biurokracj, kolejki
w oddziale i skroci do minimum formalnoci. Teraz - jak wida na
przykadzie raportu - nie bez znaczenia jest take argument finansowy.
Korzystajc z prostego formularza na stronie internetowej
www.vwbankdirect.pl, w kilku klikniciach, oszczdzi mona nie tylko
czas, ale take pienidze.


* rodo: "Data collection for prices of current accounts provided to
consumers", EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Health and
Consumers
rodo: Volkswagen Bank direct